หมายเลข ID หัวข้อ : 00200329 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

วิธีการติดตั้งเลนส์หรือฟิลเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม.

  หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริม เลนส์และฟิลเตอร์ ไม่สามารถใช้กับกล้องได้ครบทั้งหมดทุกรุ่น. กรุณาตรวจเช็คกับ รายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริม สำหรับเลนส์และฟิลเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้.

  เพื่อที่จะติดตั้งเลนส์และฟิลเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  ข้อสำคัญ: กล้องบางรุ่นจะต้องใช้วงแหวนอะแดปเตอร์สำหรับเลนส์เพื่อเชื่อมต่อกับเลนส์และฟิลเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม. นอกจากนี้, กล้องบางตัวจะมีวงแหวนสำหรับเลนส์ที่จะต้องถอดออกก่อนที่จะติดตั้งวงแหวนอะแดปเตอร์จึงจะสามารถติดตั้งเข้ากับกล้องได้. ให้ศึกษาคู่มือการใช้งานของกล้องสำหรับรายละเอียดเฉพาะรุ่น.

  1. ถอดฝาครอบเลนส์ออกจากด้านหน้าของกล้อง.
  2. ถ้าหากมี ให้ถอดวงแหวนสำหรับเลนส์ออกจากกล้อง.
  3. ถ้าหากมี ให้ใส่วงแหวนอะแดปเตอร์สำหรับเลนส์เข้ากับตัวกล้อง.
  4. จัดตำแหน่งของเลนส์หรือฟิลเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ไว้เหนือเลนส์ภายในทางด้านหน้าของกล้องนั้น.
  5. ติดตั้งเลนส์หรือฟิลเตอร์ี่ที่เป็นอุปกรณ์เสริม เข้ากับกล้อง.

  หมายเหตุ:

  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง การใส่เลนส์หรือฟิลเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม อาจจะใส่เข้าที่ได้ง่าย ๆ หรืออาจจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งติดแน่นกับตัวกล้อง.

   รูปภาพประกอบ

   [A] เลนส์หรือฟิลเตอร์ แบบ Snap-in
   [B] เลนส์หรือฟิลเตอร์แบบติดตั้งโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา
    
  • เลนส์-ฟิลเตอร์บางอัน จะมีเกลียว ทั้งด้านในและด้านนอกของวงแหวน ที่จะทำให้สามารถติดเลนส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเข้าไปพร้อมกันได้. จะต้องทำการติดตั้งฟิลเตอร์เข้ากับกล้องก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อเลนส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเข้ากับตัวฟิลเตอร์นั้น.