รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-W274S

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของเครื่อง Walkman W ซีรีย์, ขอมอบโปรแกรมอัพเดตเฟิร์มแวร์ สำหรับ NWZ-W274S เพื่อให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.01.  กรุณาอ่านคำสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน.

หมายเหตุ: ยูติลิตี้สำหรับอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าหากเครื่อง Walkman ของท่านได้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไปเป็น version 1.01 แล้วโดยฟังก์ชันการอัพเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ.

เนื้อหาของการอัพเดต

ปรับปรุงปัญหาเรื่องที่เครื่อง WALKMAN อาจจะไม่เริ่มทำงานหรือเล่นกลับอย่างถูกต้อง.

รุ่นเครื่องที่ใช้กับการอัพเดตนี้ได้
NWZ-W274S ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันต่ำกว่า 1.01.

วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

 1. กรุณาทำการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ดังด้านล่างนี้.
 2. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยการใช้แท่นวางเครื่อง USB (cradle) (มีจัดมาให้).
 3. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ให้ตรวจเช็คดูไฟล์ information.txt ในโฟลเดอร์ WALKMAN.
 4. information.txt นี้จะมีข้อมูลต่อไปนี้อยู่ด้วย:
  01: ชื่อรุ่น (Model name)
  02: ความจุของหน่วยความจำ (Memory capacity)
  03: เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ (Firmware version)
 5. ทำการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชันเฟิร์มแวร์.

สภาวะแวดล้อมของเครื่องพีซีในเป้าหมาย
* ระบบปฏิบัติการ
- Mac OS X v10.6 ~ 10.12
ไม่มีการรองรับในระบบปฏิบัตการอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น.

ข้อกำหนดต่าง ๆ ทางฮาร์ดแวร์
- CPU: 1 GHz หรือสูงกว่า
- Memory: 1 GB หรือมากกว่า (32-bit OS) / 2 GB หรือมากกว่า (64-bit OS)

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการอัพเดต

 1. การดาวน์โหลดของโปรแกรมสำหรับอัพเดทจะเริ่มต้นขึ้นโดยการคลิกที่ปุ่ม Download ที่อยู่บริเวณด้านล่างของการประกาศนี้.
 2. ภายหลังการเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด, ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องพีซีของท่านโดยใช้แท่นวาง USB (cradle) (มีจัดมาให้).
 3. ให้ยกเลิกการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งหมดในเครื่องพีซีของท่าน.
 4. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้นั้น, และทำตามข้อความที่แสดงตามขึ้นมา.
  * กรุณาอย่าทำการปลดการเชื่อมต่อตัวเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างการอัพเกรด.
 5. เมื่อมีข้อความของการอัพเกรดเสร็จสิ้นแสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ปุ่ม Finish.

ภายหลังการอัพเดต
กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันเมื่อโปรแกรมสำหรับอัพเดตนี้ทำตามขั้นตอนใน 
วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่น และ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์.

การติดตั้งของโปรแกรมสำหรับอัพเดตนี้จะทำให้สำเร็จ เมื่อเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่แสดงเป็น 1.01.