รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-A866
 • NWZ-A865
 • NWZ-A864

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของเครื่อง Walkman A ซีรี่ย์  เราขอมอบ NWZ-A864/A865/A866 โปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 1.04.
กรุณาอ่านอย่างถี่ถ้วนกับคำสั่งต่างๆ ต่อไปนี้

หมายเหตุ: ยูติลิตี้สำหรับอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าหากเครื่อง Walkman ของท่านได้รับการอัพเดตให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.04 เรียบร้อยแล้วโดยฟังก์ชั่นอัพเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ

เนื้อหาของการอัพเดต  
ยูติลิตี้อัพเดตนี้ของเครื่องเล่น Walkman® ให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.04 และให้ข้อดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงให้มีความเสถียร เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth บางตัวของบริษัทอื่น

การปรับปรุงที่มีอยู่ในการอัพเดตก่อนหน้านี้และมีรวมอยู่ในเวอร์ชั่น 1.04 ด้วย: 

 • เสถียรภาพของการใช้งานของหน้าจอสัมผัส (touch panel) ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

รุ่นเครื่องที่ใช้ด้วยกันได้
NWZ-A860 ซีรี่ย์ (NWZ-A864/A865/A866) ที่มีเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ต่ำกว่า 1.04.

เจ้าของเครื่องในเป้าหมาย
ท่านเจ้าของเครื่องที่อยู่ในเป้าหมายคือผู้ที่มีเครื่องที่มีเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่น 1.00.

วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
กรุณาตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้

 1. กดที่ปุ่ม HOME จนกว่าเมนู Home จะปรากฎขึ้นมา
 2. แตะที่ (Settings), Common Settings และ Unit Information.


ตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
* ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows XP Professional (Service Pack 3 หรือที่ใหม่กว่า)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 3 หรือที่ใหม่กว่า)
  (ไม่รองรับระบบปฎิบ้ติการที่เป็นเวอร์ชั่น 64 bit ของ Windows XP Professional)

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์

 • CPU
  Windows 8: 1 GHz หรือมากกว่า
  Windows 7: Pentium Ⅲ 1GHz หรือสูงกว่า
  Windows Vista: Pentium Ⅲ 800MHz หรือสูงกว่า
  Windows XP: Pentium Ⅲ 500MHz หรือสูงกว่า
 • หน่วยความจำ
  Windows 8: 1 GB หรือมากกว่า (32bit) / 2 GB หรือมากกว่า (64bit)
  Windows 7: 1GB หรือมากกว่า (เวอร์ชั่น 32bit) / 2GB หรือมากกว่า (เวอร์ชั่น 64bit)
  Windows Vista: 512MB หรือมากกว่า
  Windows XP: 256MB หรือมากกว่า
  หน้าจอแสดงผล: 800 x 600 จุดหรือที่ดีกว่า (แนะนำให้เป็น 1024 x 768 จุด หรือที่ดีกว่า)
  สีของหน้าจอ: High Color (16bit) หรือสูงกว่า

ก่อนการอัพเดต

 • ภายหลังการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถทำการหวนกลับไปเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นได้
 • กรุณาทำการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากตัวเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้า เนื่องจาก ข้อมูลอาจจะมีการสูญหายไปได้เมื่อทำการอัพเกรด ถ้าหากยังคงเก็บค้างไว้ในตัวเครื่อง  เราไม่สามารถประกันได้ว่า จะไม่เกิดกรณีของการเสียหาย หรือลบหายไปโดยการอัพเดตนี้
 • เมื่อทำการอัพเกรด ตัวเครื่องต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 70 MB. กรุณาตรวจสอบขนาดได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้
  - กดที่ปุ่ม HOME จนกว่าเมนู Home จะปรากฎขึ้นมา
  - แตะที่ (Settings), Common Settings และ Unit Information.
  ตรวจสอบดูที่ "Free/Total Memory Space"
 • เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์  ให้ทำการล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยชื่อของแอดมิน หรือด้วยชื่อที่เป็นของแอดมิน
 • ถ้าท่านใช้ Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista  ข้อความ "Windows needs your permission to continue" จะปรากฎขึ้นมาในกรอบไดอะล็อกของ User Account Control. ให้คลิกที่ Continue เพื่อทำต่อ  และทำตามคำประกาศต่าง ๆ ที่ขึ้นมานั้น

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NWZ-A860_V1_04.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.04

ขนาดของไฟล์

 • 51.1MB

วันที่ออก

 • 2013-11-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

กระบวนการอัพเดต

 1. การดาวน์โหลดของโปรแกรมสำหรับอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้นโดยการคลิกที่ปุ่ม "Download" ที่อยู่ด้านล่างของการประกาศนี้
  ให้ทำตามกรอบไดอะล็อกที่แสดงขึ้นมา  เก็บบันทึก "NWZ-A860_V1_04.exe" ไว้ในเครื่องพีซีของท่าน
 2. หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลง ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องพีซีของท่านโดยใช้การเชื่อมต่อทาง USB.
 3. หยุดการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งหมดในเครื่องพีซีของท่าน
 4. ดับเบิลคลิกไฟล์ "NWZ-A860_V1_04.exe" ที่เก็บบันทึกไว้ และทำงานตามข้อความต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมา
  * กรุณาอย่าปลดการเชื่อมต่อของเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างการอัพเกรด
  * ในระหว่างการอัพเกรด  การเชื่อมต่อของ USB จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติและการแสดงสถานะ "Connecting USB" จะปิดไปตามการควบคุมนั้น
  นอกจากนี้  อาจจะมีข้อความของการหยุดการเชื่อมต่อของ USB แสดงออกมาได้ด้วยในเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
 5. เมื่อมีข้อความแสดงถึงการสิ้นสุดการอัพเกรดขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม [Finish]

หลังจากทำการอัพเดต
กรุณาตรวจสอบเวอร์ชั่น เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับอัพเดตสำเร็จ ตามขั้นตอน วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ 
การติดตั้งของโปรแกรมอัพเดตจะสำเร็จเมื่อ 1.04 แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ