รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NWD-B103F
 • NWD-B105F

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ซอฟต์แวร์ Auto Transfer (เวอร์ชั่น 1.0.01)  ในตอนนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว สำหรับท่านของเครื่อง Walkman รุ่น NWD-B103 / B105 / B103F / B105F

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม : ทำงานร่วมกันได้กับ Windows XP Service Pack 3

ต่อไปนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำสุดของซอฟต์แวร์นี้

- ระบบปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกับของ Microsoft (ติดตั้งมาให้จากโรงงาน):

 • Windows Vista Home Basic

 • Windows Vista Home Premium

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)

 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)

 • Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)

 • Windows XP Professional (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)

 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)

 • Windows 2000 Professional (Service Pack 4 หรือสูงกว่า)

* ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ ที่เป็นเวอร์ชั่น 64 bit

- IBM PC/AT หรือคอมแพททิเบิล (โปรแกรมนี้ทำงานร่วมกับ Macintosh ไม่ได้)
 
- CPU: Pentium III 450MHz หรือสูงกว่า (สำหรับ Windows Vista, Pentium III 800MHz หรือสูงกว่า)

- RAM: 128MB หรือมากกว่า (สำหรับ Windows Vista, 512MB หรือมากกว่า)

- จอแสดงผล:
  ความละเอียดของจอ : 800 x 600 พิกเซล หรือมากกว่า (แนะนำให้เป็น 1,024 X 768 หรือสูงกว่า)
  สี: High color (16 bit) หรือมากกว่า

- USB port: แนะนำให้เป็น Hi-Speed USB

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้ไม่รองรับในสภาวะแวดล้อมต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบ้ติการอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบน
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดของระบบปฏิบัติการดั้งเดิมที่ได้รับการติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็น Multi-boot
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็น Multi-monitor

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
ชื่อไฟล์: AutoTransfer_NWDB100.exe
ขนาดดาวน์โหลด: 502 KB
อัพเดตเมื่อ: 29  เมษายน 2551

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ซอฟต์แวร์โอนถ่ายอัตโนมัติ

ขนาดของไฟล์

 • 0.48MB

วันที่ออก

 • 2007-08-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 2000
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. ก่อนจะทำการดาวน์โหลด ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
 2. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ at_dl ไว้ในไดร์ฟ C:
 3. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ AutoTransfer_NWDB100.exe (502 KB) ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 2.
 4. หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เลือกที่ Views > Details ใน Explorer เพื่อทำการตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น
  ถ้าขนาดของไฟล์นั้นไม่เท่ากับของขนาดที่แสดงไว้ด้านบน ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นใหม่ อีกครั้ง

หมายเหตุ: อย่าให้ระบบเข้าสู่โหมด suspend, sleep, และ hibernation ในระหว่างการดาวน์โหลด

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
 2. คลิกที่ Start และเลือกที่ Run
 3. ที่กรอบของ Run ให้พิมพ์ข้อความ C:\at_dl\AutoTransfer_NWDB100.exe แล้วคลิกที่ OK เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 4. หน้าต่างของ Auto Transfer InstallShield Wizard จะแสดงขึ้นมา  
 5. InstallShield Wizard Complete จะแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Finish.
 6. โฟลเดอร์ Auto Transfer จะปรากฎใน โฟลเดอร์  at_dl 
 7. เปิดโฟลเดอร์ Auto Transfer และตรวจสอบว่ามีรายการของโฟลเดอร์และไฟล์ที่แสดงด้านล่างนี้อยู่
    - Sony Setting (โฟลเดอร์)
    - Autorun (ไฟล์)
    - AutoTransfer (ไฟล์)
 8. ทำการคัดลอก Sony Setting, Autorun และ AutoTransfer
 9. ดับเบิลคลิกที่ My Computer -> WALKMAN หรือ Removable Disk และทำการวาง ไว้ใน WALKMAN.
  หมายเหตุ: ห้ามทำการวางไปไว้ใน โฟลเดอร์อื่น ๆ ในตัว WALKMAN. โฟลเดอร์ และไฟล์ เหล่านี้จะต้องอยู่ที่ ตำแหน่งรากของโฟลเดอร์ ของ WALKMAN เพื่อจะได้ทำงานได้

คู่มือใช้งาน Auto Transfer

 • ให้คลิก ที่นี่ สำหรับคู่มือการใช้งานของซอฟต์แวร์ Auto Transfer นี้