หมายเลข ID หัวข้อ : 00232331 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2019พิมพ์

ประกาศสำหรับท่านลูกค้าที่ใช้งาน PlayMemories Home, Action Cam Movie Creator, MVR Studio และ Sony Raw Driver

  ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่สนับสนุนและสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

   

  เราต้องการแจ้งให้ท่านผู้ใช้งานทราบว่า บริการดาวน์โหลดสำหรับ PlayMemories Home , Action Cam Movie Creator MVR Studio และ Sony Raw Driver สำหรับเวอร์ชัน Windows 32 บิต และ Mac จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2563

  [สำหรับท่านผู้ใช้งาน Windows]
  บริการดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์ต่อไปนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2563:

  ・PlayMemories Home เวอร์ชัน Windows 32 บิต
  ・Action Cam Movie Creator เวอร์ชัน Windows 32 บิต
  ・MVR Studio เวอร์ชัน Windows 32 บิต
  ・Sony Raw Driver

  หมายเหตุ: PlayMemories Home และ Action Cam Movie Creator เวอร์ชัน Windows 64 บิต จะยังคงใช้งานได้

  [สำหรับท่านผู้ใช้งาน Mac]
  บริการดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์ต่อไปนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2563:

  ・PlayMemories Home เวอร์ชัน Mac
  ・Action Cam Movie Creator เวอร์ชัน Mac
  ・MVR Studio เวอร์ชัน Mac

  * หาก mac OS ได้รับการอัปเดตไปเป็น mac OS 10.15 ท่านจะไม่สามารถใช้งาน PlayMemories Home, Action Cam Movie Creator และ MVR Studio ได้อีกต่อไป

  ไม่มีแผนการที่จะปล่อยเวอร์ชันใหม่สำหรับ PlayMemories Home , Action Cam Movie Creator และ MVR Studio เพื่อรองรับ mac OS
   
  * ท่านลูกค้าจะสามารถใช้งาน PlayMemories Home และ Action Cam Movie Creator เวอร์ชัน Windows 64 บิต ได้หลังจากยกเลิกบริการที่ดาวน์โหลดดังกล่าวข้างต้นก่อน

   

  เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน