หมายเลข ID หัวข้อ : 00227112 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/05/2019

[VIDEO] วิธีการสร้างภาพยนตร์ Time-Lapse movie โดยใช้ Imaging Edge

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาตรวจสอบดูว่า กล้องของท่านรองรับDisplay Live View กับ Imaging Edge ได้หรือไม่ก่อนที่จะเริ่มทำ


บทช่วยสอน:
เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube