หมายเลข ID หัวข้อ : 00076796 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

เลนส์ SELP18105G สามารถจะใช้กับกล้องนี้ได้หรือไม่?

ความเข้ากันได้ SELP18105G

    เลนส์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้กับกล้อง Sony Alpha ที่ติดตั้ง E-mounts. ท่านไม่สามารถจะใช้กับกล้อง A-mount ได้.

    หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งเลนส์นี้เข้ากับกล้องที่มีตัวเซ็นเซอร์ภาพขนาดเต็มเฟรม, กล้องนั้นจะทำการถ่ายในขนาด APS-C ให้โดยอัตโนมัติ.