รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-A17
 • NWZ-A15

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของเครื่อง Walkman ซีรีย์ A, ขอมอบโปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ NWZ-A10 เวอร์ชั่น 1.21. กรุณาอ่านอย่างถี่ถ้วนในคำสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้.

เนื้อหาที่อัพเดต
ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเดตเครื่องเล่น Walkman® เพื่อให้มีซอฟต์แวร์ระบบเป็นเวอร์ชั่น 1.21 และจะให้ข้อดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • แก้ปัญหาเรื่องที่เครื่อง WALKMAN อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องในระหว่างการเล่นหรือมีการรีสตาร์ทเองโดยไม่ได้ตั้งใจ.

เนื้อหาที่ได้รับการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • จะสามารถเลือกชนิดของหน่วยความจำ (หน่วยความจำในตัว /การ์ด SD) ได้ แม้จะเป็นในขณะที่เชื่อมต่อ USB อยู่.
 • จัดการกับปัญหาที่พบได้น้อยมากของการที่เสียงอาจจะไม่มีออกมาเมื่อเชื่อมต่อ WALKMAN เข้ากับเครื่องขยายเสียงดิจิตอล.
 • การอัพเดตฟังก์ชั่นอื่น ๆ

รุ่นเครื่องที่ใช้กันได้

ซีรี่ย์ NWZ-A10 ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นต่ำกว่่า 1.21

วิธีการตรวจสอบรุ่นเครื่องและเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบ

กรุณาตรวจสอบรุ่นเครื่องและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

 1. กดค้างที่ปุ่ม BACK / HOME จนกระทั่ง เมนู Home แสดงขึ้นมา.
 2. เลือกที่Settings > Common Settings > Unit Information.

ตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์.

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของเครื่องพีซี

ระบบปฏิบัติการ

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)

Hardware requirements

CPU

 • 1 GHz หรือมากกว่า

Memory

 • 1 GB หรือมากกว่า (32bit) / 2 GB หรือมากกว่า (64bit)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • NWZ-A10_V1_21.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.21

ขนาดของไฟล์

 • 57.1 MB

วันที่ออก

 • 2017-03-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)

ดาวน์โหลด

 • ภายหลังการอัพเดต, เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นจะไม่สามารถคืนสู่สภาวะของเวอร์ชันก่อนหน้า.
 • กรุณาทำการโอนถ่ายข้อมูลทั้งหมดจากตัวเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนล่วงหน้า, เนื่องจาก ข้อมูลนั้นอาจจะมีการสูญหายไปได้ หากยังคงเก็บไว้ในตัวเครื่อง. เราไม่อาจรับประกันได้ในกรณีที่แทรคและข้อมูลมีการเสียหายหรือถูกลบออกไปโดยการอัพเดตนี้.
 • เมื่อทำการอัพเกรด, ตัวเครื่องจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 80 MB. กรุณาทำการตรวจสอบพื้นที่ว่างตามขั้นตอนด้านล่าง.
  1. กดค้างที่ปุ่ม BACK / HOME จนกระทั่ง เมนู Home แสดงขึ้นมา.
  2. เลือกที่Settings > Common Settings > Unit Information.
  ตรวจสอบ Free / Total System Storage.
  และ กรุณาเลือกที่ Location for USB Transfer ไปยัง System Storage.
  1. กดค้างที่ปุ่ม BACK / HOME จนกระทั่ง เมนู Home แสดงขึ้นมา.
  2. เลือกที่SD Card Settings > Storage for File Transfer > Location for USB Transfer.
  3. ตั้งค่าไปที่ System Storage.
 • เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ให้ทำการล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นด้วยชื่อของแอดมินหรือด้วยชื่อที่เป็นของแอดมิน.

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการอัพเดต

 1. การดาวน์โหลดของโปรแกรมสำหรับอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น โดยการกดปุ่ม Download.
 2. ภายหลังการดาวน์โหลดเสร็จ, ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องพีซีของท่านโดยใช้การเชื่อมต่อทาง USB.
 3. ยกเลิกซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในเครื่องพีซีของท่าน.
 4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้, และทำตามข้อความที่แสดงขึ้นมานั้น.
  * กรุณาอย่าปลดการเชื่อมต่อของตัวเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างการอัพเดต.
  * ในระหว่างการอัพเดต, การเชื่อมต่อของ USB จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ และตัวแสดงสถานะของ การเชื่อมต่อ USB จะมีการปิดไปตามการควบคุมนั้น.
  นอกจากนี้, ข้อความของการตัดการเชื่อมต่อของ USB อาจแสดงขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง.
 5. เมื่อมีข้อความของการอัพเดตเสร็จสิ้นแสดงขึ้นมา, คลิกที่ปุ่ม Finish.

หลังการอัพเดต

ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์หลังการติดตั้งของโปรแกรมอัพเดตทำได้สำเร็จ โดยอ้างอิงกับขั้นตอนต่าง ๆ จากวิธีการตรวจสอบรุ่นเครื่องและเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์.
การติดตั้งของโปรแกรมอัพเดตจะทำได้เสร็จเมื่อมี 1.21 แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.