รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-S764BT
 • NWZ-S765
 • NWZ-S764

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของเครื่อง Walkman S ซีรี่ย์  เราขอมอบโปรแกรมสำหรับอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ NWZ-S764/S765/S764BT ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 1.04

หมายเหตุ: ยูติลิตี้สำหรับอัพเดทนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าหากเครื่อง Walkman ของท่านได้รับการอัพเดทให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.04 โดยฟังก์ชั่นอัพเดทเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ

เนื้อหาของการอัพเดท 

 • ปรับปรุงให้มีเสถียรภาพเมื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธต่าง ๆ บางอันของบริษัทอื่น

หมายเลขรุ่นที่ใช้ด้วยกันได้
NWZ-S760 ซีรี่ย์ (NWZ-S764/S765/S764BT) ที่มีเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ต่ำกว่า 1.04

วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
กรุณาตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง

 • กดค้างไว้ที่ปุ่ม BACK/HOME จนกระทั่งเมนู Home ปรากฎขึ้นมา
 • เลือกที่ (Settings), Common Settings และ Unit Information.
  ตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

สภาวะแวดล้อมของเครื่องพีซีในเป้าหมาย
* ระบบปฏิบัติการ

 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows XP Professional (Service Pack 3 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 3 หรือที่ใหม่กว่า)
  (ไม่รองรับระบบปฎิบัติการที่เป็นเวอร์ชั่น 64 bit สำหรับ Windows XP Professional)

* ข้อกำหนดต่าง ๆ ทางฮาร์ดแวร์ 
CPU

 • Windows 8: 1 GHz หรือมากกว่า
 • Windows 7: Pentium Ⅲ 1 GHz หรือสูงกว่า
 • Windows Vista: Pentium Ⅲ 800MHz หรือสูงกว่า
 • Windows XP: Pentium Ⅲ 500MHz หรือสูงกว่า

หน่วยความจำ

 • Windows 8: 1 GB หรือมากกว่า (32bit) / 2 GB หรือมากกว่า (64bit)
 • Windows 7: 1 GB หรือมากกว่า (32bit) / 2 GB หรือมากกว่า (64bit)
 • Windows Vista: 512MB หรือมากกว่า
 • Windows XP: 256MB หรือมากกว่า

ก่อนการอัพเดท

 • ภายหลังการอัพเดทเฟิร์มแวร์นี้ไม่สามารถจะทำการหวนกลับมาเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นได้อีก
 • กรุณาทำการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากตัวเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้า  เนื่องจากข้อมูลอาจจะมีการสูญหายไปได้เมื่อทำการอัพเกรดถ้าหากยังคงเก็บค้างไว้ในตัวเครื่อง  เราไม่สามารถประกันได้ว่าจะไม่เกิดกรณีของการเสียหาย หรือลบหายไปโดยการอัพเดทนี้
 • เมื่อทำการอัพเกรดตัวเครื่องต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 70 MB. กรุณาตรวจสอบขนาดได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้
 • กดค้างที่ปุ่ม BACK/HOME ไว้จนกว่าจะมีเมนู Home ปรากฎขึ้นมา
 • เลือกไปที่ (Settings), Common Settings และ Unit Information.
  ตรวจสอบดูที่ "Free/Total Memory Space"
 • เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์  ให้ทำการล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยชื่อของแอดมิน หรือด้วยชื่อที่เป็นของ แอดมิน
 • ถ้าท่านใช้ Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista  ข้อความ "Windows needs your permission to continue" จะปรากฎขึ้นมาในกรอบไดอะล็อกของ User Account Control  ให้คลิกที่ Continue เพื่อทำต่อ และทำตามคำประกาศต่าง ๆ ที่ขึ้นมานั้น

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NWZ-S760_V1_04.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.04

ขนาดของไฟล์

 • 51.1MB

วันที่ออก

 • 2013-11-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

กระบวนการอัพเดท

 • การดาวน์โหลดของโปรแกรมสำหรับอัพเดทจะเริ่มต้นขึ้นโดยการคลิกที่ปุ่ม "Download" ที่อยู่ด้านล่างของการประกาศนี้
  ให้ทำตามกรอบไดอะล็อกที่แสดงขึ้นมา  เก็บบันทึก "NWZ-S760_V1_04.exe" ไว้ในเครื่องพีซีของท่าน
 • หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลง ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องพีซีของท่านโดยใช้การเชื่อมต่อทาง USB
 • หยุดการทำงานของซอฟท์แวร์ทั้งหมดในเครื่องพีซีของท่าน
 • ดับเบิลคลิกไฟล์ "NWZ-S760_V1_04.exe" ที่เก็บบันทึกไว้  และทำงานตามข้อความต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมา
  * กรุณาอย่าปลดการเชื่อมต่อของเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างการอัพเกรด
  * ในระหว่างการอัพเกรด  การเชื่อมต่อของ USB จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติและการแสดงสถานะ "Connecting USB" จะปิดไปตามการควบคุมนั้น
  นอกจากนี้  อาจจะมีข้อความของการหยุดการเชื่อมต่อของ USB แสดงออกมาได้ด้วยในเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
 • เมื่อมีข้อความแสดงถึงการสิ้นสุดการอัพเกรดขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Finish 

หลังจากทำการอัพเดท
กรุณาตรวจสอบเวอร์ชั่น เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับอัพเดทสำเร็จ ตามขั้นตอน วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ 
การติดตั้งของโปรแกรมอัพเดทจะสำเร็จเมื่อ 1.04 แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ