รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-W263
 • NWZ-W262

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับลูกค้าของ Walkman ซีรี่ย์ NWZ-W26x เราได้จัดบริการสำหรับการดาวน์โหลด Firmware Recovery Formatter Version 1.00 ไว้ให้ กรุณาทำการอ่านอย่างถี่ถ้วนกับคำสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเป้าหมาย
NWZ-W262/W263

สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของ PC ในเป้าหมาย
ระบบปฏิบัติการ

 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Business (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows XP Professional (Service Pack 3 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 3 หรือที่ใหม่กว่า)
  (ไม่รองรับ ระบบปฎิบัติการที่เป็นเวอร์ชั่น 64 bit สำหรับ Windows XP Professional.)


ข้อกำหนดต่าง ๆ ทางฮาร์ดแวร์

 • CPU
  Windows 8: Pentium lll 1GHz หรือที่สูงกว่า
  Windows 7: Pentium lll 1GHz หรือที่สูงกว่า
  Windows Vista: Pentium lll 800MHz หรือที่สูงกว่า
  Windows XP: Pentium lll 450MHz หรือที่สูงกว่า
 • หน่วยความจำ
  Windows 8: 1GB หรือมากกว่า (32bit version) / 2GB หรือมากกว่า (เวอร์ชั่น 64bit)
  Windows 7: 1GB หรือมากกว่า (32bit version)/ 2GB หรือมากกว่า (เวอร์ชั่น 64bit)
  Windows Vista: 512MB หรือมากกว่า
  Windows XP: 256MB หรือมากกว่า
 • จอแสดงผล
  Windows 8: 1024 x768 หรือที่สูงกว่า
  Windows 7/Vista/XP: 800x600 pixels หรือที่สูงกว่า (แนะนำให้เป็น 1,024 x 768 หรือที่สูงกว่า)
 • การแสดงของสี
  Windows 8: 16bit หรือที่สูงกว่า
  Windows 7/Vista/XP: 8bit หรือที่สูงกว่า (แนะนำให้เป็น 16bit)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NWZ-W260_V1_00.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.00

ขนาดของไฟล์

 • 16.2MB

วันที่ออก

 • 2013-02-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows Vista
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

ก่อนที่จะทำการคืนสภาพ
เมื่อทำการคืนสภาพ ตัวเครื่องนั้นจะต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 30MB.
กรุณาตรวจสอบขนาดได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง

 1. เชื่อมต่อ WALKMAN ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ใน USB storage ตรวจสอบดูว่า Available Space ต้องมีอย่างน้อย 30 MB.


กรุณาทำการโอนย้ายแทรคและข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดจากเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนล่วงหน้า เนื่องจาก แทรคและข้อมูลต่าง ๆ อาจจะเกิดการสูญหายได้เมื่อทำการอัพเดตถ้าหากยังคงไว้ในเครื่องนั้น

เราไม่สามารถจะรับประกันได้ในกรณีที่แทรคและข้อมูลต่าง ๆ นั้นเกิดความเสียหายหรือถูกลบไปโดยการอัพเดตนี้
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถตรวจสอบขนาดของพื้นที่ว่างได้เนื่องจากเครื่อง WALKMAN เสีย กรุณาลองทำตาม  ขั้นตอนการ Recovery

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการ Recovery

 1. การดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับทำการ recovery จะเริ่มจากการคลิกที่ ปุ่ม Download ทำตามกรอบไดอะล็อกที่แสดงขึ้นมา  เก็บบันทึก NWZ-W260_V1_00.exe นี้ไว้ในเครื่องพีซีของท่าน
 2. ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการดาวน์โหลด ให้เชื่อมต่อเครื่องของท่านเข้ากับเครื่องพีซีของท่านทางการเชื่อมต่อของ USB
 3. ให้ยกเลิกการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานในเครื่องพีซีของท่านก่อน
 4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ NWZ-W260_V1_00.exe ที่เก็บบันทึกไว้ และปฏิบัติตามข้อความต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมา
  * กรุณาอย่าปลดการเชื่อมต่อของเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างการคืนสภาพ
  * ในระหว่างการทำการคืนสภาพ, การเชื่อมต่อของ USB จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติและการแสดงสถานะของ Connecting USB จะปิดไปตามการควบคุมนั้น  นอกจากนี้ ข้อความของการตัดการเชื่อมต่อของ USB อาจจะปรากฎขึ้นมาได้ในเครื่องพีซีบางเครื่อง
 5. เมื่อข้อความของ Completed แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Finish 

หมายเหตุ: เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการคืนสภาพของเฟิร์มแวร์ ให้ทำการล็อกออนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นด้วยชื่อของแอดมินหรือด้วยชื่อที่เป็นของแอดมิน
ถ้าท่านเป็นยูสเซอร์ของ Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista จะมีข้อความของ "Windows needs your permission to continue" แสดงขึ้นมาในกรอบไดอะล็อกของ User Account Control. ให้คลิกที่ Continue เพื่อดำเนินการ และทำตามข้อความที่แจ้งออกมานั้น

ความผิดพลาดต่าง ๆ ในระกว่างการคืนสภาพ

 • ในกรณีที่เครื่องพีซีแสดงข้อความของ “The file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device.”
  ให้ทำการลบเพลงต่าง ๆ บางส่วนในตัวเครื่องออก หรือทำการโอนย้ายไปยังเครื่องพีซี เพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากกว่า 30MB. จากนั้น จึงเริ่มทำการคืนสภาพอีกครั้ง
 • ในกรณีที่เครื่องพีซีแสดงข้อความ “No device to be updated is connect currently. Connect the device to update before proceeding.”
  การคืนสภาพนั้นอาจจะล้มเหลว ให้คลิกที่ OK  ทำการเชื่อมต่อเครื่องนั้นเข้ากับเครื่องพีซีของท่านใหม่ หลังจากนั้นให้เริ่มทำการคืนสภาพอีกครั้ง
 • ในกรณีที่ไม่สามารถคืนสภาพเครื่องของท่านได้หลังจากที่ได้ทำการเรียกใช้งานเครื่องมือสำหรับทำการคืนสภาพแล้ว ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของ Sony ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน