เคล็ดลับการถ่ายภาพ > การถ่ายภาพสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

  ระดับ: ผู้เริ่มต้น

  บทที่ 16การถ่ายภาพสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

  ความยาวโฟกัส: 85 มม. (ความยาวโฟกัสเทียบเท่า 35 มม.), F-stop: 3.2, ความเร็วชัตเตอร์: 1/800 วินาที

  ลองใช้เทคนิคการถ่ายภาพในการบันทึกความงดงามของต้นไม้ที่ประดับประดาไปด้วยสีแดงและสีเหลืองดูสิ เมื่อถ่ายภาพสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง ให้ตั้งค่ากล้องเป็นโหมด A เพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่า รูรับแสงได้ โดยทั่วไป เมื่อคุณต้องการโฟกัสที่ทิวทัศน์ทั้งหมด ให้ลดขนาดรูรับแสง และเมื่อคุณต้องการเน้นและถ่ายภาพใบไม้หรือกิ่งไม้ระยะใกล้ ให้เปิดรูรับแสงให้กว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

  พิจารณาทิศทางของแสง

  ก่อนตั้งค่ากล้อง ให้ดูวิธีการใช้ประโยชน์จากแสงเป็นอันดับแรก เมื่อถ่ายภาพใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง ภาพที่ได้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทิศทางของแสง เวลาของวัน และอากาศ
  ในวันที่อากาศแจ่มใส สามารถจำแนกทิศทางของแสงออกเป็น แสงด้านหน้าแสงด้านข้าง และแสงด้านหลัง

  แสงด้านหน้า

  แสงด้านหน้าจะกระทบกับด้านหน้าของเป้าหมายตามที่เห็นจากกล้อง ด้วยแสงด้านหน้า คุณสามารถถ่ายภาพที่มีสีสันที่ปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติตามที่คุณเห็นในฉากนั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีเงา แสงประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างภาพที่ดูธรรมดาๆ ไม่น่าสนใจ และขาดมิติ

  การถ่ายภาพด้วยแสงจากด้านหน้า
  ความยาวโฟกัส: 35 มม., F-stop: 10.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1/50 วินาที

  แสงด้านข้าง

  แสงด้านข้างส่องกระทบวัตถุจากด้านข้าง การถ่ายภาพด้วยแสงด้านข้างจะดึงเอาเงาของต้นไม้ออกมา เพื่อสร้างมิติให้กับภาพทิวทัศน์ หากคุณถ่ายภาพในเวลาเย็นก่อนค่ำ อย่าลืมลองถ่ายภาพโดยใช้แสงด้านข้าง

  การถ่ายภาพด้วยแสงด้านข้าง
  ความยาวโฟกัส: 200 มม., F-stop: 8.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1/60 วินาที

  แสงด้านหลัง

  แสงด้านหลังส่องกระทบวัตถุจากด้านหลัง เมื่อแสงด้านหลังส่องผ่านใบไม้ แสงนั้นจะขับเน้นความใสและสีที่สดใสออกมา ทำให้ดูราวกับใบไม้กำลังส่องแสงแวววาวในภาพถ่าย ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายที่ได้รับแสงจากด้านหลังที่ตัดกับฉากหลังสีดำจะแสดงอารมณ์ที่อ่อนไหว จึงควรใช้ประโยชน์จากแสงด้านหลังอย่างมีประสิทธิภาพ
  เมื่อใช้แสงด้านหลัง คอนทราสและความอิ่มตัวของภาพอาจลดลง หากแสงอาทิตย์เข้าสู่เลนส์โดยตรง ในกรณีนี้ ให้ปรับมุมของกล้องกับแสงอาทิตย์หรือใบไม้ เพื่อไม่ให้แสงอาทิตย์เข้าสู่เลนส์โดยตรง นอกจากนี้ เมื่อแสงที่สว่างมากส่องเข้าหาเลนส์ เป้าหมายมีแนวโน้มที่จะมืด หากเป้าหมายดูมืดหรือไม่สดใสเท่ากับที่คุณตั้งใจไว้ ให้เพิ่ม การชดเชยแสง ไปในทิศทาง + เพื่อให้ได้ความสว่างเท่ากับที่คุณเห็นด้วยตาเปล่า

  การถ่ายภาพด้วยแสงด้านหลัง
  ความยาวโฟกัส: 11 มม., F-stop: 14.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1/30 วินาที

  เมื่อแสงด้านหลังเข้าสู่เลนส์โดยตรง

  ใช้เทคนิคนี้เพื่อถ่ายภาพในสภาพแสงหลายๆ ประเภท โดยพิจารณาถึงตำแหน่งของกล้องเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์
  อย่าจำกัดตัวเองในการถ่ายภาพสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงเฉพาะวันที่มีแดดจ้า คุณสามารถบันทึกภาพได้ในหลากหลายอารมณ์ ทั้งในวันที่แสงแดดมีเมฆหรือวันที่ฝนตก ในวันที่แสงแดดมีเมฆ สีต่างๆ อาจไม่สดใสเท่ากับในวันที่แสงแดดจ้า แต่ฉากทั้งฉากจะปกคลุมด้วยแสงจางๆ เป็นการแสดงออกถึงความปลอดโปร่งโดยปราศจากเงาที่ไม่จำเป็น

  ภาพในวันที่แสงแดดมีเมฆ

  ภาพในวันที่ฝนตก ความยาวโฟกัส: 115 มม., F-stop: 11.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1 วินาที

  ภาพในวันที่ฝนตก
  ความยาวโฟกัส: 115 มม., F-stop: 11.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1 วินาที

  หากคุณรวมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆหรือท้องฟ้าในวันฝนตกไว้ในองค์ประกอบภาพ ท้องฟ้าสีขาวจะโดดเด่น และคุณมักจะได้ภาพที่ดูธรรมดา ในกรณีนี้ การจับภาพเฉพาะทิวทัศน์โดยไม่รวมท้องฟ้าสามารถทำให้สีสันหลักในฤดูใบไม้ร่วงดูโดดเด่นมากขึ้น และสร้างเป็นภาพที่น่าประทับใจได้

  การจับภาพสิ่งที่คุณเห็น

  การบันทึกภาพสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงตามที่คุณเห็นไม่เพียงแต่ต้องอาศัยทิศทางของแสงที่ถูกต้อง แต่ยังรวมถึงการปรับความสว่างและสีโดยใช้การตั้งค่าของกล้องอีกด้วย ในขณะที่กล้องจะคำนวณความสว่างและสีที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ผลที่ได้อาจไม่ตรงกับภาพที่คุณตั้งใจที่จะถ่ายหรือความประทับใจที่คุณสัมผัสได้ หากคุณพบปัญหาในการถ่ายภาพสิ่งที่คุณเห็น ให้ลองปรับ การชดเชยแสง และ สมดุลสีขาว ภาพที่แสดงออกถึงสิ่งที่คุณเห็นจริงๆ จะมีสีและความสว่างที่เหมาะสม
  การปรับแต่งที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปตามทิศทางของแสง สภาพอากาศ และเป้าหมาย และจะอธิบายไว้ ณ ที่นี้ ผ่านตัวอย่างที่หลากหลาย ระหว่างการถ่ายภาพจริง ให้ทำการปรับแต่งขณะดูผลลัพธ์บนหน้าจอของกล้อง ในขณะที่คุณยังถ่ายภาพต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ภาพที่คุณต้องการ

  การใช้การชดเชยแสง

  การชดเชยแสง: 0

  การชดเชยแสง: +2.0

  หากฉากหลังสว่างเนื่องจากแสงด้านหลัง สีสันของใบไม้ในภาพอาจมืดและทึบเกินไป ในกรณีนี้ ให้ปรับการชดเชยแสงไปทาง + เพื่อดึงสีสันที่สดใสของใบไม้ออกมา คุณสามารถปรับแต่งฉากหลังให้ดูสว่างเกินไปเล็กน้อยได้

  การใช้ สมดุลสีขาว

  WB อัตโนมัติ

  WB แสงแดดมีเมฆ

  สมดุลสีขาว สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเน้นความมีชีวิตชีวา เมื่อถ่ายภาพในวันที่แสงแดดมีเมฆหรือในร่มเงา การตั้งค่าสมดุลสีขาวเป็น [แสงแดดมีเมฆ] สามารถเพิ่มโทนสีแดงโดยรวมในภาพ และทำให้โทนสีแดงและสีเหลืองในสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงปรากฏอย่างมีชีวิตชีวามากขึ้น การปรับแต่งโดยละเอียด สำหรับสมดุลสีขาวยังมีประสิทธิภาพสำหรับการปรับแต่งสีโดยละเอียดอีกด้วย
  เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์หรือถ่ายภาพสแน็ปช็อต คุณอาจต้องการเพิ่มความอิ่มตัวโดยใช้ Creative Style เพื่อเน้นความมีชีวิตชีวาให้มากขึ้น แต่เนื่องจากความอิ่มตัวของสีตามธรรมชาติของใบไม้เปลี่ยนสีเต็มที่นั้นมีมากอยู่แล้ว การทำเช่นนี้อาจทำให้สีสันอิ่มตัวมากเกินไปและอาจสูญเสียมิติของภาพ จึงไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้

  การเพิ่มความอิ่มตัวสามารถทำให้สีแดงอิ่มตัวมากเกินไป และทำให้ภาพดูไม่มีมิติ

  แทนที่จะเพิ่มความอิ่มตัว ให้ลองปรับการชดเชยแสงและสมดุลสีขาว
  แน่นอน สีถือเป็นความชอบส่วนตัว และไม่มีทางเลือกที่ถูกหรือผิด ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง สามารถใช้สมดุลสีขาวเพื่อเพิ่มโทนสีน้ำเงินให้กับภาพจากวันที่แสงแดดมีเมฆ เพื่อแสดงอารมณ์ของความเยือกเย็นและความสงบ

  WB แสงแดดกลางวันในวันที่แสงแดดมีเมฆ

  ถ่ายภาพด้วยองค์ประกอบภาพหลากหลาย

  เมื่อคุณสามารถควบคุมสีและความมีชีวิตชีวาได้แล้ว คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนองค์ประกอบภาพเพื่อสร้างสรรค์อารมณ์ต่างๆ ของสีสันใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

  เลนส์หลากชนิดเพื่อการแสดงอารมณ์ที่หลากหลาย

  ตามที่แสดงด้านล่าง วิธีการถ่ายภาพจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างการใช้การตั้งค่าแบบมุมกว้างและการใช้การตั้งค่าเทเลโฟโต้ แม้สำหรับทิวทัศน์เดียวกัน มุมกว้างจะสร้างภาพที่ให้แรงบันดาลใจ และมุมเทเลโฟโต้จะนำคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นและสร้างการเบลอ ด้วยการใช้เลนส์หลายชนิดเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดจากหลายมุม คุณสามารถดึงคุณภาพของสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงออกมาได้มากขึ้น

  ภาพถ่ายมุมกว้าง, ความยาวโฟกัส: 18 มม., F-stop: 8.0

  ภาพถ่ายมุมระยะไกล, ความยาวโฟกัส: 90 มม., F-stop: 8.0

  การถ่ายภาพจากมุมกว้าง

  เมื่อถ่ายภาพจากมุมกว้าง (ความยาวโฟกัสสั้น) คุณสามารถเก็บภาพทิวทัศน์มุมกว้างเอาไว้ในภาพของคุณ และคุณยังสามารถสร้างการแสดงอารมณ์แบบไดนามิกที่ขับเน้นมุมมองและความสูงเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเบลอเล็กน้อย ทำให้วัตถุทั่วทั้งบริเวณกว้างสามารถอยู่ในโฟกัสได้ ในการเก็บภาพทิวทัศน์ทั้งหมดเอาไว้ในมุมมอง ให้ปรับรูรับแสงเป็น f8.0 ถึง f11

  ความยาวโฟกัส: 11 มม., F-stop: 8.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1/25 วินาที

  ภาพนี้ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างโดยหันกล้องขึ้นด้านบน การถ่ายภาพเช่นนี้จะขับเน้นความสูงของต้นไม้ที่พุ่งทะยานขึ้นสู่ด้านบนจากด้านซ้าย เป็นการสร้างภาพที่ให้แรงบันดาลใจ

  ความยาวโฟกัส: 11 มม., F-stop: 10.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1/60 วินาที

  ในภาพนี้ เราจะเข้าใกล้ใบไม้ที่มีชีวิตชีวาในฤดูใบไม้ร่วงมากขึ้น คอนทราสระหว่างใบไม้กับฉากหลังที่กว้างขวางช่วยสร้างภาพที่มีไดนามิก ด้วยวิธีนี้ คุณสมบัติของมุมที่กว้างจะทำให้เป้าหมายโดดเด่นด้วยคอนทราสระหว่างฉากหน้าและฉากหลัง นอกจากนี้ ด้วยการกำหนดขนาดรูรับแสงให้อยู่ที่ f10 คุณจะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดของฉากหลังได้อย่างเด่นชัดโดยไม่ต้องเบลอภาพมากเกินไป

  การถ่ายภาพด้วยมุมเทเลโฟโต้

  ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ (ความยาวโฟกัสยาวเมื่อใช้เลนส์ซูม) คุณสามารถปรับการเบลอฉากหลังของเป้าหมายได้มาก และสามารถขับเน้นองค์ประกอบที่น่าประทับใจที่ด้านหน้า เพื่อให้โดดเด่นออกจากทิวทัศน์ภูเขากว้างขวางที่อยู่ไกลออกไป เลนส์เทเลโฟโต้ยังเหมาะสำหรับการสร้างเอฟเฟกต์แบบบีบอัดที่รวมเอาทุกสิ่งไว้ในภาพเดียว โดยไม่สูญเสียมุมมองของภูเขาที่เรียงรายอยู่ในฉากหลังและทิวทัศน์ในฉากหน้า

  ความยาวโฟกัส: 200 มม., F-stop: 3.2, ความเร็วชัตเตอร์: 1/80 วินาที

  ในภาพนี้ เลนส์เทเลโฟโต้ถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายภาพสีสันในฤดูใบไม้ร่วง ฉากหน้าและฉากหลังพร่ามัวอย่างสวยงาม ยิ่งตั้งค่าเทเลโฟโต้ระยะใกล้เท่าใด ช่วงโฟกัสจะยิ่งสั้นลงและฉากหลังจะได้รับการปรับการเบลอมากขึ้น เป็นการเน้นสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงให้โดดเด่น ในการเพิ่มปริมาณการเบลอ ให้ถ่ายภาพโดยเปิดรูรับแสงให้กว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  เมื่อถ่ายภาพประเภทนี้ ควรให้ความสำคัญกับสีสันของฉากหลัง ภาพด้านบนนี้ถ่ายจากมุมซึ่งทำให้ใบไม้สีเหลืองอยู่ในฉากหลัง และภาพทั้งภาพสร้างความรู้สึกที่มีชีวิตชีวา

  ความยาวโฟกัส: 160 มม., F-stop: 8.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1/60 วินาที

  เมื่อคุณพบเจอทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นไปได้ที่คุณจะต้องการรวมทุกสิ่งไว้ในภาพเดียว คุณเคยถ่ายภาพแต่ไม่สามารถบันทึกอารมณ์ ณ ขณะนั้นเอาไว้ได้เลยหรือไม่ นั่นเป็นเพราะท้ายที่สุด คุณได้เก็บภาพองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นและไม่คาดคิดเอาไว้ในภาพ ซึ่งทำให้เกิดการไขว้เขว แทนที่จะหันกล้องไปยังบริเวณกว้างๆ โดยไร้จุดหมาย ลองค้นหาส่วนที่น่าประทับใจที่สุดของทิวทัศน์และบันทึกภาพนั้นด้วยการตั้งค่าเทเลโฟโต้ ในภาพด้านบน บริเวณที่มีสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามที่สุดได้รับการโฟกัสอย่างชัดเจนมาก

  ความยาวโฟกัส: 150 มม., F-stop: 11.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1/4 วินาที

  การถ่ายภาพเทเลโฟโต้ยังเหมาะสำหรับการนำเสนอภาพที่มีการบีบอัดความลึกของทิวทัศน์อีกด้วย แม้ว่าต้นไม้สีเหลืองในฉากหน้า ต้นสนด้านหลัง และภูเขาในฉากหลังจะอยู่ห่างกันหลายกิโลเมตร ทั้งหมดนี้ก็ได้รับการบีบอัดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาเพื่อสร้างภาพที่น่าประทับใจ

  สร้างการแสดงอารมณ์ต่างๆ ด้วยหลากหลายมุมมองและแนวคิด

  การถ่ายภาพสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงไม่ใช่การจับภาพต้นไม้และใบไม้ในฐานะเป้าหมายของคุณเท่านั้น การรวมเอาทิวเขา ทะเลสาบ และทิวทัศน์โดยรอบอื่นๆ เข้าด้วยกันสามารถทำให้สีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงน่าดึงดูดมากขึ้น และใบไม้ที่ร่วงหล่นเองก็สามารถสื่อถึงทิวทัศน์ในฤดูใบไม้ร่วงได้ ลองถ่ายภาพเป้าหมายต่างๆ พร้อมองค์ประกอบที่หลากหลายในมุมมองกว้างๆ และเพลิดเพลินกับอิสระของการบันทึกภาพสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

  (1) ความยาวโฟกัส: 50 มม., F-stop: 2.8, ความเร็วชัตเตอร์: 1/8 วินาที

  (2) ความยาวโฟกัส: 70 มม., F-stop: 7.1, ความเร็วชัตเตอร์: 1/160 วินาที

  (1) ภาพของใบไม้ที่ร่วงหล่นลอยอยู่บนผิวน้ำในแอ่งขนาดเล็กใกล้กับเท้าของคุณบ่งบอกถึงการสิ้นสุดฤดูใบไม้ร่วง สีสันใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงเป็นมากกว่าแค่ต้นไม้ที่โอบล้อมด้วยสีแดงเข้ม แม้หลังจากผ่านช่วงที่สวยงามที่สุดของสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงไปแล้ว ฤดูใบไม้ร่วงก็ยังคงปรากฏอยู่ทุกที่
  (2) แม้กระทั่งหยดน้ำเล็กๆ บนไม้ใบที่ร่วงหล่นก็สื่ออารมณ์ของฤดูใบไม้ร่วงได้

  ความยาวโฟกัส: 35 มม., F-stop: 10.0, ความเร็วชัตเตอร์: 1/15 วินาที

  ทะเลสาบ บ่อน้ำ และแม่น้ำ ซึ่งมักเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนสีสันของใบไม้และต้นไม้ในฤดูใบไม้ร่วง ก็สามารถเป็นองค์ประกอบหลักได้ในบางครั้ง ให้ความสำคัญกับลักษณะที่ต้นไม้หลากสีสันสะท้อนบนผืนน้ำของแหล่งน้ำต่างๆ

  ลองใช้เลนส์มุมกว้างดู

  F-number: 8 / ความเร็วชัตเตอร์: 1/100 วินาที

  เลนส์ซูม ZEISS Vario-Tessar 16-35 มม. แบบ E-เมาท์ฟูลเฟรมนี้ให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในแพ็คเก็จกะทัดรัดน้ำหนักเบา ช่วงซูมอเนกประสงค์ที่จับคู่กับการป้องกันภาพสั่นไหวออปติคอลในตัวทำให้เลนส์นี้เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพแบบรวดเร็ว ภาพในอาคาร ภาพหมู่ ภาพทิวทัศน์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะด้วยตัวกล้องฟูลเฟรมซีรีส์ α7 รูรับแสงที่คงที่แน่นอนสูงสุด F4 สะดวกต่อการควบคุมช่องรับแสงและระยะชัดลึก