รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • MEX-XB100BT

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หน้านี้จะเป็นการให้ข้อมูลคำสั่งต่าง ๆ ของวิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ MEX-XB100BT ไปเป็น version 1700

ประโยชน์ของการอัพเดต:

 • แก้ไขอาการตัวเครื่องออดิโอไม่รีเซ็ต,ที่พบได้น้อยมาก.

ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะรวมเอาข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัพเดตก่อนนี้ไว้ด้วย:

 • แก้ไขอาการตัวเครื่องออดิโอไม่เริ่มทำงานเมื่อติดเครื่องยนต์ของรถขึ้นมา, ที่พบได้น้อยมาก.

  หมายเหตุ:
  ถ้าหากตัวเครื่องไม่เริ่มทำงานเมื่อติดเครื่องยนต์ขึ้นมาและไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยการกดที่ปุ่มรีเซ็ตบนตัวเครื่อง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. ให้ทำการดับเครื่องยนตร์ของรถยนต์ของท่านก่อน.
  2. ตัดการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องและแบตเตอรี่ในรถยนต์ออกจากกันก่อน และหลังจากนั้นอีก 2-3 นาที, ให้ทำการเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ระหว่างตัวเครื่องและแบตเตอรี่ของรถยนต์ของท่าน.
  3. ติดเครื่องยนต์ของรถยนต์ของท่านขึ้นมา. และตรวจสอบว่า ตัวเครื่องหลักเริ่มต้นทำงานแล้ว.
  4. ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ให้กับตัวเครื่อง.

 • ปรับปรุงให้มีเสถียรภาพมากขึ้น.

รุ่นที่ใช้

MEX-XB100BT

วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

โปรดตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. เปิดเพาเวอร์ของตัวเครื่อง ให้ ON ขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม SOURCE (มีข้อความ SRC พิมพ์บนตัวปุ่มนี้) บนเครื่องนาน 1 วินาที เพื่อปิดการป้อนสัญญาณเข้าเครื่องและให้แสดงเป็นนาฬิกาขึ้นมา.
 3. กดที่ปุ่ม MENU.
 4. หมุนปุ่มหมุนควบคุมไปยังหน้าจอแสดง SET GENERAL, และ กดปุ่มหมุนควบคุม.
 5. หมุนปุ่มหมุนควบคุมไปยังหน้าจอแสดง SET FIRMWARE, และ กดปุ่มหมุนควบคุม.
 6. หมุนปุ่มหมุนควบคุมไปยังหน้าจอแสดง FW VERSION, และ กดปุ่มหมุนควบคุม.
 7. ถ้าหาก version แสดงออกมาเป็น 1700, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • 15BTHIGH_v1700.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1700

ขนาดของไฟล์

 • 2.85MB

วันที่ออก

 • 2017-08-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

วิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์:

 1. การเตรียมความพร้อม:
  วิธีการจัดเก็บไฟล์ตัวอัพเดตเข้าไปให้กับหน่วยความจำ USB
  • เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB เข้ากับเครื่องพีซีของท่าน และทำการฟอร์แมทหน่วยความจำนั้นด้วยฟอร์แมท FAT16 หรือ FAT32.
  • เชื่อมต่อเครื่องพีซีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  • ทำการดาวน์โหลดไฟล์ zip ที่บีบอัดมาเข้าไปในเครื่องพีซีของท่าน.
  • ทำการขยายไฟล์ zip นั้นออกมาและคัดลอกไฟล์ 15BTHIGH_v1700.dat สำหรับอัพเดตนี้ ไปที่หน่วยความจำ USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีของท่าน.
  • ตัดการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ออกจากเครื่องพีซีของท่าน.
 2. ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องหลักด้วยหน่วยความจำ USB
  หมายเหตุ:
  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ทั้งหมด.
  • ขั้นตอนการอัพเดต (ในรถของท่าน): จะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการอัพเดต.
  • ให้จอดรถของท่านไว้ในสถานที่ปลอดภัย และทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแรงดันไฟตกในสายป้อนกำลังไฟ.
 3. เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB เข้ากับตัวเครื่องหลักและตรวจสอบว่า มีข้อความ USB NO MUSIC แสดงบนตัวเครื่องหลัก.
 4. กดค้างที่ปุ่ม SOURCE (มีข้อความ SRC พิมพ์บนตัวปุ่มนี้) นาน 1 นาที บนตัวเครื่องหลักเพื่อปิดสัญญาณที่ป้อนเข้า และแสดงนาฬิกาขึ้นมา.
 5. กดที่ปุ่ม MENU
 6. หมุนปุ่มหมุนควบคุมไปยังหน้าจอแสดง SET GENERAL, และ กดปุ่มหมุนควบคุม.
 7. หมุนปุ่มหมุนควบคุมไปยังหน้าจอแสดง SET AUTO OFF, และ กดปุ่มหมุนควบคุม.
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้หมุนปุ่มควบคุมให้มี SET A.OFF xx แสดงขึ้นมา, และตั้งค่านี้ไปที่ NO.
  (โปรดตรวจสอบที่หน้าจอว่า แสดงเป็น SET A.OFF NO.) จากนั้น, กดปุ่มหมุนควบคุม.
 9. หมุนปุ่มหมุนควบคุมไปยังหน้าจอแสดง SET FIRMWARE, และ กดปุ่มหมุนควบคุม.
 10. หมุนปุ่มหมุนควบคุมไปยังหน้าจอแสดง FW UPDATE, และ กดปุ่มหมุนควบคุม.
 11. หมุนปุ่มหมุนควบคุมไปยังหน้าจอแสดง FW UPDATE-YES, และ กดปุ่มหมุนควบคุม.
  การอัพเดตจะเริ่มต้นทำงานโดยมี CHECKING แสดงขึ้นมา. การอัพเดตควรเสร็จในเวลาประมาณ 1 นาที และ เมื่อการอัพเดตเสร็จ, ตัวเครื่องจะทำการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติจาก source เป็น OFF (แสดงเป็นนาฬิกา.)
 12. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์มีการอัพเดตแล้ว วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ บนตัวเครื่อง.
 13. เมื่อมี 1700 แสดงออกมาเป็น version, แสดงว่า การอัพเดตเฟิร์มแวร์ทำได้สำเร็จ.
 14. ถ้าหากมีการใช้ AUTO OFF ก่อนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, โปรดทำการปรับตั้ง AUTO OFF ใหม่อีกครั้ง.

หมายเหตุ: โปรดลบข้อมูลการจับคู่ของ Bluetooth (Car Audio) ที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่าน, และให้ทำการจับคู่ใหม่ให้กับอุปกรณ์นั้นอีกครั้ง. ฟังก์ชั่น Bluetooth อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง ถ้าหากไม่ทำการจับคู่ให้ใหม่อีกครั้ง.
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ, ให้อ้างอิงกับคู่มือโทรศัพท์มือถือของท่าน.