หมายเลข ID หัวข้อ : 00178153 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/10/2017

จะต้องทำการจัดเก็บกล้องที่ปรับเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างไร?

   เมื่อมีผงฝุ่นเข้าไปในเลนส์ของกล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ หรือมีราขึ้นในเลนส์เนื่องมาจากการมีความชื้นในระดับที่สูง, การกำจัดออกเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย. ต่อไปนี้เป็นการอธิบายวิธีการจัดเก็บกล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเกิดราขึ้นภายใน และการปนเปื้อนของผงฝุ่น.

  การทำความสะอาดก่อนการจัดเก็บ
  ก่อนที่จะทำการจัดเก็บกล้องและเลนส์, ขอแนะนำให้ท่านทำการกำจัดผงฝุ่นด้วยแปรงหรือตัวเป่าลมและใช้ผ้านุ่มทำการเช็ดสิ่งสกปรกใด ๆ ลายนิ้วมือ หรือ คราบน้ำมันออก.
  สำหรับรายละเอียดวิธีการทำความสะอาดเลนส์ ให้ดูในคำแนะนำต่อไปนี้.
  "วิธีทำความสะอาด ผงฝุ่น สิ่งสกปรก จุด แต้มเปื้อน หรือรอยนิ้วมือให้ออกจากด้านหน้าเลนส์ของกล้อง."

  กล่องสำหรับจัดเก็บ
  การจัดเก็บกล้องในกล่องแห้งที่มีการผนึกไว้เป็นพิเศษจะเป็นการป้องกันกล้องนั้นจากผงฝุ่นและความชื้นได้. ก่อนที่ท่านจะทำการจัดซื้อกล่องดังกล่าว ขอแนะนำให้ท่านนำกล้องและเลนส์ที่ท่านต้องการจะจัดเก็บมาวางเรียงดูเพื่อกำหนดว่าท่านต้องการกล่องใส่ที่มีขนาดใหญ่เท่าใด.

  • กล่องแห้ง (Dry boxes)
   กล่องแห้งจะเป็นกล่องสำหรับจัดเก็บกล้องที่ผนึกแน่นไม่ให้อากาศและน้ำเข้าไปได้. การใช้กล่องแห้ง จะทำให้ท่านอยู่ในระดับความชื้นที่คงที่ตลอดเวลา. กล่องนี้จะมีมาในหลายรูปแบบ, บ้างก็อาจจะมีปลั๊กสำหรับแบ็คอัพให้บ้างก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมความชื้นให้.
   dryboxes

  • กล่องแห้งแบบพื้น ๆ (Simple dry box)
   กล่องแห้งแบบพื้น ๆ นี้จะเป็นวิธีการจัดเก็บที่ง่าย ๆ ที่ประกอบไปด้วยกล่องพลาสติกแบบผนึกกันอากาศเข้า ภายในจะมีการใส่สารดูดความชื้นไว้. กล่องแห้งแบบพื้น ๆ นี้ จะมีหลายขนาดใน ความสูง ความกว้าง และความลึกต่าง ๆ กัน. ให้เลือกอันที่มีขนาดที่เหมาะสมกับกล้องและเลนส์ที่ท่านต้องการจะนำไปจัดเก็บ.

   simple_dryboxes

  หมายเหตุในการจัดเก็บ
  ให้สังเกตดังต่อไปนี้ เมื่อจะทำการจัดเก็บกล้องและเลนส์.

  • ตัวบอดี้กล้อง / เลนส์
   ถ้าหากท่านมีฝาครอบบอดี้และฝาครอบหลังเลนส์ ให้ถอดเลนส์ออกก่อนการจัดเก็บ หรือ ถ้าไม่มีก็ให้ทำการจัดเก็บกล้องพร้อมกับติดตั้งเลนส์ไว้ด้วย.

   Body cap
   bodycap

   Lens rear cap
   lens_rearcap

  • ชุดแพ็คแบตเตอรี่
   ถอดแบตเตอรี่ออกจากบอดี้ของกล้องก่อนที่จะทำการจัดเก็บ.
  • สารดูดความชื้น (Desiccant) (เมื่อใช้กับกล่องแห้งแบบพื้น ๆ)
   เมื่อใช้กล่องแห้งแบบพื้น ๆ ให้ใส่สารดูดความชื้นนี้ไว้ภายในด้วย.
  • เครื่องวัดความชื้นของอากาศ (Hygrometer)
   ถ้าหากใช้กล่องแห้งที่ไม่ได้มีเครื่องวัดความชื้นของอากาศให้มาด้วย, ให้ใส่เครื่องวัดความชื้นของอากาศนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อท่านจะได้ควบคุมความชื้นได้. ระดับความชื้นที่เหมาะสม ควรจะประมาณ 40% และ 50%.