หมายเลข ID หัวข้อ : 00223290 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2019พิมพ์

การยุติบริการ Map View ใน PlayMemories Home (เวอร์ชัน Windows) และ ฟังก์ชัน Map Display ใน GPS Image Tracker

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆของโซนี่ ด้วยดีเสมอมา

   

  Map View ใน PlayMemories Home (เวอร์ชัน Windows) และ ฟังก์ชัน Map Display ใน GPS Image Tracker ได้ยุติบริการเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ Google Maps

  เนื่องจากการยุติบริการ ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ แม้ว่าจะแสดงอยู่ในรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในแพคเกจผลิตภัณฑ์ หรือในเอกสาร

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับท่านที่ยังคงใช้งานฟังก์ชันนี้ และ ขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ

   

  * Google Maps เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC โปรดติดต่อ Google LLC สำหรับคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ Google Maps