รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWZ-X1050
 • NWZ-A828
 • NWZ-S616F
 • NWZ-S618F
 • NWZ-A815
 • NWZ-X1060
 • NWZ-S515
 • NWZ-A729
 • NWZ-A726
 • NWZ-A818
 • NWZ-A826
 • NWZ-A728
 • NWZ-S615F
 • NWZ-A829
 • NWZ-S516
 • NWZ-A816

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ซอฟต์แวร์นี้จะทำให้ท่านทำการแปลงไฟล์ในฟอร์แมท ATRAC 3 ในไลบรารี่ที่ท่านเก็บเอาไว้ไปเป็น MP3 เพื่อที่จะสามารถเล่นบนเครื่อง WALKMAN ได้ แต่ซอฟต์แวร์นี้จะไม่ให้ท่านทำการแปลงไฟล์ DRM (Digital Right Management) ที่ซื้อมาจากร้านค้า CONNECT Music Store

ด้านล่างนี้เป็นความต้องการต่ำสุดในการใช้ซอฟต์แวร์นี้

Computer: คอมพิวเตอร์ IBM PC/AT หรือคอมแพทิเบิล ที่ติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้ :

 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
 • Windows XP Professional Edition (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
 • Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate

  *ไม่รองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 64 bit

CPU: Pentium III 450MHz หรือสูงกว่า (สำหรับ Windows Vista, Pentium III 800MHz หรือมากกว่า)
RAM: 128MB หรือมากกว่า (สำหรับ Windows Vista, 512MB หรือมากกว่า)
การแสดงผล:
ความละเอียดของจอแสดงผล: 800 × 600 pixels (หรือสูงกว่า)(แนะนำให้เป็น 1,024 × 768 หรือสูงกว่า)
สี: High Color (16 bit)(หรือสูงกว่า)

เราไม่รับประกันการทำงานสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ถึงแม้ว่า จะเป็นไปตามความต้องการของระบบข้างต้นแล้วก็ตาม
หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้ไม่รองรับสภาวะแวดล้อมต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
 • คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการที่ประกอบขึ้นมาเอง
 • สภาวะแวดล้อมที่มีการอัพเกรดของระบบปฏิบัติการที่ผู้ผลิตได้ทำการติดตั้งมาให้ก่อนแล้ว
 • สภาวะแวดล้อมของมัลติบูต
 • Macintosh

ไฟล์ที่เตรียมไว้ให้
ชื่อไฟล์ : MP3ConversionTool.exe
ขนาดดาวน์โหลด : 2.8 MB
ปรับปรุงเมื่อ : 30 มกราคม 2551

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • เครื่องมือแปลง MP3 เวอร์ชั่น 1.0.1

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0.1

ขนาดของไฟล์

 • 2.8MB

วันที่ออก

 • 2010-07-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP
 • Windows Vista

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการดาวน์โหลดเครื่องมือการแปลง MP3

 1. ก่อนทำการดาวน์โหลด ให้ทำการปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ในตอนนั้น
 2. สร้างโฟลเดอร์ สำหรับทำการเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา  ในฮาร์ดดิสก์
    -  สมมุติว่าโฟลเดอร์นั้นมีชื่อว่า mp3ct_dl และสร้างไว้ใน  ไดร์ฟ C
 3. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ MP3ConversionTool.exe (2.8MB) เข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 2
 4. หลังจากทำการดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว ให้เลือกที่ Views -> Details ใน Explorer เพื่อตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น ถ้าขนาดของไฟล์ไม่ตรงกับขนาดที่แสดงไว้ดังข้างต้น ให้ลองทำการดาวน์โหลดอีกครั้ง

หมายเหตุ: อย่าทำให้ระบบเข้าสู่โหมด suspend, sleep, และ hibernation ในระหว่างทำการดาวน์โหลด

เริ่มการใช้งาน  MP3 Conversion Tool
เมื่อทำการดาวน์โหลด MP3ConversionTool.exe ได้สำเร็จแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อใช้งาน เครื่องมือแปลงไฟล์ ไปเป็น MP3 ใน เครื่องคอมพิวเตอร์นี้

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ตอนนั้น
 2. คลิกที่ Start และเลือกที่ Run.
 3. ในกล่องข้อความของ Run ให้พิมพ์ C:\mp3ct_dl/ MP3ConversionTool.exe ในนั้น แล้วคลิกที่ OK
  (สำหรับ Windows Vista, ให้คลิกที่ Start ในแถบงานแล้วป้อนข้อความนั้นใน ช่อง Start Search)
 4. หน้าต่างของ MP3 Conversion Tool จะแสดงขึ้นมา

ให้คลิกที่  นี่ สำหรับคู่มือแนะนำ MP3 Conversion Tool

หมายเหตุ:

 • ข้อมูล AUDIO ที่ซื้อมาจากบริการที่ทำการเผยแพร่เพลงทางอินเตอร์เน็ต จะไม่สามารถทำการแปลงได้
 • เมื่อทำการแปลงไฟล์ ATRAC ไปเป็นไฟล์ MP3 ไฟล์ ATRAC นั้นจะไม่ได้ถูกลบ  ยูสเซอร์สามารถทำการลบออกได้โดยการตั้งในตัวเลือก
 • จะต้องทำการติดตั้ง OpenMG Secure Module ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
  - ถ้าไม่มี OpenMG Secure Module ติดตั้งไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดต่อไปนี้แสดงขึ้นมา

  - ถ้า OpenMG Secure Module ยังไม่ได้รับการติดตั้งเอาไว้ในคอมพิวเตอร์นั้น ให้ทำการติดตั้ง  SonicStage ตัวล่าสุด จาก เวปไซต์สนับสนุน