รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-W273

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของ Walkman NWZ-W273  เราขอมอบโปรแกรมสำหรับอัพเดทเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 1.10
กรุณาอ่านคำสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

* โปรแกรมยูติลิตี้สำหรับทำการอัพเดทนี้จะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ถ้าหาก Walkman ของท่านได้รับการอัพเดทให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.10 เรียบร้อยแล้วโดยฟังก์ชั่นอัพเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ในเป้าหมาย
NWZ-W273

เนื้อหาของการอัพเดทนี้
รองรับฟอร์แมทใหม่ของ Playlist (.m3u Playlist)

※.m3u Playlist เป็นฟอร์แมท Playlist ที่สร้างขึ้นใน Content Transfer (แอพพลิเคชั่นโอนถ่ายเนื้อหาใน Mac OS)

เจ้าของเครื่องในเป้าหมาย
ท่านเจ้าของที่มีเครื่องในเป้าหมายที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.00

วิธีการตรวจสอบรายละเอียดของรุ่นเครื่อง 
กรุณาตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้
ก่อนที่จะทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์  ให้ตรวจเช็ครายละเอียด Walkman ของท่าน อย่างเช่น ชื่อรุ่น, ฯลฯ เพื่อที่จะทำการตรวจเช็คข้อมูลเหล่านี้  ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้แท่นวาง USB (ที่จัดมาให้) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  ให้ตรวจสอบ "information.txt" ใน โฟลเดอร์ [WALKMAN]
ใน "information.txt" จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้

01: ชื่อรุ่น(Model name)
02: ความจุหน่วยความจำ(Memory capacity)
03: เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์(Firmware version)

สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของเครื่องพีซี ในเป้าหมาย
* ระบบปฏิบัติการ: Mac OS X v10.6 หรือที่ใหม่กว่า

* ข้อกำหนดต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์
- CPU: 1GHz หรือสูงกว่า
- Memory: 1 GB หรือมากกว่า

ก่อนจะทำการอัพเดท

 • เมื่อทำการอัพเดท  เครื่องนี้จะต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 50MB.
  กรุณาทำการตรวจสอบขนาดนี้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้
  เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่าน และเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าด้วยกันโดยใช้ แท่นวาง USB (ที่จัดมาให้) และตรวจสอบ Property
 • กรุณาทำการโอนถ่ายแทรคต่าง ๆ และข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องนี้ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนล่วงหน้า  เพราะแทรค และข้อมูลต่าง ๆ อาจจะสูญหายไปได้ถ้าหากเหลือค้างไว้ในเครื่อง
 • เราไม่สามารถจะให้การรับประกันในกรณีที่แทรคและข้อมูลต่าง ๆ ได้รับความเสียหายหรือถูกลบไปโดยการอัพเดทนี้

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NWZ-W270_V1_10.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.10

ขนาดของไฟล์

 • 17.5MB

วันที่ออก

 • 2013-10-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Mac OS
 • OS X

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการอัพเดท

 • การดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอัพเดทนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม "Download" ที่อยู่ด้านล่างของการประกาศนี้
  ตามมาด้วยกรอบไดอะล็อกที่แสดงขึ้นมา  ให้ทำการเก็บบันทึก "NWZ-W270_V1_10.dmg (17.5MB)" ไว้ในเครื่องพีซีของท่าน
 • ภายหลังที่เสร็จสิ้นการดาวน์โหลดแล้ว ให้เชื่อมต่อเครื่องของท่านเข้ากับเครื่องพีซีของท่านโดยใช้การเชื่อมต่อของ USB
 • ให้ยกเลิกซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องพีซีของท่าน
 • ดับเบิลคลิกไฟล์ "NWZ-W270_V1_10.dmg" ที่เก็บบันทึกไว้นั้น และทำตามข้อความต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมาดังต่อไปนี้
  * กรุณาอย่าปลดตัวเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างการอัพเกรด
  * ในระหว่างการอัพเกรด การเชื่อมต่อของ USB จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ และ
  ตัวแสดงสถานะของ "Connecting USB" จะปิดไปพร้อมกับการควบคุมนี้
  นอกจากนี้  ข้อความของการตัดการเชื่อมต่อของ USB อาจจะแสดงขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
 • เมื่อข้อความของการอัพเกรดเสร็จสิ้น แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม [Finish]

ภายหลังการอัพเดท

กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นเมื่อโปรแกรมอัพเดทได้ทำการติดตั้งสำเร็จ ด้วยขั้นตอน วิธีการตรวจสอบรายละเอียดของรุ่นเครื่อง
การติดตั้งของโปรแกรมอัพเดทนี้จะเป็นของ 1.10
*กรุณาปลด USB ออกไปก่อนทุกกรณีเพื่อให้ท่านทำการโอนถ่าย Playlist ได้อย่างไม่มีปัญหาหลังการอัพเดท

เมื่อท่านทำการโอนถ่าย Playlist หลังการอัพเดทโดยไม่ปลด USB ก่อน  Playlist ที่ท่านทำการโอนถ่ายจะไม่สามารถใช้การได้  ในกรณีนี้ให้ท่านทำการลบ Playlist ที่ท่านทำการโอนถ่ายไปแล้วใน Explorer, Finder, และ กรุณาทำการโอนถ่ายใหม่อีกครั้ง

ความผิดพลาดในระหว่างการอัพเดท
* ในกรณีที่เครื่องพีซีแสดง "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device."

การอัพเดทอาจจะล้มเหลว  ให้คลิกที่ Finish ทำตามขั้นตอนการอัพเดท และลองทำการอัพเดทใหม่