รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-W273

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของ Walkman NWZ-W273  เราขอมอบโปรแกรมสำหรับอัพเดทเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 1.10  กรุณาอ่านคำสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน
* โปรแกรมยูติลิตี้สำหรับทำการอัพเดทนี้จะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ถ้าหาก Walkman ของท่านได้รับการอัพเดทให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.10 เรียบร้อยแล้วโดยฟังก์ชั่นอัพเดทเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ในเป้าหมาย
NWZ-W273

เนื้อหาของการอัพเดทนี้
รองรับฟอร์แมทใหม่ของ Playlist (.m3u Playlist)
※.m3u Playlist เป็นฟอร์แมท Playlist ที่สร้างขึ้นใน Content Transfer (แอพพลิเคชั่นโอนถ่ายเนื้อหาใน Mac OS)

เจ้าของเครื่องในเป้าหมาย
ท่านเจ้าของที่มีเครื่องในเป้าหมายที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.00

วิธีการตรวจสอบรายละเอียดของรุ่นเครื่อง
กรุณาตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้

ก่อนที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์  ให้ตรวจเช็ครายละเอียด Walkman ของท่าน อย่างเช่น ชื่อรุ่น, ฯลฯ เพื่อที่จะทำการตรวจเช็คข้อมูลเหล่านี้  ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้แท่นวาง USB (ที่จัดมาให้) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  ให้ตรวจสอบ "information.txt" ใน โฟลเดอร์ [WALKMAN]

ใน "information.txt" จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้

01: ชื่อรุ่น(Model name)
02: ความจุหน่วยความจำ(Memory capacity)
03: เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์(Firmware version)

สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของเครื่องพีซี ในเป้าหมาย
* ระบบปฏิบัติการ
- Windows 8
- Windows 8 Pro
- Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Business
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Home Basic
- Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Business (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows XP Professional (Service Pack 3 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows XP Home Edition (Service Pack 3 หรือที่ใหม่กว่า)
(ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่เป็นเวอร์ชั่น 64 bit สำหรับบ Windows XP Professional)

* ข้อกำหนดต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์
- CPU: 1GHz หรือสูงกว่า
- Memory: 1GHz หรือสูงกว่า / Windows 8 2GB หรือมากกว่า (เวอร์ชั่น 64bit)

ก่อนจะทำการอัพเดท
เมื่อทำการอัพเดท เครื่องนี้จะต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 50MB.
กรุณาทำการตรวจสอบขนาดนี้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้

 • เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่าน และเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าด้วยกันโดยใช้ แท่นวาง USB (ที่จัดมาให้) และตรวจสอบ Property
 • กรุณาทำการโอนถ่ายแทรคต่าง ๆ และข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องนี้ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนล่วงหน้า  เพราะแทรค และข้อมูลต่าง ๆ อาจจะสูญหายไปได้ถ้าหากเหลือค้างไว้ในเครื่อง
 • เราไม่สามารถจะให้การรับประกันในกรณีที่แทรคและข้อมูลต่าง ๆ ได้รับความเสียหายหรือถูกลบไปโดยการอัพเดทนี้

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NWZ-W270_V1_10.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.10

ขนาดของไฟล์

 • 16.2MB

วันที่ออก

 • 2013-10-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการอัพเดท

 1. การดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอัพเดทนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม "Download" ที่อยู่ด้านล่างของการประกาศนี้
  ตามมาด้วยกรอบไดอะลอกที่แสดงขึ้นมา  ให้ทำการเก็บบันทึก "NWZ-W270_V1_10.exe (16.2MB)" ไว้ในเครื่องพีซีของท่าน
 2. ภายหลังที่เสร็จสิ้นการดาวน์โหลดแล้ว ให้เชื่อมต่อเครื่องของท่านเข้ากับเครื่องพีซีของท่านโดยใช้การเชื่อมต่อของ USB
 3. ให้ยกเลิกซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องพีซีของท่าน
 4. ดับเบิลคลิกไฟล์  "NWZ-W270_V1_10.exe" ที่เก็บบันทึกไว้นั้น และทำตามข้อความต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมาดังต่อไปนี้
  * กรุณาอย่าปลดตัวเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างการอัพเกรด
  * ในระหว่างการอัพเกรด การเชื่อมต่อของ USB จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ และ
  ตัวแสดงสถานะของ "Connecting USB" จะปิดไปพร้อมกับการควบคุมนี้
  นอกจากนี้ ข้อความของการตัดการเชื่อมต่อของ USB อาจจะแสดงขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
 5. เมื่อข้อความของการอัพเกรดเสร็จสิ้น แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม [Finish]

หมายเหตุ:

 • เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์  ให้ทำการล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นด้วยชื่อของแอดมินหรือชื่ออื่นใดที่ขึ้นอยู่กับแอดมิน
 • ถ้าท่านใช้ Windows 7 หรือใช้ Windows Vista จะมีข้อความ "Windows needs your permission to continue" แสดงขึ้นมาในกรอบไดอะล็อกของ User Account Control. ให้คลิกที่ [Continue] เพื่อดำเนินการ และทำตามการประกาศนั้น ๆ

ภายหลังการอัพเดท

 • กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นเมื่อโปรแกรมอัพเดทได้ทำการติดตั้งสำเร็จ ด้วยขั้นตอน [วิธีการตรวจสอบรายละเอียดของรุ่นเครื่อง]
  การติดตั้งของโปรแกรมอัพเดทนี้จะเป็นของ 1.10
  *กรุณาปลด USB ออกไปก่อนทุกกรณีเพื่อให้ท่านทำการโอนถ่าย Playlist ได้อย่างไม่มีปัญหาหลังการอัพเดท
 • เมื่อท่านทำการโอนถ่าย Playlist หลังการอัพเดตโดยไม่ปลด USB ก่อน  Playlist ที่ท่านทำการโอนถ่ายจะไม่สามารถใช้การได้ ในกรณีนี้ให้ท่านทำการลบ Playlist ที่ท่านทำการโอนถ่ายไปแล้วใน Explorer, Finder และ กรุณาทำการโอนถ่ายใหม่อีกครั้ง

ความผิดพลาดในระหว่างการอัพเดท
* ในกรณีที่เครื่องพีซีแสดง "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device"

การอัพเดทอาจจะล้มเหลว ให้คลิกที่ [Finish]  ทำตาม [ขั้นตอนการอัพเดท] และลองทำการอัพเดทใหม่