รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • CMT-SX7

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ในหน้านี้จะเป็นการอธิบายถึงคำสั่งต่าง ๆ ที่จะใช้ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ CMT-SX7 ไปเป็น version MC1.62 / NW2994.

ประโยชน์ของการอัพเดต

 • รองรับบริการแจกจ่ายเพลงของ Spotify.
 • ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงาน เมื่อเล่นไฟล์เพลงในเครือข่ายในพื้้นที่.

การอัพเดตซอฟต์แวร์นี้รวมถึงประโยชน์และการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • ปรับปรุงเสถียรภาพของการดำเนินการ เมื่อมีการใช้บริการการจัดจำหน่ายเพลงผ่านทางอินเทอร์เน็ต.
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Multi Room ผ่านทาง Google Cast.
 • ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงาน.
 • เมื่อใช้ Google Cast - ออดิโอสำหรับการใช้งานครั้งแรก เวลาที่ใช้สำหรับการเอาท์พุทเสียงออกมาจะลดลงไป.
 • การปรับปรุงการทำงานอื่น.
 • รองรับ Hi-Res Audio Contents จาก Google Cast.
 • รองรับฟังก์ชั่น mirroring.
  (ความพร้อมในการใช้งานของแต่ละประเทศโดย Google Inc.)
 • ปรับปรุงเสถียรภาพของการทำงานในตอนเปิดและปิดถาดใส่แผ่น.

เฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้

Version MC1.60 / NW2935 หรือ ที่ต่ำกว่า

ฉันต้องทำการอัพเดตนี้ด้วยหรือไม่?

ตัวอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำ ถ้าหากระบบ Home Audio ของท่านได้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไปเป็น version MC1.62 / NW2994.

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ, ก็จะสามารถทำการตรวจสอบได้ง่าย ๆ ว่า เฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด ตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้.

 1. กด ให้ตัวเครื่องเปิดระบบขึ้นมา และรอ 2-3 นาที จนกระทั่ง ไอคอนเสาอากาศแสดงขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ ENTER และ (CD EJECT) บนตัวเครื่อง จนกระทั่ง มี MC 1.60 แสดงขึ้นมา.
 3. หมุนแป้นหมุน |<< / >>| ของตัวเครื่องไปทางขวาและจะมี CD 1.020 แสดงขึ้นมา.
 4. หมุนแป้นหมุน |<< / >>| ของตัวเครื่องไปทางขวาและจะมี NW 2892 แสดงขึ้นมา.

  ถ้าเวอร์ชั่นแสดงเป็น MC1.62 / NW2994, การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.
 5. ถ้าต้องการออกจากโหมดการตรวจสอบเวอร์ชั่นนี้, ให้ หมุนแป้นหมุน |<< / >>| อีกครั้งหนึ่งเพื่อออกไปและกลับไปที่จุดเริ่มต้น.

วิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์

Tมีสองวิธีการสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์.

 1. การอัพเดตผ่านเครือข่าย (Network Update). คลิก ที่นี่
 2. การอัพเดตด้วย USB. คลิก ที่นี่

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • CMTSX7V1622994.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • MC1.62 / NW2994

ขนาดของไฟล์

 • 154.0MB

วันที่ออก

 • 2017-08-31

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

การอัพเดตผ่านเครือข่าย (Network Update)

หมายเหตุ: ต้องแน่ใจว่า ตัวเครื่องไม่มีการเล่นเพลงใด ๆ ก่อนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้.

เฟิร์มแวร์ของระบบ Home Audio สามารถจะทำการอัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้โดยการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย LAN แบบใช้สาย.

 1. กดที่  ของตัวเครื่องเพื่อทำการเปิดระบบขึ้นมา และรอเป็นเวลา 2-3 นาที จนกระทั่ง ไอคอนของ UPDATE แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.
 2. กดที่ MENU บนรีโมทเพื่อเปิดเมนูขึ้นมา และกดที่ ↑/↓ บนรีโมท เพื่อทำการเลือกที่ Update Menu, จากนั้น กดที่ ENTER.
 3. กดที่ ENTER บนรีโมท เมื่อมี via Network แสดงขึ้นมา.
 4. กดที่ ENTER บนรีโมท เมื่อมี Ok กะพริบแสดงขึ้นมา.
 5. กรุณารอประมาณ 10 นาที สำหรับการดาวน์โหลดและอัพเดตให้เสร็จ.  หน้าจอด้านล่าง เป็นการแสดงให้เห็นว่าการอัพเดต ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว.


  ค่าตัวเลขที่แสดงขึ้นมาจะเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 6. กดที่ POWER บนตัวเครื่องหลังจากที่มี Complete แสดงขึ้นมา, และตัวเครื่องจะปิดลงไป.
 7. กดที่ Power บนตัวเครื่องอีกครั้งเพื่อทำการเปิดระบบขึ้นมา.
 8. ตรวจสอบว่า ตัวเครื่องมีการอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ให้คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการแก้ปัญหาการอัพเดตทางเครือข่าย

ถ้าหากมีข้อความ Cannot Download/Push POWER แสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต
ข้อความนี้เป็นการแสดงให้ทราบว่าการอัพเดตซอฟต์แวร์นั้นล้มเหลว และท่านไม่สามารถใช้งานใด ๆ ได้ (และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ทั้งหมด) บนตัวเครื่อง ยกเว้น การทำงานของปุ่มเพาเวอร์.
โปรดตรวจสอบสภาวะตามขั้นตอนต่อไปนี้.

 1. กดที่ปุ่ม  และปิดเครื่องลงไป.
 2. กดที่ปุ่ม เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่.
 3. รอประมาณ 3 นาที (หรือรอจนกระทั่ง การเชื่อมต่อของเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อได้) จากนั้น ให้ตรวจสอบหน้าจอของตัวเครื่อง. 


  ถ้า UPDATE กะพริบ

  การอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ไม่สมบูรณ์, แต่ตัวเครื่องยังทำงานได้เป็นปกติ. 
  ในกรณีนี้, ขอแนะนำให้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ คลิก ที่นี่ สำหรับขั้นตอนการอัพเดตทาง USB.


  ถ้าหาก Update Retry แสดงขึ้นมา

  การอัพเดตของเฟิร์มแวร์ล้มเหลว, และตัวเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น, โปรดดำเนินการอัพเดตโดยใช้อุปกรณ์แฟลชไดร์ฟ USB ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. คัดลอกไฟล์ USB Update ไปให้กับอุปกรณ์แฟลชไดร์ฟ USB คลิก ที่นี่ สำหรับกระบวนการอัพเดตทาง USB.
  2. เสียบอุปกรณ์แฟลชไดร์ฟ USB เข้าไปที่ขั้วต่อ USB-A ทางด้านหน้าเมื่อมี Update Retry แสดงขึ้นมา.
  3. โปรดรอประมาณ 10 นาที จนกระทั่ง กระบวนการดาวน์โหลดและอัพเดตเสร็จ.
  4. เริ่มทำการอัพเดตหลังการดาวน์โหลด

  5. กดที่  บนตัวเครื่องหลังจากที่มี Complete แสดงขึ้นมา เพื่อปิดตัวเครื่อง.  6. กดที่  บนตัวเครื่องอีกครั้งเพื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมา.

  7. ตรวจสอบว่า ตัวเครื่องได้รับการอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด คลิก ที่นี่ เพื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์.

การอัพเดตด้วย USB

เฟิร์มแวร์ของระบบ Home Audio นี้สามารถจะทำการอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้โดยการใช้แฟลชไดร์ฟ USB.

หมายเหตุ: หลังจากการดำเนินการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้แล้ว ไม่สามารถที่จะหวนกลับไปเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นได้.

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์
ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้, โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานอยู่ด้วยระบบปฎิบัติการหนึ่งในต่อไปนี้ และให้จัดเตรียมแฟลชไดร์ฟ USB ไว้ด้วย.

ระบบปฏิบัติการที่รองรับได้

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows 7 with Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista with Service Pack 2 (SP2)
 • Mac OS X (10.4) หรือ ใหม่กว่า

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากท่านใช้ Windows 8, โปรดใช้ในโหมด Desktop.
 • การทำงานจะไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติในเครื่องพีซีทั้งหมดที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานด้วยกันได้.
 • สื่อสำหรับบันทึก - แฟลชไดร์ฟ USB: ความจุที่มากกว่า 256MB
  การทำงานจะไม่มีการรับประกันสำหรับแฟลชไดร์ฟ USB ทั้งหมด.

การดาวน์โหลดไฟล์สำหรับใช้ในการอัพเดต

 1. ต้องแน่ใจว่า ไม่มีโปรแกรมอื่นที่นอกเหนือจาก Internet browser ของท่านกำลังทำงานอยู่.
 2. ท่านจะต้องตกลงยอมรับ Terms & Conditions ในหน้านี้ก่อน หลังจากที่อ่านข้อตกลงนี้แล้ว, ให้เลือกที่ กรอบของ I have agreed with the Terms & Conditions ด้านบนและคลิกที่ปุ่ม Download.
 3. (แนะนำให้) เก็บบันทึกไฟล์นี้ไปที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

ทำการแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา.

โดยการใช้ Windows

 1. คลิกขวาที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา: CMTSX7V1622994.zip
 2. คลิกที่ Extract All.
 3. คลิกที่ Extract ในหน้าต่างของ Extract Compressed (Zipped) Folders ที่เปิดขึ้นมา.
  โฟลเดอร์ CMTSX7V1622994 จะเปิดขึ้นมาในหน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 4. โฟลเดอร์สำหรับ UPDATE นี้จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ไฟล์: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN, LUTE04-FW_MB.ID.

โดยการใช้ Mac OS

 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ CMTSX7V1622994.zip ที่เก็บบันทึกไว้
 2. โฟลเดอร์ CMTSX7V1622994 จะถูกสร้างขึ้นมาบนหน้า Desktop ของท่าน.
 3. โฟลเดอร์สำหรับ UPDATE นี้จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ไฟล์: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN, LUTE04-FW_MB.ID.

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของท่าน, ไฟล์นี้อาจจะมีการขยายออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ หรือท่านอาจจะไม่สามารถทำการแตกไฟล์ออกมาได้ตามกระบวนการที่อธิบายมาข้างต้น, ขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการที่ท่านใช้อยู่ ในกรณีหลัง, โปรดใช้เครื่องมือคลายการบีบอัดช่วย.

การเตรียมแฟลชไดร์ฟ USB

 • ทำการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นใช้งาน (ฟอร์แมท) ให้กับแฟลชไดร์ฟ USB โดยระบบที่มาจากผู้ผลิตนั้นโดยตรง.

คัดลอกไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้กับแฟลชไดร์ฟ USB.

 1. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นใช้งาน (ฟอร์แมท) เข้าไปในช่องเสียบ USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. คัดลอกโฟลเดอร์ UPDATE ด้านในไปให้กับแฟลชไดร์ฟ USB. ให้อ้างอิงกับรูปภาพด้านล่าง.

วิธีการอัพเดต

สำคัญ: ต้องแน่ใจว่า ตัวเครื่องไม่มีการเล่นเพลงใด ๆ ก่อนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้.

 1. กดที่ปุ่ม เพื่อทำการเปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB (ที่มีไฟล์สำหรับอัพเดตอยู่ด้วย) เข้าไปที่พอร์ต USB-A ด้านหน้า.
 3. เลือกที่ USB FRONT โดยการกดที่ปุ่ม FUNCTION บนรีโมทซ้ำ ๆ กัน.
  โปรดรอจนกระทั่ง ROOT แสดงออกมาที่หน้าจอ.
 4. กดที่ MENU บนรีโมทเพื่อเปิดเมนูขึ้นมา และกดที่ ↑/↓ บนรีโมท เพื่อเลือกที่ Update Menu, จากนั้น ให้กดที่ ENTER.
 5. กดที่ ENTER บนรีโมทเมื่อมี via USB แสดงขึ้นมา.
 6. กดที่ ENTER บนรีโมทเมื่อมี Ok กะพริบแสดงขึ้นมา.
 7. โปรดรอประมาณ 10 นาที เพื่อให้การดาวน์โหลดและอัพเดตเสร็จ.


 8. เริ่มทำการอัพเดตหลังการดาวน์โหลด

  ค่าตัวเลขที่แสดงขึ้นมาจะเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต
 9. กดที่ บนตัวเครื่องหลังจากที่มีคำว่า Complete แสดงขึ้นมา เพื่อทำการปิดตัวเครื่อง.
 10. กดที่ บนตัวเครื่องอีกครั้งเพื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมา.
 11. ตรวจสอบว่า ตัวเครื่องได้รับการอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด คลิก ที่นี่ เพื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์.

ข้อควรระวัง

 • ห้ามตัดการเชื่อมต่อของสายกำลังไฟ หรือสายเครือข่าย (LAN) ในระหว่างการดาวน์โหลดและอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ โปรดคงการเชื่อมต่อเหล่านี้เอาไว้ อาจจะเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตัวเครื่องได้ถ้าหากมีการปลดสายเหล่านี้ออก.
 • ห้ามทำการใช้งานตัวเครื่องและรีโมทในระหว่างการดาวน์โหลดและอัพเดต.
 • เวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดและอัพเดตจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเชื่อมต่อของเครือข่าย.
 • การอัพเดตตามปกติจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที อาจจะใช้เวลานานกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาวะแวดล้อมของเครือข่ายของท่าน.
 • การอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจจะล้มเหลวได้ในระหว่างกระบวนการนี้ ถ้าหากสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายไม่ดีพอ ในกรณีนี้ ให้ทำการอัพเดตโดยใช้แฟลชไดร์ฟ USB แทน.