รุ่นที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • ILCE-7RM5

จำเป็นต้องมีการดาวน์โหลด

กรุณาอ่านส่วนนี้ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้

คำเตือนเมื่ออัปเดตจาก Ver. 1.00

 • สำหรับลูกค้าที่ใช้แอป Imaging Edge Mobile:
  • กล้องที่อัปเดตมาแล้วจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป Imaging Edge Mobile ได้อีก หลังการอัปเดตกล้อง กรุณาติดตั้ง Creators' App เข้าไป
  • โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าแอป Imaging Edge Mobile เป็นเวอร์ชันล่าสุด (Ver.7.7.2 หรือที่ใหม่กว่า) เพื่อที่กล้องจะสามารถจับคู่กับ Creators' App ได้
  • สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งและเชื่อมต่อ Creators' App กรุณาอ้างอิงกับ การเปลี่ยนจากแอป Imaging Edge Mobile ไปเป็น Creators' App
 • ถ้าหากท่านใช้ Remote Commander ไร้สาย/กริ๊ปถ่ายภาพ (GP-VPT2BT, RMT-P1BT) กรุณาลบออกจากการตั้งค่า Bluetooth ในเมนูกล้องก่อน จากนั้นจับคู่กล้องกับ Remote Commander ไร้สาย/กริ๊ปถ่ายภาพนั้นอีกครั้ง

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หมายเหตุ: ท่านสามารถดาวน์โหลดอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย Creators' App ที่มีอยู่ใน App store และ Google Play

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • แก้ไขปัญหาที่กล้องอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่เอง ถ้าหากมีการจำแนกหลายหน้าพร้อมกันเมื่อทำการถ่ายภาพยนตร์
 • แก้ไขอาการที่ไทม์โค็ดไม่จำค่าเดิมหลังการเปิดเครื่องใหม่
 • แก้ไขอาการที่การใช้งานคีย์เลือกปรับบางอันอาจจะทำให้มีการเริ่มต้นใหม่
 • ปรับปรุงความเสถียรของการรับแสงเมื่อใช้ ISO แบบขยาย (Extended ISO) ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
 • ปรับปรุงเสถียรภาพการใช้งานของกล้อง

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ก่อนหน้านี้

ดูข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ของก่อนหน้านี้

ข้อมูลไฟล์

 • ชื่อ (Name): BODYDATA.DAT
 • เวอร์ชัน (Version): 2.02
 • ขนาด (Size): 954 185 128 ไบต์
 • วันที่ออกจำหน่าย (Release Date): 26-03-2024

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

กรุณาทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อทำการตรวจเช็คเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบ ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เป็น Ver. 2.02 การอัปเดตนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก

หมายเหตุ: ถ้ามีการตั้งค่า วันที่/เวลา (Date/Time) แสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดกล้อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งวันที่และเวลาด้วยค่าที่ถูกต้องดีแล้ว

 1. บนกล้อง เลือกที่ เมนู (Menu)ตั้งค่า (Setup)ตัวเลือกการตั้งค่า (Setup Option)เวอร์ชัน (Version)
 2. เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบจะแสดงขึ้นมา

การเก็บบันทึกข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบไปให้กับการ์ดหน่วยความจำ

คำเตือน! ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเฉพาะไฟล์ BODYDATA.DAT ในการ์ดหน่วยความจำนั้น

หมายเหตุ: เมื่อท่านฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำไปแล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำนั้นจะถูกลบหายไป และไม่สามารถกู้คืนมาได้อีก ก่อนการฟอร์แมท กรุณาคัดลอกข้อมูลไปให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องสำหรับการ์ดหน่วยความจำที่เข้ากันได้

 1. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (Download)
 2. หลังจากที่อ่านข้อความปฏิเสธความรับผิดแล้ว กรุณาคลิกที่ ดาวน์โหลด (Download)
 3. บันทึกไฟล์นี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน
 4. เสียบการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมทแล้วเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. บันทึกไฟล์ BODYDATA.DAT ไว้ในไดเรกตอรี่รากของการ์ดหน่วยความจำ
  หมายเหตุ: กรุณาอย่าเปลี่ยนชื่อของไฟล์นี้

ระบบฮาร์ดแวร์อื่น ๆ

แหล่งจ่ายกำลังงานให้กับกล้องนี้: กรุณาใช้แต่แบตเตอรี่แพ็กแบบชาร์จได้ NP-FZ100 ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
หมายเหตุ: การอัปเดตนี้สามารถจะทำได้เฉพาะเมื่อระดับกำลังงานแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า หรือมากกว่า 51% เราขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้วเท่านั้น กรุณาถอดกริ๊ปแนวตั้งออก ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ

การอัปเดตเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบ

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • กรุณาใช้แต่แบตเตอรี่แพ็กแบบชาร์จได้ (NP-FZ100) ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
 • กรุณาอย่าถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัปเดต เนื่องจากการขาดหายไปอย่างกะทันหันของกำลังไฟอาจจะทำให้กล้องไม่สามารถใช้งานได้
 • อาจจะไม่สามารถอัปเดตได้ ถ้าหากอุณหภูมิของกล้องสูง กรุณาทำใหม่หลังอุณหภูมิลดลง

ขั้นตอนที่ 1: วิธีการดาวน์โหลดตัวอัปเดต (Updater):

 1. เสียบการ์ดหน่วยความจำที่มีข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบบันทึกอยู่เข้าไปที่ช่องเสียบ 1 ของยูนิต
  หมายเหตุ: จะมีเพียงช่องเสียบ 1 เท่านั้นที่รองรับข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบได้
 2. เลือกที่ เมนู (Menu)ตั้งค่า (Setup)ตัวเลือกการตั้งค่า (Setup Option)เวอร์ชัน (Version) และเลือก อัปเดตซอฟท์แวร์ (Software Update)
 3. เลือกที่ ปฏิบัติ (Execute) ในหน้าจอยืนยันการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเพื่อเริ่มต้นการอัปเดต

  หมายเหตุ:
  • จะมีข้อความ อัปเดตเวอร์ชัน (Version Update) X.XX → Y.YY ปรากฎขึ้นมา (X.XX = หมายเลขเวอร์ชันที่มีอยู่ Y.YY = หมายเลขเวอร์ชันล่าสุด)
  • กรุณาอย่าถอดแบตเตอรี่ และการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างการอัปเดต
  หลังการอ่านหมายเหตุจนจบแล้ว กรุณาคลิกที่ ปฏิบัติ (Execute) กรุณาเลื่อนหน้าจอตามความจำเป็นเพื่อดูข้อความทั้งหมด
 4. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเริ่มต้นขึ้น หน้าจอสีดำจะแสดงขึ้นมา และหลอดไฟการเข้าใช้งาน (Access lamp) จะกะพริบ หลอดไฟการเข้าใช้งาน (Access lamp) กะพริบ 1 ครั้ง → 3 ครั้ง → 5 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการอัปเดต การอัปเดตจะใช้เวลาประมาณ 6 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์
  ตำแหน่งของหลอดไฟการเข้าใช้งาน (Access lamp): จะอยู่ที่ด้านล่างขวาของด้านหลัง
  หมายเหตุ:
  • ถ้าหากไฟล์ข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบไม่ถูกต้อง จะมีข้อความ รุ่นเป้าหมายสำหรับไฟล์อัปเดตนี้ไม่ถูกต้อง (The target model for the update file is incorrect) จะแสดงขึ้นมาในจอภาพของกล้อง
  • ถ้าหากหลอดไฟการเข้าใช้งาน (Access lamp) กะพริบยาว 5 ครั้ง (รอบ 0.5 วินาที) และกะพริบสั้น 6 ครั้ง (รอบ 0.25 วินาที) ซ้ำกัน ซอฟต์แวร์ระบบอาจจะไม่ได้รับการคัดลอกไปให้การ์ดหน่วยความจำอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ กรุณาถอดแบตเตอรี่ และการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง และเริ่มทำใหม่จาก การเก็บบันทึกข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบไปให้กับการ์ดหน่วยความจำ (Saving system software data to a memory card)
 5. เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น กล้องจะเริ่มการทำงานใหม่ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ หลังการเริ่มต้นใหม่ เมื่อมีหน้าจอ การอัปเดตตัวกล้องเสร็จสมบูรณ์ (Body update complete) ปรากฎขึ้นมา กรุณากดที่ ตกลง (OK)

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของอุปกรณ์ของท่าน

 1. บนกล้อง เลือกที่ เมนู (Menu)ตั้งค่า (Setup)ตัวเลือกการตั้งค่า (Setup Option)เวอร์ชัน (Version)
 2. เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบจะแสดงขึ้นมา