หมายเลข ID หัวข้อ : 00091032 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

สิ่งสกปรกไม่ออกจากหน้าจอ LCD.

    ถ้าหากหน้าจอ LCD มีความสกปรกมาก, ให้เช็ดออกเบา ๆ ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ที่ชุ่มด้วยน้ำเย็นหรือน้ำอุ่น, แล้วจากนั้นให้เช็ดให้แห้ง.

    หมายเหตุ: การใช้สารเคมี เช่น ทินเนอร์, เบนซิล, แอลกอฮอล์, สารเคมีสำหรับเช็ด, ยากันแมลง, หรือ ครีมป้องกันแดด เมื่อเช็ดกับหน้าจอ LCD อาจจะทำให้ตัวเคลือบหน้าจอหลุดออกมาได้. ถ้าหากตัวเคลือบหน้าจอ LCD หลุดออกมา, จะต้องส่งไปทำการซ่อมแซม.

    ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้, ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.