รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-ZX1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของ Walkman ZX1, ขอมอบโปรแกรมสำหรับอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องรุ่น NWZ- ZX1 ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.13. โดยฟังก์ชันอัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ.

เนื้อหาต่าง ๆ ของการอัพเดต
ยูติลิตี้นี้สำหรับอัพเดตนี้จะทำการอัพเดตเครื่องเล่น Walkman ให้มีซอฟต์แวร์ version 1.13 และจะให้ประโยชน์ต่อไปนี้:

 • แก้ไขปัญหาที่ Walkman ไม่สามารถเล่นเพลงที่ได้มาจากไฟล์ WAV.

การอัพเดตนี้รวมถึงการอัพเดตเนื้อหาในอดีตที่ผ่านมา:

 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ.
 • ปรับปรุงการสื่อสารให้ปลอดภัย.
 • รองรับรูปแบบไฟล์ DSD.
 • แก้ไขปัญหาที่ Walkman ไม่สามารถเล่นเพลงที่ได้มาจาก Media Go.
 • ปรับปรุงการทำงานด้านอื่น ๆ

รุ่นเครื่องที่ใช้ด้วยกันได้
NWZ-ZX1 ที่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ต่ำกว่า 1.13.

วิธีการตรวจดูชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
กรุณาตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

 1. ในหน้าจอ Home, ให้แตะที่ , และ จากนั้น แตะที่ Setings.
 2. แตะที่ About device.
  ตรวจสอบดูหมายเลขรุ่นและหมายเลขบิวต์ (Build number).

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

- Mac OS X v10.6 ~ 10.12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์
- CPU
1 GHz หรือ มากกว่า
- Memory
1 GB หรือ มากกว่า (32bit) / 2 GB หรือ มากกว่า (64bit)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NWZ-ZX1_V1_13_002.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.13

ขนาดของไฟล์

 • 293.0MB

วันที่ออก

 • 2017-07-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • macOS Sierra
 • Mac OS

ดาวน์โหลด

ก่อนการอัพเดต

 • ภายหลังการอัพเดต, เฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้.
 • กรุณาทำการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากตัวเครื่องไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนล่วงหน้า เนื่องจาก ข้อมูลอาจจะเกิดการสูญหายได้ เมื่อทำการอัพเกรดโดยที่ยังคงเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในเครื่องต่อไป. ทางบริษัทฯไม่สามารถให้การรับประกันได้ ในกรณีที่อาจจะมีความเสียหายหรือโดนลบหายไปของแทรคต่าง ๆ หรือข้อมูลจากการอัพเดตนี้.
 • เมื่อทำการอัพเกรด, ตัวเครื่องนั้นจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 350 MB.  กรุณาตรวจสอบขนาดได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง.
  1. ในหน้าจอ Home, แตะที่ , และ จากนั้น ให้แตะที่  Setings.
  2. แตะที่  Storage. ตรวจสอบที่ Available ของ USB STORAGE.
 • ตรวจสอบว่า ต้องมีไอคอนแจ้งให้ทราบถึงการเหลือพื้นที่ว่างอยู่น้อยแสดงอยู่ในแถบสถานะ. ถ้าหากพื้นที่ว่างของหน่วยความจำภายในเครื่องมีน้อยกว่า 10% (ประมาณ 100MB), ระบบอาจจะไม่สามารถทำการบูตขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง, หรือค่าการปรับตั้งต่าง ๆ และข้อมูลใช้งานอาจจะได้รับการส่งมอบอย่างไม่ถูกต้อง.
 • เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์, ให้ทำการล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นโดยใช้ชื่อของแอดมิน หรือด้วยชื่อของผู้ใช้ที่เป็นของแอดมิน.
 • ถ้าหากท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8/8.1, Windows 7 หรือ Vista, อาจจะมีกรอบไดอะล็อกของ User Account Control แสดงออกมา. ให้คลิกที่ Continue หรือ Yes เพื่อดำเนินการต่อไป.

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการอัพเดต

 1. ปลดการเชื่อมต่อของเครื่อง Walkman ออกจากเครื่องพีซี.
 2. การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตนี้โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้.
  A) ในหน้าจอ Home, แตะที่ , และ จากนั้น แตะที่  Settings - Storage.
  B) แตะที่ , จากนั้น แตะที่ USB computer connection.
  C) แตะที่ USB storage เพื่อใส่เครื่องหมายเลือก.
  D) แตะที่ Connection settings, จากนั้น แตะที่ USB auto connection เพื่อยกเลิกการเลือก.
 3. การดาวน์โหลดของโปรแกรมอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อทำการคลิกที่ ปุ่ม Download ที่อยู่ทางด้านล่างของการประกาศนี้.
  ทำตามกรอบไดอะล็อกที่แสดงขึ้นมา ทำการเก็บบันทึกไฟล์นี้ไว้ในเครื่องพีซีของท่าน.
 4. ยกเลิกการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งหมดในเครื่องพีซี.
 5. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้, และดำเนินการตามข้อความต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมา.
  เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องพีซี, เมื่อมีข้อความของ Connect the device to update the software. ปรากฎขึ้นมา. จากนั้น ให้แตะ Turn on USB Storage (*1) บนหน้าจอเครื่อง Walkman. ข้อความจะปรากฎขึ้นมา, จากนั้น ให้แตะ OK.

  หมายเหตุ: ถ้า (*1) ไม่แสดงขึ้นมา, ให้ลากนิ้วที่แถบแสดงสถานะ, แตะที่ USB connected ที่ช่องแสดงการประกาศ, แตะที่ Turn on USB storage, และ จากนั้น ให้แตะที่ OK.

  - กรุณาอย่าปลดตัวเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างที่ทำการอัพเกรดอยู่.
  - ในระหว่างการอัพเกรด, การเชื่อมต่อของ USB จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ และตัวแสดงสถานะ Connecting USB จะปิดลงไปตามการควบคุมนี้. นอกจากนี้, ข้อความแสดงการตัดการเชื่อมต่อของ USB อาจจะมีปรากฎขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง.
 6. เมื่อมีข้อความของ completing upgrading is displayed แสดงขึ้นมา, คลิกที่ปุ่ม Finish.
 7. เมื่อหน้าจอล็อกปรากฎขึ้นมาใน Walkman, จากนั้น ให้ลาก (key mark) จากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวา.
 8. เมื่อโปรแกรมสำหรับอัพเดตแสดง 1.13 ขึ้นมาในเครื่อง Walkman, แตะที่ OK.
 9. เปิด USB auto connection ให้ทำงานขึ้นมาโดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้.
  A) ในหน้าจอ Home, แตะที่ , และ จากนั้น แตะที่  Settings - Storage.
  B) แตะที่ , จากนั้น แตะที่ USB computer connection.
  C) แตะที่ Connection settings, จากนั้น แตะที่ USB auto connection เพื่อทำการเลือกไว้.

ภายหลังการอัพเดต
กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นเมื่อการติดตั้งโปรแกรมอัพเดตเข้าไปสำเร็จ ด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ตาม How to confirm the Model and the Firmware version ดังต่อไปนี้.
การติดตั้งของโปรแกรมสำหรับอัพเดตนี้จะทำได้สำเร็จแล้ว เมื่อมี 1.13 แสดงบนหน้าจอ.