หมายเลข ID หัวข้อ : 00259624 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

ข้อมูลจำเพาะของ เอาต์พุต HDMI ของกล้อง คืออะไรบ้าง?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ด้านล่างนี้เป็น ข้อมูลจำเพาะของ เอาต์พุต HDMI สำหรับกล้องของท่าน

  HD หรือ 4K

  เมื่อ การตั้งค่าบันทึกของ ภาพยนตร์เป็น 8 บิต หรือเมื่อจำนวนของบิตไม่มีการสลับใน การตั้งค่าบันทึก

  • ขอบเขตสี (Color space): YCbCr
  • ซับแซมปลิงของโครมา (Chroma subsampling): 4:2:2
  • ความลึกของสี (Color depth) (ความลึกของบิต): Y=8บิต, Cb/Cr=8บิต

  หรือ

  • ของเขตสี (Color space): RGB
  • ซับแซมปลิงของโครมา (Chroma subsampling): 4:4:4
  • ความลึกของสี (Color depth) (ความลึกของบิต): R/G/B=8บิต

  เมื่อการตั้งค่าบันทึกภาพยนตร์เป็น 10 บิต

  • ขอบเขตสี (Color space): YCbCr
  • ซับแซมปลิงของโครมา (Chroma subsampling): 4:2:2
  • Color depth (bit depth): Y=10bit, Cb/Cr=10bit

  หรือ

  • ของเขตสี (Color space): RGB
  • ซับแซมปลิงของโครมา (Chroma subsampling): 4:4:4
  • ความลึกของสี (Color depth) (ความลึกของบิต): R/G/B=8บิต

  8K

  • ขอบเขตสี (Color space): YCbCr
  • ซับแซมปลิงของโครมา (Chroma subsampling): 4:2:0
  • ความลึกของสี (Color depth) (ความลึกของบิต): Y=8บิต, Cb/Cr=8บิต

  หมายเหตุ: อาจจะเอาต์พุตออกมาไม่ได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะอุปกรณ์ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์