รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-F887
 • NWZ-F886

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของเครื่อง Walkman ซีรีย์ F880, เราขอมอบโปรแกรมสำหรับอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องรุ่น NWZ- F886/F887 ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด  1.23. กรุณาอ่านคำสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน.

หมายเหตุ: ยูติลิตี้สำหรับอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับ Walkman ของท่าน ได้มีการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชัน 1.23 โดยฟังก์ชันอัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ.

เนื้อหาต่าง ๆ ของการอัพเดต
ปรับปรุงจากเวอร์ชัน 1.22 เป็น 1.23:

 • แก้ไขปัญหาที่ Walkman ไม่สามารถเล่นเพลงจากไฟล์ WAV.

การอัพเดตนี้รวมถึงการอัพเดตเนื้อหาในอดีตที่ผ่านมา:

 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ.
 • ปรับปรุงการสื่อสารให้ปลอดภัย.
 • รองรับรูปแบบไฟล์ DSD.
 • แก้ไขปัญหาที่ Walkman ไม่สามารถเล่นเพลงที่ได้มาจาก Media Go.
 • การปรับปรุงต่าง ๆ ด้านการทำงานอื่น ๆ.
 • เพิ่มฟังก์ชัน DSEE HX.
 • เพิ่มฟังค์ชันค้นหาของเพลง.

รุ่นเครื่องต่าง ๆ ที่ใช้ด้วยกันได้
ซีรีย์ NWZ-F880 (NWZ- F886/F887) ที่มีระบบซอฟต์แวร์ที่ต่ำกว่า 1.23.

วิธีการตรวจดูชื่อรุ่นและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
กรุณาตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

 • ในหน้าจอ Home, แตะที่ , และ จากนั้น แตะที่  Settings.
 • แตะที่ About device.

ตรวจสอบดูหมายเลขรุ่นและหมายเลขบิวต์ (Build number).

สภาวะแวดล้อมของพีซีในเป้าหมาย
ระบบปฏิบัติการ
- Windows 8.1
- Windows 8.1 Pro
- Windows 8
- Windows 8 Pro
- Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows 7 Professional (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows 7 Starter (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Business (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
- Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)

- Mac OS X v10.6 ~ 10.10

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์ 
- CPU
1 GHz หรือมากกว่า
- Memory
1 GB หรือมากกว่า (32bit) / 2 GB หรือมากกว่า (64bit)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NWZ-F880_V1_23_002.exe (for Windows)

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.23

ขนาดของไฟล์

 • 295.0MB

วันที่ออก

 • 2014-10-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • Mac OS
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista

ดาวน์โหลด

ก่อนการอัพเดต

 • ภายหลังการอัพเดตแล้ว, เฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้.
 • กรุณาทำการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากตัวเครื่องไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนล่วงหน้า เนื่องจาก ข้อมูลอาจจะเกิดการสูญหายได้ เมื่อทำการอัพเกรดโดยที่ยังคงเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในเครื่องต่อไป. เราไม่สามารถให้การรับประกันได้ ในกรณีที่อาจจะมีความเสียหายหรือโดนลบหายไปของแทรคต่าง ๆ หรือข้อมูลจากการอัพเดตนี้.
 • เมื่อทำการอัพเกรด, ตัวเครื่องนั้นจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 350 MB.  กรุณาตรวจสอบขนาดได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง.
 • ในหน้าจอ Home, แตะที่ , และ จากนั้น แตะที่  Settings.
 • แตะที่ Storage.
  ตรวจสอบที่ "Available" ของ "USB STORAGE".
 • ตรวจสอบว่า ต้องมีไอคอนแจ้งให้ทราบถึงการเหลือพื้นที่ว่างอยู่น้อยแสดงอยู่ในแถบสถานะ. ถ้าหากพื้นที่ว่างของหน่วยความจำภายในเครื่องมีน้อยกว่า 10% (ประมาณ 100MB), ระบบอาจจะไม่สามารถทำการบูตขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง, หรือค่าการปรับตั้งต่าง ๆ และข้อมูลใช้งานอาจจะได้รับการส่งมอบอย่างไม่ถูกต้อง.
 • เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการอัพเกรดซอฟท์แวร์, ให้ทำการล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นโดยใช้ชื่อของแอดมิน หรือด้วยชื่อของผู้ใช้ที่เป็นของแอดมิน.
 • ถ้าหากท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8/8.1, Windows 7 หรือ Vista, อาจจะมีกรอบไดอะล็อกของ User Account Control แสดงออกมา. ให้คลิกที่ "Continue" หรือ "Yes" เพื่อดำเนินการต่อไป.

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการอัพเดต

 • ปลดการเชื่อมต่อของเครื่อง Walkman ออกจากเครื่องพีซี.
 • การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตนี้ โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้.
 • ในหน้าจอ Home, แตะที่ , และ จากนั้น แตะที่  Settings - Storage.
 • แตะที่ , จากนั้น แตะที่ USB computer connection.
 • แตะที่ USB storage เพื่อใส่เครื่องหมายเลือก.
 • แตะที่ Connection settings, จากนั้น แตะที่ USB auto connection เพื่อยกเลิกการเลือก.
 • การดาวน์โหลดของโปรแกรมอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม "Download" ที่อยู่ทางด้านล่างของการประกาศนี้. ทำตามกรอบไดอะล็อกที่แสดงขึ้นมา, ทำการเก็บบันทึกไฟล์นี้ไว้ในเครื่องพีซีของท่าน.
 • ยกเลิกการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งหมดในเครื่องพีซีนั้น.
 • ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้, และดำเนินการตามข้อความต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมานั้น.

เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องพีซี, เมื่อมีข้อความของ "Connect the device to update the software." ปรากฎขึ้นมา. จากนั้น แตะที่ Turn on USB Storage(*1) บนหน้าจอ Walkman. ข้อความจะปรากฎขึ้นมา, จากนั้น แตะที่ OK.
หมายเหตุ: ถ้า (*1) ไม่แสดงขึ้นมา, ให้ลากนิ้วที่แถบแสดงสถานะ, แตะที่ "USB connected" ที่ช่องแสดงการประกาศ, แตะที่ "Turn on USB storage", และ จากนั้น แตะที่ "OK".
- กรุณาอย่าปลดตัวเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างที่ทำการอัพเกรดอยู่.
- ในระหว่างการอัพเกรด, การเชื่อมต่อของ USB จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ และตัวแสดงสถานะ "Connecting USB" จะปิดลงไปตามการควบคุมนี้.  นอกจากนี้, ข้อความแสดงการตัดการเชื่อมต่อของ USB อาจจะมีปรากฎขึ้นมาในเครื่องพิวเตอร์บางเครื่อง.

 • เมื่อมีข้อความของ completing upgrading แสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ปุ่ม Finish.
 • เมื่อหน้าจอล็อกปรากฎขึ้นมาใน Walkman, จากนั้น ให้ลาก (key mark) จากด้านซ้ายไปทางด้านขวา.
 • เมื่อโปรแกรมสำหรับอัพเดตแสดง "1.23" ขึ้นมาในวอล์คแมน, ให้แตะที่ OK.
 • เปิด USB auto connection ให้ทำงานขึ้นมา โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้.
 • ในหน้าจอ Home, แตะที่ , และ จากนั้น แตะที่  Settings - Storage..
 • แตะที่ , จากนั้น แตะที่ USB computer connection.
 • แตะที่ Connection settings, และ แตะที่ USB auto connection เพื่อทำการเลือก.

ภายหลังการอัพเดต
กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชันเมื่อการติดตั้งโปรแกรมอัพเดทเข้าไปสำเร็จ ด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ตาม How to confirm the Model and the Firmware version ดังต่อไปนี้.
การติดตั้งของโปรแกรมสำหรับอัพเดตนี้จะทำได้สำเร็จแล้ว เมื่อมี "1.23" แสดงบนหน้าจอ.