รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-A729
 • NWZ-A726
 • NWZ-A728

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของ Walkman ซีรี่ย์ S เราขอมอบบริการดาวน์โหลด “โปรแกรมอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ NWZ-A726/A728/A729”

เราได้จัดเตรียมอัพเดตเฟิร์มแวร์ให้ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ของ 1.03 สำหรับ NWZ-A726/A728/A729.
กรุณาอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมาย

 • เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของ NWZ-A726/A728/A729 ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.02

แก้ไขอาการ
ด้วยผลิตภัณฑ์ข้างต้น ลูกค้าอาจจะเคยประสบกับอาการต่อไปนี้ ซึ่งอาการเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดยการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

 • เมื่อทำการเล่นกลับเพลงโดยการเชื่อมต่อ Walkman กับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ * เสียงที่ดังอาจจะได้ยินในการควบคุม Walkman โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับผลิตภัณฑ์นั้น หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูธูท

  * HDD Network Audio System; NAS-SC500PK
  Micro HI-FI Component System; CMT-LX50WMR
  Cradle Audio; CPF-NW001
  Active Speaker System; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
  Bluetooth Audio Transmitter; WLA-NWB1

การตรวจสอบรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ : ให้ตรวจสอบรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. กดปุ่ม BACK/HOME ค้างไว้จนกระทั่ง เมนู Home ปรากฎขึ้นมา
 2. กดที่ปุ่ม / / / เพื่อเลือก (Settings) แล้วให้กดที่ ปุ่ม 
 3. กดที่ปุ่ม / / / เพื่อเลือก Common Settings แล้วให้กดที่ปุ่ม  
 4. กดที่ปุ่ม / / / เพื่อเลือก Unit Informationแล้วให้กดที่ปุ่ม  
  ทำการตรวจสอบรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้น

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
 อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ NWZ-A726/A728/A729
ชื่อไฟล์: NWZ-A720_V1_03.exe
ขนาดดาวน์โหลด: 16,435 KB
อัพเดตเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.03

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.03

ขนาดของไฟล์

 • 16.0MB

วันที่ออก

 • 2010-07-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

ระบบปฏิบัติการเป้าหมาย

 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
  (รองรับ OS เวอร์ชั่น 64 bit สำหรับ Windows Vista )

ความต้องการทางฮาร์ดแวร์
CPU: Pentium 4 1.0GHz หรือสูงกว่า
หน่วยความจำ: 512MB หรือมากกว่า
จอแสดงผล: 800 x 600 pixels หรือดีกว่า (แนะนำให้เป็น 1024 x 768 pixels หรือดีกว่า )
Display Color: High Color (16bit) หรือสูงกว่า

สำหรับยูสเซอร์ของ Windows Vista/Windows XP

 • ให้ล็อกออนด้วยชื่อของ Administrator หรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมอัพเดตนี้
 • ถ้าท่านเป็นยูสเซอร์ของ Windows Vista จะมีข้อความ “Windows needs your permission to continue” ปรากฎในกรอบควบคุมบัญชีของยูสเซอร์ ให้คลิกที่ Continue เพื่อดำเนินการต่อ และให้ทำตามข้อความที่ประกาศออกมานั้น

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. ให้ตั้งโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในฮาร์ดดิสก์
  สมมุติว่า ให้มีชื่อเป็น FWUP และสร้างไว้ในไดร์ฟ C
 2. ให้ทำการเก็บบันทึกไฟล์ NWZ-A720_V1_03.exe (16,435KB) ที่ดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์นี้
 3. เมื่อการดาวน์โหลดนี้เสร็จแล้ว ให้ใช้ Windows Explorer ทำการหาโฟลเดอร์ที่ไฟล์นี้ถูกบันทึกเก็บไว้ ให้คลิกที่ View แล้วให้คลิกที่ Details.
  * ถ้าขนาดของไฟล์นั้นเท่ากันกับขนาดของดาวน์โหลดนั้น (16,435 KB) แสดงว่า การดาวน์โหลดนั้นทำได้สำเร็จแล้ว แต่ถ้ามีขนาดที่แตกต่างกัน ให้ทำการลบไฟล์นั้นออกไป แล้วทำการดาวน์โหลดมาใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการอัพเดต

หมายเหตุ:

 • ในระหว่างกระบวนการอัพเดตนี้ เครื่องจะต้องการพื้นที่ว่างขั้นต่ำ 25MB
 • ให้ทำการโอนย้ายเพลง และข้อมูลจากตัวเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
 • ไม่สามารถทำการรับประกันได้ว่าระหว่างกระบวนการอัพเดตนี้ เพลงและข้อมูลที่เก็บเอาไว้ในเครื่องนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายหรือถูกลบไปได้
 1. เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับพีซี
 2. ยกเลิกการทำงานซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานอยู่บน Windows ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ Content Transfer เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ทำการปิด Content Transfer นั้น
 3. สำหรับยูสเซอร์ของ Windows Vista : ให้คลิกที่ ปุ่ม Start บนแถบงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ตามด้วย All Programs - Run…
  สำหรับยูสเซอร์ของ Windows XP : ให้คลิกที่ ปุ่ม Start บนแถบงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และคลิกที่ Run...
  กรอบไดอะล็อกของ "Run..." จะเปิดขึ้นมา
 4. ให้พิมพ์ C:\FWUP\NWZ-A720_V1_03.exe เข้าไปในกรอบข้อความของ Open แล้วคลิกที่ OK โปรแกรมอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเริ่มทำงาน
 5. ให้ทำตามข้อความที่ปรากฎบนหน้าจอนั้น
  * อย่าทำการปลดการเชื่อมต่อตัวเครื่องออกจากพีซี ในระหว่างการอัพเกรด
  * ในระหว่างการอัพเกรด การเชื่อมต่อของ USB จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ และการแสดงของ "Connecting USB" จะเป็นไปตามการควบคุมนั้น ทั้งนี้ข้อความการตัดการเชื่อมต่ออาจจะปรากฎขึ้นมาได้ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องด้วยเช่นกัน
 6. เมื่อมีข้อความแสดงถึงการอัพเกรดสำเร็จขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Finish 

การแก้ปัญหาความผิดพลาดของเฟิร์มแวร์

 • อาการ: ในกรณีที่พีซีแสดง "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device."
  การแก้ไข: ทำการลบบางเพลงในตัวเครื่อง หรือทำการโอนถ่ายไปยังพีซี เพื่อให้มีพื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์มีมากกว่า 25MB แล้วเริ่มทำการอัพเกรดอีกครั้ง

 • อาการ: ในกรณีที่พีซีแสดง "The software update of the NWZ-A726 (or NWZ-A728, NWZ-A729) device to version 1.03 timed out."
  การแก้ไข: การอัพเกรดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้คลิกที่ Finish ทำตาม ขั้นตอนการอัพเดต แล้วลองทำการอัพเดตดู

การตรวจสอบการอัพเดตของเฟิร์มแวร์: ให้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เมื่อโปรแกรมการอัพเกรดทำงานเสร็จแล้ว การติดตั้งของโปรแกรมอัพเดตนี้จะทำได้สำเร็จถ้าหากเฟิร์มแวร์นั้นแสดงเวอร์ชั่นเป็น 1.03 บนหน้าจอ

 1. ให้ทำการกดปุ่ม BACK/HOME ค้างไว้จนกระทั่งมีเมนู Home ปรากฎขึ้นมา
 2. ให้กดปุ่ม / / / เพื่อเลือก (Settings) แล้วทำการกดที่ปุ่ม  
 3. กดที่ ปุ่ม / / / เพื่อเลือก Common Settings แล้วทำการกดปุ่ม  
 4. กดที่ปุ่ม / / / เพื่อเลือก Unit Information แล้วทำการกดปุ่ม  
  ตรวจสอบรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้น

หมายเหตุ: ให้ติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการแต่งตั้งของ Sony ในพื้นที่ของท่านสำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ถ้าหากมีปัญหาใด ๆ