หมายเลข ID หัวข้อ : 00076788 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เพาเวอร์ของกล้องปิดไปทันที.

กล้องปิดลงไปได้เอง

  ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบว่า กล้องนั้น มีการตั้งโหมด power-save ไปที่ on ไว้หรือไม่.
   ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้เครื่องนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง, กล้องจะเข้าไปสู่โหมดประหยัดพลังงาน (Power-save).
   Power-save จะสามารถยกเลิกไปได้โดยการดำเนินการใช้งาน อย่างเช่น กดปุ่มชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง.

   ท่านสามารถเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.
  2. ให้ตรวจสอบว่า เกิดเรื่องเดียวกันนี้กับชุดแพคแบตเตอรี่อันอื่นด้วยหรือไม่.
   ถ้าหากท่านมีชุดแพ็คของแบตเตอรี่หลายอัน, ให้ลองใช้กับชุดแพคของแบตเตอรี่อันอื่น.
   ถ้าหากเรื่องเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้นกับชุดแพคของแบตเตอรี่อันอื่น, อาจมีความผิดปกติของชุดแพคแบตเตอรี่นั้นก็เป็นได้.

  ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้, ตัวเครื่องเองอาจต้องได้รับการส่งเข้าไปรับการตรวจสอบ.