หมายเลข ID หัวข้อ : 00235612 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/02/2024พิมพ์

ฉันจะหาการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับกล้อง หรือกล้องบันทึกวิดีโอของฉันได้จากที่ใด?

หาและเรียนรู้วิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับกล้องของท่าน

    ข้อมูลเกี่ยวกับการมีให้ของการอัปเดตเฟิร์มแวร์และ แอปพลิเคชัน/ซอฟต์แวร์ อื่นๆ ของกล้องสามารถจะหาได้ในส่วนของ เฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ (Firmware / Software) ของหน้าให้การสนับสนุนรุ่นกล้องของท่าน

    เฟิร์มแวร์

    ถ้าหากมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ จะมีขั้นตอนวิธีการติดตั้งเฟิร์มแวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน และคำแนะนำในวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ให้ด้วย

    ถ้าหากท่านไม่สามารถหารายการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ในส่วนของ เฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ (Firmware / Software) นี้ นั่นอาจจะหมายถึงว่า Sony ยังไม่มีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ให้

    รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ด้วยแอป สนับสนุนโดย Sony