รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SRS-X9

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ในหน้านี้จะแสดงวิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ให้กับ Personal Audio System SRS-X9.

เฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้
Version: 2.13.2.08 หรือ ที่ต่ำกว่า
ถ้าหากที่ version แสดงเป็น 2.13.2.10, ท่านไม่มีความจำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

ปรับปรุงฟังก์ชั่น:

 • รองรับบริการแจกจ่ายเพลงของ Spotify.

ปรับปรุงฟังก์ชั่นก่อนหน้านี้:

 • แก้ไขปัญหาในกรณีที่ตัวเครื่องไม่สามารถจะเล่นไฟล์โดยการใช้ DLNA ได้ เมื่อข้อมูลแท็กในไฟล์นี้มีสตริงตัวอักษร res อยู่ด้วย.
 • แก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเล่น Xperia Z4 ผ่านการเชื่อมต่อของ USB-B.
 • แก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเล่นไฟล์ฟอร์แมท Mora DSDIFF ที่มีข้อมูล ID3 meta อยู่ด้วย.

คำแนะนำต่าง ๆ ในการอัพเดตซอฟต์แวร์
การอัพเดตซอฟต์แวร์จะดำเนินการผ่านทางอินเตอร์เน็ต. กรุณาตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้.
หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถจะทำการอัพเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดได้ ถ้าหากตัวเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต.

 1. ให้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต.
  หมายเหตุ: เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีโดยตรงด้วยสาย LAN เพื่อการตรวจสอบเวอร์ชั่น, จากนั้น ให้ถอดสาย LAN ออก, และเชื่อมต่อใหม่กับ Access Point.
 2. เมื่อลำโพงมีการเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา, ให้กดปุ่ม  เพื่อทำการปิด.
 3. กดปุ่ม  เพื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.
 4. ให้รอจนกระทั่ง ตัวแสดงสถานะ LINK หยุดกะพริบและติดสว่างเป็นสีเขียวหรือสีส้ม. 
  เมื่อมีตัวอัพเดตซอฟต์แวร์มาให้ทำการอัพเดต, ปุ่ม UPDATE จะมีการกะพริบ. 
  หมายเหตุ: ปุ่ม UPDATE จะไม่ติดสว่าง เมื่อซอฟต์แวร์เป็นตัวล่าสุด.
 5. แตะค้างที่ปุ่ม UPDATE จนกระทั่ง ได้ยินเสียงปิ๊บขึ้นมา. 
  เมื่อการอัพเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดเริ่มการทำงาน, ปุ่ม UPDATE จะมีการกะพริบ. 
  หมายเหตุ: ลำโพงจะไม่สามารถใช้ทำงานตามปกติได้ในระหว่างการอัพเดต.
 6. ปุ่ม UPDATE จะมีการเปลี่ยนแปลงในการกะพริบ (ช่วงระยะเวลาและสถานการณ์) ตามความคืบหน้าของการอัพเดต.
 7. ปุ่ม UPDATE จะดับลงไปและลำโพงจะมีการสลับไปเป็นโหมด standby หรือ โหมด BLUETOOTH/Network standby โดยอัตโนมัติหลังการอัพเดตเสร็จ.
 8. ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์.


ถ้าหากปุ่ม UPDATE มีการกะพริบช้ากว่าในระหว่างการอัพเดต

 • ไฟดับไปหลังการกะพริบช้า ๆ 4 ครั้ง
  แสดงว่า การอัพเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว. กดปุ่ม เพื่อทำการปิดลำโพง, จากนั้น ให้เปิดขึ้นมาใหม่. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลำโพงมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และ ปุ่ม UPDATE ติดสว่าง, จากนั้น ให้เริ่มทำการอัพเดตอีกครั้ง.
 • มีการกะพริบต่อเนื่องช้า ๆ
  แสดงว่า การอัพเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว. กดปุ่ม เพื่อทำการปิด/เปิดลำโพง, จากนั้น ให้เริ่มทำการอัพเดตอีกครั้ง. ถ้าหากการอัพเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว, ปุ่ม UPDATE จะมีการกะพริบต่อเนื่องช้า ๆ จนกว่าจะมีการปิดลำโพง.
  ให้ปิดลำโพงหลังจากที่ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่ม UPDATE ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการกะพริบ.


หมายเหตุ:

 • ให้คงการเชื่อมต่อสายจ่ายกำลังไฟและอินเตอร์เน็ตในระหว่างการอัพเดต.
 • ห้ามทำการถอดตัว AC adaptor ออกจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น.
 • ห้ามปิดเพาเวอร์ในระหว่างการอัพเดต.
 • การอัพเดตเฟิร์มแวร์ปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-10 นาที. อาจจะมีการใช้เวลามากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายของท่าน.


ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์

โปรดตรวจสอบเอกสารอื่นเกี่ยวกับอัพเดตซอฟต์แวร์.

 1. เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่องพีซีด้วยสาย LAN (ไม่มีมาให้).
  หมายเหตุ: เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครื่องพีซีโดยตรง โดยใช้สาย LAN. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการเปิดสวิทช์ NETWORK OFF/ON ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องไปไว้ที่ ON. ถ้าหากมีการตั้งไว้เป็น OFF, กรุณาทำการเปลี่ยนให้เป็น ON.
   
 2. เชื่อมต่อสายกำลังไฟ AC (จัดมาให้) เข้ากับตัว AC adaptor (จัดมาให้). 
  กดที่ปุ่ม เพื่อทำการเปิดเพาเวอร์. 
  เมื่อไฟแสดงสถานะของ LINK หยุดกะพริบและปิดไปให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป.
   
 3. Sony Network Device Setting จะแสดงขึ้นมาบนเครื่องพีซีของท่าน. 
  1) เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา.
  2) ป้อน URL ต่อไปนี้เข้าไปในแถบที่อยู่: http://169.254.1.1
 4. เลือกภาษาจาก Language Setup, ถ้าหากมีแสดงขึ้นมา. 
 5. เวอร์ชั่นสามารถพบได้ใน System Software Version ในเมนู Device Details.

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

 • 2017-08-31

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS