หมายเลข ID หัวข้อ : 00289006 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/03/2023พิมพ์

การยุติการบริการดาวน์โหลด “PlayMemories Camera Apps”

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

   

  เกี่ยวกับ "PlayMemories Camera Apps" สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพดิจิตอลในบางรุ่น การขายแอปประเภทชำระเงินจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2566 และบริการดาวน์โหลดสำหรับแอปประเภทชำระเงินและฟรีจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับท่านและขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและในความความร่วมมือ

   

  [ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานแอป]
  กล้องถ่ายรูปแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ α™(Alpha™)
  ILCE-5000 / ILCE-5100 / ILCE-6000 / ILCE-6300 / ILCE-6500 / ILCE-7 / ILCE-7M2 / ILCE-7R / ILCE-7RM2 / ILCE-7S / ILCE-7SM2 / NEX-5R / NEX-5T / NEX-6

  กล้องคอมแพค
  DSC-HX400 / DSC-HX400V / DSC-HX60 / DSC-HX60V / DSC-HX80 / DSC-HX90 / DSC-HX90V / DSC-RX1RM2 / DSC-RX10M2 / DSC-RX10M3 / DSC-RX100M3 / DSC-RX100M4 / DSC-RX100M5 / DSC-WX500

   

  [กำหนดการ]
      30 กันยายน 2566        สิ้นสุดการขายแอปประเภทชำระเงิน
      31 สิงหาคม 2568        การยุติบริการ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันประเภทชำระเงินและฟรี

  ท่านยังสามารถใช้แอปที่ท่านดาวน์โหลดไว้ในกล้องของท่านต่อไปได้