รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HAP-Z1ES
 • HAP-S1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ประโยชน์ของการอัพเดต:

 • ปรับปรุงคุณภาพในการเล่นสำหรับฟังก์ชั่น USB digital output.
 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายกับ HDD Audio Remote หรือ HAP Music Transfer.
 • ปรับปรุงความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร.

รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • รองรับฟังก์ชั่น Media server.
 • รองรับฟังก์ชั่น USB digital output.
  • (USB hub สำหรับการเชื่อมต่อแต่ละอันของ 1 HDD drive, 1 CD drive และ 1 USB DAC.)
 • รองรับการใช้งาน Seek.
 • รองรับฟังก์ชั่น Fade In/Out.
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Go to genre/artist/album/folder ในเมนู Options.
 • เพิ่มการทำงานต่อไปนี้.
  • เพิ่มแทรคต่อไปให้กับแทรคที่ปัจจุบันเล่นอยู่ หรือท้ายของลำดับการเล่น.
  • ลบแทรคออกจากลำดับการเล่น.
  • สร้างรายการเล่นจากลำดับการเล่น.
  • ลบรายการเล่น.
  • ลบแทรคออกจากรายการเล่น.
  • ลบรายละเอียดของไดร์ฟฮาร์ดดิสก์ภายนอกที่ตัดการเชื่อมต่อออกไป.
 • รองรับฟีเจอร์ Spotify Connect.
 • รองรับ USB hub สำหรับเชื่อมต่อกับทั้ง 1 HDD drive และ 1 CD drive.
 • รองรับฟังก์ชั่น Wake-on-LAN.
 • ปรับปรุงความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร.
 • ปรับปรุงคุณภาพการเล่น (เฉพาะ HAP-S1 เท่านั้น).
 • รองรับฟังก์ชั่น CD ripping จากดิสก์ไดร์ฟ USB ภายนอก.
 • รองรับฟังก์ชั่น DSEE HX (เฉพาะ HAP-S1 เท่านั้น).
 • รองรับภาษาจีน (แบบตัวย่อ).
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Go to album ในเมนู Options.
 • เพิ่ม Recently played ในรายการเล่น.
 • รองรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Gracenote สำหรับไฟล์ DSD.
 • เพิ่มเมนู Auto Gracenote Access ใน System Settings.
 • เพิ่มเมนู Text encoding ใน System Settings.
 • เพิ่มเมนู Device Name edit ใน Network Settings.
 • เพิ่ม Device Name display ใน System Information.

หมายเหตุที่สำคัญ: ถ้าหากท่านใช้ HDD Audio Remote, ท่านจำเป็นต้องทำการอัพเดต HDD Audio Remote ด้วย. ให้ดาวน์โหลด HDD Audio Remote จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:

 • สำหรับอุปกรณ์ Android: Google Play
 • สำหรับ iPhone/iPod touch/iPad: App Store

ตัว HDD Audio Remote ล่าสุดจะไม่รองรับอุปกรณ์มือถือที่เป็น Android 3.x หรือ ก่อนหน้านั้น และ iOS 5 หรือ ก่อนหน้านั้น.

ถ้าหากท่านต้องการจะใช้อุปกรณ์เหล่านั้นและทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด, ท่านไม่สามารถจะใช้เครื่องนี้จากอุปกรณ์มือถือเหล่านั้นได้. ถ้าหากท่านมีการอัพเดตเครื่องนี้ไปแล้ว, กรุณากลับคืนไปเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้โดยใช้ Restore Previous Version ใน Special Mode* หรือทำการอัพเดตระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์มือถือของท่านไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.

*ถ้าต้องการจะเข้าไปที่ Special Mode … ในขณะที่อยู่ในโหมด standby, ให้กดค้างที่ปุ่ม HOME บนตัวเครื่องหลัก และ กดที่ปุ่ม POWER.

สำคัญ: ไฟล์นี้สำหรับใช้กับรุ่นที่ระบุเท่านั้นไม่ได้สำหรับใช้กับรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีจำหน่ายในทุกประเทศ.
สารบัญของเนื้อหา:

ตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ | ไปที่สารบัญของเนื้อหา

 1. เปิดเครื่อง HAP-S1/HAP-Z1ES ขึ้นมา
 2. กดที่ HOME ใน HAP-S1/HAP-Z1ES และ รอจนกระทั่ง เมนู Home แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ LCD ก่อนที่จะดำเนินการต่อ
 3. ที่เมนู Home, ไฮไลท์ Settings จากนั้น เลือกที่ ENTER โดยใช้ Jog dial
 4. ที่เมนู Settings, ไฮไลท์ System Settings จากนั้น เลือกที่ ENTER โดยใช้ Jog dial
 5. ไฮไลท์ System Information และ เลือกที่ ENTER
 6. บนหน้าจอ LCD, หมายเลขของเฟิร์มแวร์ที่คล้ายต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา:
  "Software Version 18120R" - ถ้าหากเวอร์ชั่นเป็น 18120R หรือ สูงกว่า, เครื่องของท่านมีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเรียบร้อย

วิธีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ | ไปที่สารบัญของเนื้อหา
อัพเดตนี้จะพบได้โดยดำเนินการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายเท่านั้น. ไฟล์สำหรับใช้ในการอัพเดตไม่มีให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งจากหน้านี้.

 • ถ้าต้องการจะดำเนินการอัพเกรด ท่านต้องทำการเชื่อมต่อ HDD Audio Player / HDD Audio Player System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet หรือ การเชื่อมต่อแบบ WiFi®.
 • กรุณาดูที่ คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย ด้านล่างนี้, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
  ถ้าหากท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ, กรุณาติดต่อ Sony.

คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย | ไปที่สารบัญของเนื้อหา 
เฟิร์มแวร์นี้สามารถทำการอัพเกรดได้เฉพาะการอัพเกรดผ่านเครือข่ายเท่านั้น.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าหากท่านไม่ได้ทำการตรวจสอบ กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันก่อน เพื่อพิจารณาว่า อัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นสำหรับ HDD Audio Player / HDD Audio Player System ของท่านหรือไม่.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างละเอียด การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจไปขัดจังหวะขั้นตอนการอัพเกรดได้ และอาจทำให้ HDD Audio Player / HDD Audio Player System ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบ.
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเพาเวอร์ของ HDD Audio Player / HDD Audio Player System หรือ ตัดการเชื่อมต่อออกจากเต้าเสียบกำลังไฟ AC การสูญหายของกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งของอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจทำให้ HDD Audio Player / HDD Audio Player System ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบได้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย จำเป็นต้องมีการต่อ HDD Audio Player / HDD Audio Player System เข้ากับการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง.
 • ขอแนะนำให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาเพื่อใช้ในการอ้างอิงในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง.

คำแนะนำสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์ | ไปที่สารบัญของเนื้อหา
คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเกรดนี้อย่างละเอียด การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจไปขัดจังหวะขั้นตอนการอัพเกรดได้ และอาจทำให้ HDD Audio Player / HDD Audio Player System ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบได้.
หมายเหตุ: ขั้นตอนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ปกติใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 50 นาที ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 • เชื่อมต่อ HDD Audio Player / HDD Audio Player System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet หรือ การเชื่อมต่อแบบ WiFi®.
 • เปิดเครื่อง HDD Audio Player / HDD Audio Player System ขึ้นมา.
 • ใน HDD Audio Player / HDD Audio Player System, กดที่ปุ่ม HOME และ จากนั้น ให้รอจนกระทั่ง เมนู Home แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ก่อนที่จะดำเนินการต่อ.
 • ที่เมนู Home ให้ใช้ jog dial ทำการเลือกที่ Settings, และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 • ที่เมนู Settings ให้ใช้ jog dial ทำการเลือกที่ Network Update และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 • มีข้อความ Perform version update? แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ LCD.
 • เลือกที่ OK และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 • กระบวนการ Network Update จะเริ่มต้นขึ้น และ หน้าจอ Network Update จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ LCD.
 • หลังจากที่กระบวนการ Network Update เสร็จ ตัว HDD Audio Player / HDD Audio Player System ทำการรีสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติ.
 • หลังจากที่ HDD Audio Player / HDD Audio Player System รีสตาร์ทขึ้นมา ถ้าหากมีหน้าจอของ Database Update แสดงขึ้นมา กรุณารอ หน้าจอนี้จะหายไปเองโดยอัตโนมัติ และ เมนู Home จะแสดงขึ้นมา.
 • หลังจากที่เมนู Home แสดงขึ้นมา การลงทะเบียนใหม่ของไฟล์เพลงอาจเริ่มทำงาน และ ไอคอนของการลงทะเบียนใหม่จะแสดงขึ้นมาที่มุมขวาบนของเมนู Home.
 • หลังการลงทะเบียนใหม่ของไฟล์เพลงต่าง ๆ เสร็จ ไอคอนการลงทะเบียนใหม่จะหายไป.
 • ตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ได้ทำการติดตั้งการอัพเกรดเข้าไปสำเร็จ.

หมายเหตุ: ถ้าหมายเลขเวอร์ชั่น คือ 18120R, แสดงว่า การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้ทำการสำเร็จ.
ถ้าหากท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ, กรุณาติดต่อ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

 • 2017-02-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ดาวน์โหลด

 • คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านทางเครือข่าย
  Q1: เมื่อเรียกการทำงานของการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย หน้าจอ LCD จะแสดงข้อความ Cannot connect to server (ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้) และท่านจะไม่สามารถดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้.
  A1: อาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อของเครือข่ายและการปรับตั้งมีความถูกต้อง.

  • สำหรับการเชื่อมต่อกับ LAN แบบใช้สาย ให้ตรวจสอบ สาย Ethernet ให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อที่แน่นหนาดีเข้ากับพอร์ต LAN ของตัว HDD Audio Player / HDD Audio Player System กับของแหล่งจ่ายสัญญาณ Internet.
  • ตรวจสอบ การปรับตั้งเครือข่ายของ HDD Audio Player / HDD Audio Player System และตรวจสอบว่า ตัวเครื่องนั้นมีค่า IP ของตนเอง.
  • ทำตาม คำแนะนำต่าง ๆ ในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย ใหม่อีกครั้ง.

  Q2: เพาเวอร์มีการปิดไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด.
  A2: เปิดเพาเวอร์ของ HDD Audio Player / HDD Audio Player System และทำตาม คำแนะนำต่าง ๆ ในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย ใหม่อีกครั้ง.

  Q3: กระบวนการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายยังไม่เสร็จ หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 60 นาที.
  A3: ให้ยกเลิกการอัพเกรดทางเครือข่ายนั้นไปก่อน และตรวจสอบการปรับตั้งของเครือข่าย ถ้าหากยังมีปัญหาเกิดขึ้นต่อเนื่อง กรุณาติดต่อ Sony.

  Q4: ขั้นตอนของ Database Update มีการหยุดทำงานโดยมีข้อความแสดงความล้มเหลวออกมาด้วย.
  A4: ปิดเพาเวอร์ของ HDD Audio Player / HDD Audio Player System ลงไป และ จากนั้น ให้เปิดขึ้นมาใหม่จะมีหน้าจอ Database Update แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD และ ขั้นตอนของ Database Update จะกลับมาทำงานเองโดยอัตโนมัติ.