หมายเลข ID หัวข้อ : 00201002 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2020

ไม่มีภาพหรือหน้าจอสีดำแสดงในช่องมองภาพหรือจอ LCD เมื่อพยายามจะทำการบันทึก.

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหา ถ้าหากไม่มีภาพหรือหน้าจอสีดำแสดงในช่องมองภาพหรือจอ LCD เมื่อพยายามจะทำการบันทึก.

  หมายเหตุ:

  • เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูสถานะของช่องมองภาพหรือ LCD หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.
  • อาจจะต้องอ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ที่ให้มากับกล้องถ่ายภาพวิดีโอสำหรับข้อมูลในวิธีการดำเนินการในรุ่นเฉพาะของท่าน.
  1. กดที่ปุ่ม ปุ่ม(ดูรูปภาพ) เพื่อตรวจเช็คดูภาพที่เล่นกลับในหน้าจอ LCD. ถ้าหากไม่มีภาพแสดงในโหมดการเล่นกลับ อาจจะมีความผิดปรกติใน LCD นั้น.
  2. ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ บางรายการด้านล่างอาจจะไม่มี.
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าฝาครอบเลนส์บนด้านหน้าของกล้องถ่ายภาพวิดีโอได้มีการถอดออกไปแล้ว.
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าฝาครอบเลนส์ได้มีการเปิดออกแล้ว.
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสวิทช์ STANDBY/LOCK ได้มีการตั้งไว้ในตำแหน่ง STANDBY.
   • เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอขึ้นมา และตั้งไปที่โหมด CAMERA.
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้วเข้าไปในกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น.
  4. ปรับการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ LCD.

   หมายเหตุ: อาจจะเป็นการยากที่จะดูภาพถ้าหากหน้าจอ LCD โดนแสงอาทิตย์เมื่อทำการบันทึกนอกอาคาร. ให้กั้นแสงอาทิตย์เพื่อตรวจเช็คดูภาพ.

  5. ดูว่ามีภาพในช่องมองภาพหรือ LCD หรือไม่.

   ข้อสำคัญ: กล้องถ่ายภาพวิดีโอบางเครื่องจะมีทั้งช่องมองภาพและจอ LCD. เพื่อการประหยัดกำลังงาน, ช่องมองภาพและจอ LCD จะไม่แสดงพร้อมกัน. ถ้าหากมีการดึงช่องมองภาพออกมา ภาพอาจจะไม่มีแสดงบนหน้าจอ LCD. ตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาเมื่อมีการเก็บช่องมองภาพเข้าไป. เพื่อที่จะใช้ช่องมองภาพ, หน้าจอ LCD จะต้องปิดลงไป.

   หมายเหตุ: ถ้าหากภาพไม่มีแสดงในจอมอนิเตอร์หรือช่องมองภาพในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ 4K, ให้ตรวจเช็คดูที่ 4K Output Sel. ว่ามีการตั้งไปที่ Memory Card+HDMI หรือไม่.

  1. ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับ การตรวจซ่อมแล้ว.