หมายเลข ID หัวข้อ : 00182676 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

เรียนลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องโซนี่ อัลฟ่า ทุกท่าน ทราบ

  2009-01-09

  ทางบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่มกล้องดิจิตอล เอส แอล อาร์ (กล้อง α 'alpha' (D-SLR Camera))

  ทางบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ขอชี้แจงการให้บริการ การซ่อมกล้อง และอุปกรณ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้อง α 'alpha' (D-SLR Camera) เบื้องต้นดังรายละเอียดต่อไปนี้

  สถานที่รับ/ส่งเครื่องเข้ารับการบริการหรืองานซ่อม

  1. หากเป็นการซ่อมเบื้องต้น เช่น การส่งกล้องเพื่อล้างเครื่อง ล้างหรือทำความสะอาดเลนส์ หรือแม้แต่การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายนอกกล้องหรือเลนส์ ท่านสามารถส่งกล้องหรืออุปกรณ์สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้อง α 'alpha' (D-SLR Camera) ผ่านศูนย์บริการทั้ง 8 แห่งของโซนี่ (ที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) ดังนี้
  a. ศูนย์บริการโซนี่ สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
  b. ศูนย์บริการโซนี่ สาขา ถ.ปิ่นเกล้า
  c. ศูนย์บริการโซนี่ สาขา ถ.วิภาวดีรังสิต 
  d. ศูนย์บริการโซนี่ สาขา ถ.บางนา
  e. ศูนย์บริการโซนี่ สาขาขอนแก่น
  f. ศูนย์บริการโซนี่ สาขาเชียงใหม่
  g. ศูนย์บริการโซนี่ สาขาหาดใหญ่
  h. ศูนย์บริการโซนี่ สาขาชลบุรี

  2. หากเป็นการบริการหรืองานซ่อมที่นอกเหนือจากงานบริการเบี้องต้น ส่วนใหญ่จะให้บริการหรือซ่อมเครื่อง ที่ศูนย์บริการโซนี่ สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

  3.  แต่ท่านยังสามารถส่งสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้อง α 'alpha' (D-SLR Camera) ผ่านศูนย์บริการโซนี่ สาขา, โชว์รูม หรือ ตัวแทนจำหน่าย ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดอีก 387 แห่งได้อีกด้วย ทั้งนี้เครื่องของท่านจะนำส่งสาขาที่ระบุภายในระยะเวลาภายใน 3 วันทำการ

  ความพร้อมในการให้บริการ

  1. หากเป็นงานให้บริการหรืองานซ่อมเบื้องต้น ใช้เวลาซ่อมไม่เกิน 1 สัปดาห์
  2. อะไหล่เบื้องต้น ทางศูนย์บริการของโซนี่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไหล่สำรองเพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  3. เครื่องที่อยู่ในการรับประกัน (ภายในระยะเวลา 1 ปี) ของบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ท่านสามารถส่งเครื่องล้างหรือทำความสะอาด โดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด
  4. ทางบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ไม่คิดค่าเปิดเครื่อง ในกรณีที่ส่งเครื่องซ่อม หรือเข้ารับบริการ
  5. ทางบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด มีนโยบายกำหนดค่าบริการ หรือค่าซ่อมราคาเดียวกัน แม้สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้อง α 'alpha' (D-SLR Camera) ที่ท่านซื้อเป็นสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกันของบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (หรือสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ)
  6. ทางบริษัท เปิดบริการซ่อมด่วน ( Fast lane) โดยท่านสามารถ นำเครื่องมาตรวจเช็คอาการเสีย และรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการทุกสาขา
  7. ทางบริษัท เปิดบริการส่งถึงบ้านเมื่อซ่อมเสร็จ ( Home delivery) หรือจัดส่งไปยังสาขาที่ใกล้บ้านท่าน โดยสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการทุกสาขา
  8. ในกรณีที่การให้บริการ หรือการซ่อม มีกำหนดระยะเวลาเกิน 7 วัน ท่านสามารถขอยืมสินค้าในรุ่น หรือระดับเดียวกันกับทางศูนย์บริการของบริษัทฯ ได้ (ตรวจสอบเงื่อนไขการยืมสินค้า ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการของโซนี่ ไทย ได้ ทุกสาขา)