หมายเลข ID หัวข้อ : 00181809 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

การเปลี่ยนฮูดเลนส์ สำหรับเลนส์มาโครรุ่น “SAL100M28” (100mm F2.8 Macro)

  2006-10-04

  Sony พบว่าในชุดเลนส์มาโครมาบางรุ่น สำหรับกล้อง Digital SLR Camera “α(alpha)” series, SAL100M28 (100mm F2.8 Macro) อาจไม่สามารถประกอบเข้ากับตัวกล้องได้พอดี เนื่องจากฮูดกับเลนส์แน่นมากเกินไป

  [ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ]
  เลนส์มาโครสำหรับ “α(alpha)” series, “SAL100M28” (100mm F2.8 Macro)

  [รหัสสินค้าตั้งแต่]
  0180001 – 0182820

  <จะหารหัสสินค้าได้จากที่ไหน?


  (ตัวเลขที่ปรากฎเป็นเพียงตัวอย่าง)

  เราจะเริ่มเปลี่ยนฮูดเลนส์ที่มีปัญหาตามเลขรหัสสินค้าที่แจ้งไว้ โดยจะเปิดให้บริการจนถึง 30 กันยายน 2007

  สำหรับผู้ที่มีชุดเลนส์ที่มีปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของท่าน รายชื่อศูนย์บริการ Sony สามารถหาได้จากหน้า Support Network