เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ซอฟต์แวร์ Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.01 สำหรับ Windows Media Player นี้ สามารถทำการเล่นกลับ  ไฟล์เสียงที่ได้รับการบีบอัดไว้ (ไฟล์ dvf/msv) ที่ได้รับการบันทึกจาก  Sony IC Recorder บน Windows Media Player (เวอร์ชั่น 6.4 หรือสูงกว่า)

การแก้ไขจาก เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้

 • ซอฟต์แวร์ "Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.01 สำหรับ Windows Media Player" นี้จะรองรับ Microsoft Windows Vista เอดิชั่น 64-bit ได้
 • ซอฟต์แวร์ "Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.01 สำหรับ Windows Media Player" นี้ ไม่รองรับ Microsoft Windows XP เอดิชั่น 64-bit

ต่อไปนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำที่สุดในการใช้ซอฟต์แวร์นี้

- ระบบปฏิบัติการของ Microsoft ที่ใช้งานร่วมกันได้ (ติดตั้งมาจากโรงงาน):

 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows XP Professional Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows XP Home Edition Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows 2000 Professional Service Pack 4 หรือสูงกว่า

*ไม่รองรับ Microsoft Windows XP เอดิชั่น 64-bit
*ไม่รองรับ ระบบปฏิบัติการ ที่เป็นเวอร์ชั่น 64 bit
- IBM PC/AT หรือคอมแพททิเบิล (โปรแกรมนี้ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Macintosh ได้)
 
- CPU: 266MHz Pentium® II processor หรือสูงกว่า (สำหรับ Windows Vista, 800MHz Pentium III หรือสูงกว่า)

- RAM: 128MB หรือมากกว่า (สำหรับ Windows Vista, 512MB หรือมากกว่า)

- พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ : 7MB หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของไฟล์เสียงที่ต้องการจะจัดเก็บ

- การ์ดเสียง : การ์ดเสียงที่ใช้งานร่วมกันได้กับ ระบบปฏิบัติการที่รองรับ :

- จอแสดงผล: High color (16 bit) หรือมากกว่า and 800 x 480 พิกเซล หรือมากกว่า

- Windows Media Player: เวอร์ชั่น 6.4 หรือสูงกว่า (คอมพิวเตอร์นั้นจะต้องเป็นไปตามความต้องการสำหรับ Windows Media Player)

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้ไม่รองรับ ในกรณีของสภาวะแวดล้อมต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
 • สภาวะแวดล้อมที่มีการอัพเกรดระบบปฏิบัติการที่ได้รับการติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-boot
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-monitor

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้

สำหรับ ภาษาอังกฤษ
ชื่อไฟล์ : PlayerPlugin2Setup_EN.EXE
ขนาดไฟล์ : 5.89 MB (6,033 KB)
ปรับปรุงเมื่อ : 30 มีนาคม 2552

สำหรับ ภาษาจีนแบบย่อ
ชื่อไฟล์: PlayerPlugin2Setup_CN.EXE
ขนาดไฟล์: 5.88 MB (6,027 KB)
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มีนาคม  2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.01 สำหรับ Windows Media Player(ภาษาอังกฤษ)

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.1.01

ขนาดของไฟล์

 • 5.89MB

วันที่ออก

 • 2009-03-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2000

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
 2. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ชื่อ SonyTemp ไว้ในไดร์ฟ C:
 3. ทำการดาวน์โหลด ไฟล์ PlayerPlugin2Setup_EN.EXE (6,033 KB) เข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 2.
 4. หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จ ให้ทำการเลือกที่ Views > Details ใน Explorer เพื่อทำการตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น
  ถ้าขนาดของไฟล์ไม่เท่ากับขนาดของไฟล์ที่แสดงด้านบน ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ ในตอนนั้น
 2. คลิกที่ Start แล้วเลือกที่ Run.
 3. ที่กรอบของ Run ให้พิมพ์ C:\SonyTemp\PlayerPlugin2Setup_EN.EXE และคลิกที่OK เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 4. ทำตามข้อความที่ปรากฎบนหน้าาจอ เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จ
 5. ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น หลังจากทำการติดตั้งเสร็จแล้ว

วิธีการใช้งาน

 1. เลือกไฟล์ DVF หรือ MSV และทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น
 2. โปรแกรม Windows Media Player จะเปิดขึ้นมา และการเล่นกลับจะเริ่มต้นขึ้น
  หมายเหตุ: ไฟล์ DVF หรือ MSV นี้ สามารถทำการเปิดจากโปรแกรม Windows Media Player ได้ด้วย