รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWD-E025F
 • NWD-E023F

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ซอฟต์แวร์ Auto Transfer (เวอร์ชั่น 1.0.01) มีให้ใช้ได้แล้วในตอนนี้ สำหรับยูสเซอร์ของ Walkman รุ่น NWD-E023F / NWD-E025F .

ต่อไปนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำสุดของระบบเพื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้

- ระบบปฏิบัติการ Microsoft ที่ใช้งานด้วยกันได้ (ติดตั้งมาจากโรงงาน):

 • Windows® Vista Home Basic
 • Windows® Vista Home Premium
 • Windows® Vista Business
 • Windows® Vista Ultimate
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)
 • Windows® XP Media Center Edition (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)
 • Windows® 2000 Professional (Service Pack 4 หรือสูงกว่า)

*ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่เป็นเวอร์ชั่น 64 bit

- IBM PC/AT หรือคอมแพททิเบิล (โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Macintosh)
- CPU : Pentium III 450MHz หรือสูงกว่า (สำหรับ Windows® Vista, Pentium III 800MHz หรือสูงกว่า)
- RAM : 128MB หรือมากกว่า (สำหรับ Windows® Vista, 512MB หรือมากกว่า)
- จอแสดง :
  ความละเอียดของหน้าจอ: 800 x 600 พิกเซล หรือมากกว่า (แนะนำให้เป็น 1,024 x 768 pixels หรือสูงกว่า)
  สี : High color (16 bit) หรือมากกว่า
- พอร์ต USB : แนะนำให้เป็น Hi-Speed USB

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้ไม่รองรับ  ในสภาวะแวดล้อมต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ห้ามใช้การดาวน์โหลดนี้กับ ระบบปฏิบัติการ Macintosh, Windows® 98 / 95  Windows® NT หรืออื่น ๆ
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดของระบบปฏิบัติการที่ได้รับการติดตั้งมาให้ตั้งแต่แรกเริ่มจากผู้ผลิต
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-boot
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-monitor

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
ชื่อไฟล์: AutoTransfer_NWDE020F.exe
ขนาดดาวน์โหลด : 504 KB (517,048 bytes)
ปรับปรุงเมื่อ: 9 มิถุนายน 2551

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ซอฟต์แวร์ Auto Transfer สำหรับ NWD-E023F / NWD-E025F

ขนาดของไฟล์

 • 0.49MB

วันที่ออก

 • 2008-06-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังเปิดอยู่
 2. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา ชื่อ at_dl ในไดร์ฟ C:
 3. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ AutoTransfer_NWDE020F.exe (504 KB) ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2.
 4. หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เลือกที่ Views > Details  ใน Explorer เพื่อทำการตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น
  ถ้าขนาดของไฟล์ไม่เหมือนกับขนาดของไฟล์ที่แสดงไว้ข้างต้น ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นใหม่ อีกครั้ง

หมายเหตุ: ห้ามทำให้ระบบเข้าสู่โหมด suspend, sleep, และ hibernation ในระหว่างการดาวน์โหลดนี้

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังเปิดอยู่
 2. คลิกที่ Start และเลือกที่ Run กรอบไดอะล็อกของ Run จะแสดงขึ้นมา  (สำหรับ Windows Vista, ให้คลิกที่ Start บนแถบงาน และป้อนข้อความเข้าไปใน Start Search)
 3. พิมพ์ข้อความ C:\at_dl\AutoTransfer_NWDE020F.exe และคลิกที่ OK เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 4. หน้าต่างของ Auto Transfer InstallShield Wizard จะแสดงขี้นมา 
 5. InstallShield Wizard Complete จะแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Finish.
 6. โฟลเดอร์ชื่อ AutoTransfer_NWDE020F จะแสดงขึ้นมาใน โฟลเดอร์  at_dl 
 7. ให้เปิดที่โฟลเดอร์ AutoTransfer_NWDE020F และตรวจสอบว่ามีรายการโฟลเดอร์และไฟล์ที่แสดงด้านล่างนี้อยู่ภายใน


 

 

    8.   คัดลอกโฟลเดอร์และไฟล์ข้างต้น

    9.   ดับเบิลคลิกที่ My Computer -> WALKMAN หรือ Removable Disk วางทั้งหมดเข้าไปไว้ใน WALKMAN
หมายเหตุ: ห้ามทำการวางไว้ในโฟลเดอร์อื่น  ในตัว WALKMAN โฟลเดอร์และไฟล์นี้จะต้องอยู่ที่ โฟลเดอร์รากของ WALKMAN เพื่อให้ทำงานได้

คู่มือ Auto Transfer Guide

 • ให้คลิก ที่นี่ สำหรับคู่มือของซอฟต์แวร์ Auto Transfer