หมายเลข ID หัวข้อ : 00199853 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

ฉันไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของกล้องได้

  ถ้าหากซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของกล้องไม่สามารถทำการอัปเดตได้ ให้ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้

  เมื่อการอัปเดตไม่เริ่มทำงาน:

  ตรวจเช็คดูรายการตรวจเซ็คต่าง ๆ ด้านล่าง.

  • ตรวจเช็คดูแหล่งจ่ายกำลังไฟ

   ตรวจสอบดูให้มั่นใจว่ามีกำลังไฟในแบตเตอรี่ที่เพียงพอ หรือกล้องมีการเชื่อมต่อกับตัว AC Adaptor อย่างถูกต้องแล้ว
   การอัปเดตนี้จะไม่เริ่มทำงานถ้าหากระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ต่ำกว่า 3 ()
  • ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของ USB

   ตรวจสอบดูให้มั่นใจว่ากล้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้ในโหมด Mass Storage

   1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
   2. เปิดกล้องขึ้นมา และตรวจสอบดูให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของ USB Connect ในเมนูกล้องมีการตั้งไปที่ Mass Storage
   3. ในระหว่างกล้องเปิดอยู่, ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาอีกครั้ง
   4. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีพอร์ต USB หลายพอร์ต ให้ลองขั้นตอนที่ 1-3 กับพอร์ต USB ที่แตกต่างกันนั้น
  • ตรวจเช็คดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

   ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ที่ถูกต้องสำหรับกล้องและคอมพิวเตอร์นั้น

   • ดาวน์โหลดไฟล์ ต่างกันไปตามกล้อง การอัปเดตจะไม่เริ่มทำงาน ถ้าหากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไม่ตรงกับรุ่นของกล้อง
   • มีไฟล์สำหรับดาวน์โหลดที่แตกต่างกันสำหรับ Windows (นามสกุลของไฟล์.exe) และ Mac (นามสกุลของไฟล์.dmg)

  เมื่อท่านใช้ macOS 10.13 (High Sierra) และมีข้อความแจ้งว่ากล้องที่จะทำการอัปเดตไม่สามารถตรวจพบได้:

  ท่านจำเป็นจะต้องเปิด“DriverLoader_1013” ในเครื่อง Mac ของท่าน ก่อนที่จะเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB

  อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  ให้ลองทำการอัปเดตอีกครั้งหลังเปิดการทำงานของ “DriverLoader_1013.”

  เมื่อการอัปเดตไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ(หน้าจอกล้องเปลี่ยนเป็นสีดำ และไม่มีการตอบสนองอย่างน้อย 15 นาที ฯลฯ.):

  ให้ลองทำการการอัปเดตใหม่อีกครั้งโดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก และใส่เข้ากลับเข้าไปใหม่ หลังจากผ่านไปหลายนาที
  3. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. เปิดกล้องขึ้นมา และตรวจสอบดูให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของ USB Connect ในเมนูกล้องมีการตั้งไปที่ Mass Storage
  5. ในระหว่างกล้องเปิดอยู่, ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาอีกครั้ง