หมายเลข ID หัวข้อ : 00253914 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2021

เซนเซอร์ภาพเอียงเมื่อปิดกล้อง

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อกล้องปิดลงไป ตัว เซนเซอร์ภาพจะกลับเข้าตำแหน่งเพื่อให้เกิดภาระกับตัวเองน้อยที่สุด
  ตำแหน่งนี้ได้มีการเปลี่ยนจากรุ่นก่อนหน้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในกลไกการกระจายตัวของความร้อน
  เนื่องจากตัว เซนเซอร์ภาพจะอยู่ในตำแหน่งแนวระดับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา จึงไม่มีผลกระทบต่อการถ่ายภาพ

  • เมื่อเปิดกล้องขึ้นมา:
   รูปภาพของตัว เซนเซอร์ภาพเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา
  • เมื่อกล้องปิดลงไป: ตัว เซนเซอร์ภาพจะเอียง
   รูปภาพของตัว เซนเซอร์ภาพเมื่อปิดเครื่องลงไป