รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-W274S

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของเครื่อง Walkman W ซีรีย์, เราขอมอบโปรแกรมอัพเดตเฟิร์มแวร์ สำหรับ NWZ-W274S เพื่อให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.01.  กรุณาอ่านคำสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน.

หมายเหตุ: ยูติลิตี้สำหรับอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าหากเครื่อง Walkman ของท่านได้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไปเป็นเวอร์ชัน 1.01 แล้วโดยฟังก์ชันการอัพเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ.

เนื้อหาของการอัพเดต
ปรับปรุงปัญหาเรื่องที่เครื่อง WALKMAN อาจจะไม่เริ่มทำงานหรือเล่นกลับอย่างถูกต้อง.

รุ่นเครื่องที่ใช้กับการอัพเดตนี้ได้
NWZ-W274S ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันต่ำกว่า 1.01.

วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

 1. กรุณาทำการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ดังด้านล่างนี้.
 2. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยการใช้แท่นวางเครื่อง USB (cradle) (มีจัดมาให้).
 3. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ให้ตรวจเช็คดูไฟล์ “information.txt” ในโฟลเดอร์ WALKMAN.
 4. "information.txt" นี้จะมีข้อมูลต่อไปนี้อยู่ด้วย:
  01: ชื่อรุ่น (Model name)
  02: ความจุของหน่วยความจำ (Memory capacity)
  03: เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ (Firmware version)
 5. ทำการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์.

สภาวะแวดล้อมของเครื่องพีซีในเป้าหมาย
* ระบบปฏิบัติการ
- Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
- Windows 8 / Windows 8 Pro
- Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows 7 Professional (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows 7 Starter (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Business (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Mac OS X v10.6 หรือที่ใหม่กว่า

ไม่มีการรองรับในระบบปฏิบัตการอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น.
ไม่รองรับ โหมด Compatibility สำหรับ Windows XP (รวมทั้งของ Windows Vista และ Windows 7).

ข้อกำหนดต่าง ๆ ทางฮาร์ดแวร์
- CPU: 1 GHz หรือสูงกว่า
- Memory: 1 GB หรือมากกว่า (32-bit OS) / 2 GB หรือมากกว่า (64-bit OS)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NWZ-W274S_V1_01.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.01

ขนาดของไฟล์

 • 16.29MB

วันที่ออก

 • 2014-05-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista

ดาวน์โหลด

 • ภายหลังการอัพเดต, เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นจะไม่สามารถคืนสู่สภาวะของเวอร์ชันก่อนหน้านั้นได้.
 • กรุณาทำการโอนถ่ายข้อมูลทั้งหมดจากตัวเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนล่วงหน้า, เนื่องจาก ข้อมูลนั้นอาจจะมีการสูญหายไปได้ หากยังคงเก็บไว้ในตัวเครื่อง. เราไม่อาจจะรับประกันได้ในกรณีที่แทรคและข้อมูลมีการเสียหายหรือถูกลบออกไปโดยการอัพเดตนี้.
 • เมื่อทำการอัพเกรด, ตัวเครื่องจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 30 MB.
  กรุณาทำการตรวจสอบพื้นที่ว่างนี้ด้วย.
  ถ้าหากพื้นที่ว่างนี้มีไม่เพียงพอในหน่วยความจำแฟลชในเครื่อง, ให้ทำการโอนถ่ายข้อมูลใด ๆ ที่ไม่มีความจำเป็นกลับไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากขึ้น.
 • เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้, ให้ทำการล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นด้วยชื่อของแอดมินหรือชื่อใด ๆ ที่เป็นของแอดมิน.
 • ถ้าท่านใช้ Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista, ข้อความของ "Windows needs your permission to continue" จะแสดงขึ้นมาในกรอบไดอะล็อกของ User Account Control.  ให้คลิกที่ Continue เพื่อดำเนินการต่อ, และทำตามคำประกาศต่าง ๆ นั้น.

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการอัพเดต

 1. การดาวน์โหลดของโปรแกรมสำหรับอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้นโดยการคลิกที่ปุ่ม "Download" ที่อยู่บริเวณด้านล่างของการประกาศนี้.
 2. ภายหลังการเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด, ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องพีซีของท่านโดยใช้แท่นวาง USB (cradle) (มีจัดมาให้).
 3. ให้ยกเลิกการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งหมดในเครื่องพีซีของท่าน.
 4. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้นั้น, และทำตามข้อความที่แสดงตามขึ้นมา.
  * กรุณาอย่าทำการปลดการเชื่อมต่อตัวเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างการอัพเกรด.
 5. เมื่อมีข้อความของการอัพเกรดเสร็จสิ้นแสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ปุ่ม Finish.

ภายหลังการอัพเดต
กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันเมื่อโปรแกรมสำหรับอัพเดตนี้ทำการขั้นตอนใน วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่น และ เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์.

การติดตั้งของโปรแกรมสำหรับอัพเดตนี้จะทำให้สำเร็จ เมื่อเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่แสดงเป็น 1.01.