หมายเลข ID หัวข้อ : 00200995 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/06/2021

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh(Mac).

  ท่านสามารถโอนถ่ายวิดีโอจากกล้องของท่านโดยใช้ซอฟต์แวร์ Apple iMovie. สำหรับการช่วยเหลือในการใช้ Apple iMovie ให้อ้างอิงกับวิธีการนำเข้าภาพยนตร์ด้วยซอฟต์แวร์ Apple iMovie. ถ้าหากซอฟต์แวร์ Apple iMovie ไม่มีติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, หรือท่านพยายามจะโอนถ่าย 60p (1080 และ 720), ให้ทำตามขั้นตอนทางเลือกด้านล่างเพื่อทำการคัดลอกไฟล์วิดีโอจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. อีกวิธีการหนึ่ง ท่านอาจจะทำการดาวน์โหลด และใช้ ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home สำหรับ Mac.

  ข้อสำคัญ: เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ต้องเป็นแบบที่มีโปรเซสเซอร์ Intel Core Duo processor หรือที่ดีกว่า เพื่อรองรับวิดีโอ AVCHD.

  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
  3. ตั้งค่ากล้องไปที่ Mass Storage หรือ USB MODE.

   หมายเหตุ: หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับการเชื่อมต่อได้แล้ว, จะแสดงไดร์ฟของกล้องเป็น NO NAME หรือ UNTITLED บนหน้้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์.

  4. คลิกที่ ไอคอน NO NAME หรือ UNTITLED บนหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์.
  5. หาไฟล์วิดีโอต่าง ๆ.

   สำหรับวิดีโอ AVCHD:

   1. คลิกที่ โฟลเดอร์ PRIVATE .
   2. คลิกที่ โฟลเดอร์ AVCHD.
   3. คลิกที่ โฟลเดอร์ BDMV .
   4. คลิกที่ โฟลเดอร์ STREAM .

    

   สำหรับวิดีโอความคมชัดระดับมาตรฐาน(Standard Definition) (SD):

   1. คลิกที่ โฟลเดอร์ MP_ROOT .
   2. คลิกที่ โฟลเดอร์ 101PNV01 .

    

  6. บนแป้นพิมพ์ กดค้างที่คีย์ Shift.
  7. ในระหว่างที่กดค้างคีย์ Shift, ให้คลิกเพื่อเลือกที่ไฟล์คลิปวิดีโอที่ท่านต้องการจะโอนถ่าย.
  8. ปล่อยคีย์ Shift.
  9. บนแป้นพิมพ์ กดที่ Command+C [รูปที่. 1] เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ นั้น.
  10. เปิดโฟลเดอร์หรือไดเร็กตอรี่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ท่านต้องการจะคัดลอกวิดีโอ.
  11. บนแป้นพิมพ์ กดที่ Command+V [รูปที่. 1] เพื่อวางไฟล์ต่าง ๆ ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ.

  หลังการทำตามขั้นตอนข้างต้น, วิดีโอจากกล้องของท่านจะได้รับการคัดลอกไปที่ฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. ท่านจะต้องมีแอปพลิเคชันเล่นภาพยนตร์ที่รองรับ MPEG-2 สำหรับวิดีโอความคมชัดระดับมาตรฐาน หรือ AVCHD สำหรับวิดีโอระดับความคมชัดสูง เพื่อเปิดและเล่นไฟล์เหล่านี้. ให้อ้างอิงกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันเล่นภาพยนตร์ที่ท่านใช้อยู่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการอัปเดตที่มีให้.

  หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าท่านมี Quicktime เวอร์ชันปัจจุบันจากเว็บไซต์ Apple.