เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 สำหรับ ซอฟต์แวร์ Windows Media Player สามารถทำการเล่นกลับไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัด (ไฟล์ dvf/msv) ที่บันทึกโดยเครื่อง Sony IC Recorder ใน Windows Media Player (เวอร์ชั่น 6.4 หรือสูงกว่า).

การแก้ไขจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้

 • ซอฟต์แวร์ "Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 สำหรับ Windows Media Player" นี้จะรองรับ ICD-SX750/SX850/SX950.
 • ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าซอฟต์แวร์ "Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 สำหรับ Windows Media Player" นี้สามารถใช้งานได้บน Windows 7

ต่อไปนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำที่จะใช้ซอฟต์แวร์นี้

- ระบบปฏิบัติการ Microsoft ที่ใช้งานร่วมกันได้ (ติดตั้งมาจากโรงงาน):

 • Windows 7®
  (Ultimate/ Professional / Home Premium / Home Basic / Starter)
 • Windows Vista® (เวอร์ชั่น 32bit /เวอร์ชั่น 64bit ) (Service Pack 1 หรือสูงกว่า)
  (Ultimate / Business / Home Premium / Home Basic)
 • Windows® XP (เวอร์ชั่น 32bit ) (Service Pack 3 หรือสูงกว่า)
  (Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005)
 • Windows 2000 Professional Service Pack 4 หรือสูงกว่า

*ไม่รองรับ Microsoft Windows XP 64-bit edition
- IBM PC/AT หรือคอมแพททิเบิล (โปรแกรมนี้ใช้งานร่วมกับ Macintosh ไม่ได้)

- CPU: 266MHz Pentium® II processor หรือสูงกว่า (สำหรับ Windows 7 - Pentium lll 1GHz processor หรือสูงกว่า, สำหรับ Windows Vista - 800MHz Pentium III หรือสูงกว่า)

- RAM: 128MB หรือมากกว่า (สำหรับ Windows 7 - 1GB (เวอร์ชั่น 32bit ) / 2GB (เวอร์ชั่น 64bit ) หรือมากกว่า, สำหรับ Windows Vista - 512MB หรือมากกว่า)

- พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ : 7MB หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของไฟล์เสียงที่จะทำการเก็บ

- การ์ดเสียง: การ์ดเสียงที่ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่รองรับได้ :

- จอแสดงผล: High color (16 bit) หรือมากกว่า และ 800 x 480 pixels หรือมากกว่า

- Windows Media Player: Ver.6.4 หรือสูงกว่า (เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องเป็นไปตามความต้องการสำหรับ Windows Media Player)

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้ไม่รองรับในสภาวะแวดล้อมต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดระบบปฏิบัติการที่ผู้ผลิตติดตั้งมาให้
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-boot
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-monitor

ดาวน์โหลดที่เตรียมไว้ให้

Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 สำหรับ Windows Media Player (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อไฟล์: PlayerPlugin2Setup_EN.EXE
ขนาดไฟล์: 5.94 MB (6,085 KB)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2552

Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 สำหรับ Windows Media Player (ภาษาจีนแบบย่อ)
ชื่อไฟล์: PlayerPlugin2Setup_CN.EXE
ขนาดไฟล์: 5.93 MB (6,079 KB)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 (ภาษาอังกฤษ)

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.1.02

ขนาดของไฟล์

 • 5.94MB

วันที่ออก

 • 2010-07-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2000

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด ให้ทำการปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังเปิดอยู่ในตอนนั้น
 2. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์ชื่อ SonyTemp ในไดร์ฟ C: .
 3. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ PlayerPlugin2Setup_EN.EXE (6,085 KB) เข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาในขั้นตอนที่ 2
 4. หลังจากการดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว ให้เลือกที่ Views > Details ใน Explorer เพื่อทำการตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น
  ถ้าขนาดของไฟล์นั้นไม่เท่ากับของขนาดไฟล์ที่แสดงด้านบน ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นอีกครั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ให้ทำการปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังเปิดอยู่ในตอนนั้น
 2. คลิกที่ Start แล้วเลือกที่ Run.
  ในกรณีของ Windows 7 / Windows Vista ให้คลิกที่ All Program – Accessories – Run เพื่อเปิดกรอบไดอะล็อก ของ Run 
 3. ในกรอบของ Run ให้พิมพ์ C:\SonyTemp\PlayerPlugin2Setup_EN.EXE แล้วทำการคลิกที่ OK เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งนั้น
 4. ทำตามข้อความที่แสดงบนหน้าจอนั้นเพื่อให้การติดตั้งทำได้สำเร็จ
 5. ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังที่การติดตั้งเสร็จแล้ว

วิธีการใช้งาน

 1. เลือกไฟล์ DVF หรือ MSV และดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น
 2. โปรแกรม Windows Media Player จะเปิดขึ้นมา และการเล่นกลับจะเริ่มต้นขึ้น
  หมายเหตุ: ไฟล์ DVF หรือ MSV สามารถจะทำการเปิดจากตัวโปรแกรม Windows Media Player ได้โดยตรงได้เช่นกัน