หมายเลข ID หัวข้อ : 00157181 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2019

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพและวิดีโอจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ

  การเชื่อมต่อ USB:

   

  การเชื่อมต่อแบบไร้สาย:

   

  การ์ดหน่วยความจำ(Memory Card):

   

  การแก้ปัญหา