หมายเลข ID หัวข้อ : 00074853 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ฉันทำการบันทึกภาพยนตร์โดยใช้ servo zoom ในเลนส์ SELP18200, แต่เสียงการทำงานของการซูมบางครั้งมีบันทึกเข้าไปในภาพยนตร์ด้วย.

บางครั้งมีบันทึกเข้าไปในภาพยนตร์ด้วย.

    เลนส์นี้เป็นไปตามมาตรฐานของเลนส์ของบริษัทฯ. อย่างไรก็ตาม, เสียงการขับเคลื่อนของเลนส์อาจจะมีเสียงดังได้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการปรับตั้งความเร็วของการซูมบนตัวกล้องและบนตัวเลนส์.

    เสียงการขับเคลื่อนนี้สามารถจะลดให้น้อยลงได้โดยการซูมที่ความเร็วต่ำ ๆ.
    ถ้าหากกล้องของท่านมีฐานสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม, ท่านสามารถจะลดเสียงการขับเคลื่อนได้อย่างมากโดยการใช้ไมโครโฟนภายนอก.

    ขอแนะนำให้ทำการทดลองทำการบันทึกก่อนที่จะใช้งานจริงทุกครั้ง.