รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • ICD-UX400F
 • ICD-UX300F

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับท่านเจ้าของ IC Recorder ICD-UX300F/UX400F เราได้จัดเตรียมอัพเดตสำหรับเฟิร์มแวร์ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 1.01

ผลิตภัณฑ์ในเป้าหมาย
ต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในเป้าหมายของการบริการนี้ ที่เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ควรจะเป็น 1.00

 • ICD-UX300F/UX400F
  (อาการที่ระบุด้านล่างนี้จะไม่เกิดขี้นเมื่อท่านใช้เครื่องรุ่น ICD-UX200/UX200F)

อาการที่แก้ไข

ลูกค้าอาจจะพบกับอาการต่อไปนี้ ซึ่งพบได้น้อยมาก โดยเมื่อทำการแบ่งข้อความที่บันทึกไว้ไปเป็นสองส่วน ในระหว่างการเล่นกลับ โดยใช้ตัว IC recorder เหล่านี้ อาการนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

อาการต่อไปนี้ จะไม่เกิดขึ้นเมื่อทำการแบ่งข้อความในขณะทำการบันทึก

 • เมื่อพยายามทำการเล่นกลับส่วนที่ใหม่กว่าของข้อความที่แบ่งออกมา จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดว่า “File Damaged” ที่จะพบได้น้อยมากแสดงขึ้นมา และข้อความนั้นไม่สามารถเล่นกลับได้
 • เมื่อทำการเล่นกลับส่วนที่ใหม่กว่าของข้อความที่แบ่งออกมา ข้อความนั้นอาจจะเล่นกลับที่ความเร็วที่เป็นของการกรอไปข้างหน้าอย่างเร็ว ซึ่งพบได้น้อยมากเช่นกัน
 • เมื่อทำการแบ่งข้อความที่บันทึกไว้ไปเป็นสองส่วนโดยใช้เครื่อง IC recorder นี้ ส่วนที่ใหม่กว่าของข้อความที่แบ่งออกมาอาจจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็พบได้น้อยมากเช่นกัน

วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่น และเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นี้

ถ้าหากเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของเครื่องนี้เป็น 1.01 ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมอัพเดตนี้อีก

ให้ตรวจสอบชื่อรุ่น
ชื่อรุ่นของเครื่องสามารถจะพบได้ทางด้านหลังของตัวเครื่อง

 
* รูปภาพที่แสดงด้านบนเป็นของรุ่น ICD-UX300F.


ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นี้

 1. เปิดเครื่อง IC Recorder ขึ้นมา
 2. ตรวจสอบว่า ตัว IC Recorder นั้นอยู่ในโหมด หยุดทำงานอยู่
  (ภาพด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างของหน้าต่างแสดงผลของตัว IC recorder เมื่อตัว IC recorder นั้นอยู่ในโหมดหยุดทำงาน)
 3. กดที่ปุ่ม  STOP ค้างไว้ให้นานกว่า 1 วินาที
  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างแสดงผลนั้น
  (เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์แสดงในหน้าต่างแสดงผลของเครื่องนี้)

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ ICD-UX300F/UX400F เวอร์ชั่น 1.01
ชื่อไฟล์: ICDUXX00_V101.zip
ขนาดดาวน์โหลด : 613 KB
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2553

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ ICD-UX300F/UX400F เวอร์ชั่น 1.01

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.01

ขนาดของไฟล์

 • 0.59MB

วันที่ออก

 • 2010-03-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

สภาวะแวดล้อมของ PC ในเป้าหมาย
ระบบปฏิบัติการ

 • Windows® 7
  (Ultimate / Professional / Home Premium / Home Basic / Starter)
 • Windows® Vista (Service Pack 1 หรือสูงกว่า)
  (Ultimate / Business / Home Premium / Home Basic)
 • Windows® XP (Service Pack 3 หรือสูงกว่า)
  (Media Center Edition 2005 / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition /Professional / Home Edition)
 • Windows® 2000 Professional Service Pack 4 หรือสูงกว่า *
 • Mac OS X ( v10.2.8-v10.6.2 )

  ติดตั้งมาจากโรงงานของ
  Windows XP เวอร์ชั่น 64 bit จะไม่ได้รับการรองรับ

ความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์
พอร์ต: พอร์ต USB

หมายเหตุ

 • เราไม่รับประกันว่า การทำงานจะไม่มีปัญหากับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
 • ระบบต่อไปนี้จะไม่ได้รับการรองรับ
  - ระบบปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
  - คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการที่ประกอบขึ้นมาเอง
  - ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการอัพเกรดมา
  - สภาวะแวดล้อมของ Multi-boot
  - สภาวะแวดล้อมของ Multi-monitor

การเตรียมการสำหรับการอัพเดต
ก่อนทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ให้จัดเตรียมตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

 1. ตรวจสอบตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลือของเครื่อง

  ตรวจสอบว่า ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในหน้าต่างที่แสดงของเครื่องนี้ติดสว่างอยู่แล้ว

  ถ้าหากกำลังงานของแบตเตอรี่หมดในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ การอัพเดตเฟิร์มแวร์จะไม่สำเร็จ

  (ภาพด้านล่างนี้แสดงถึงตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่จะแสดงเมื่อตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในหน้าต่างแสดงของเครื่องนี้ติดสว่างทั้งหมด)


 2. บันทีกข้อมูลสำรองของข้อความที่บันทึกไว้และข้อมูลอื่นที่อยู่ในตัว IC recorder ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

  แนะนำให้ท่านทำการคัดลอกข้อมูลที่บันทึกไว้ และข้อมูลต่าง ๆ ในตัว IC recorder ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่เกิดกับตัว IC recorder ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

  Sony Corporation จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเจ้าของเครื่อง IC recorder นี้ สำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

 3. ตรวจสอบตำแหน่งของสวิทช์ HOLD/POWER
  ให้เลื่อนสวิทช์ HOLD/POWER ไปทางตรงกลาง

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดตนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านโดยการคลิกที่ I accept ซึ่งจะปรากฎในตอนท้ายของหน้านี้ แล้ว การดาวน์โหลดไฟล์นี้จะเริ่มขึ้น เราแนะนำให้ทำการบันทึกไฟล์อัพเดตนี้ไว้บนหน้าเดสก์ทอปของคอมพิวเตอร์

  ICDUXX00_V101.zip (Windows: 613KB, Macintosh: 616KB)

  ขั้นตอนตรวจสอบว่า ไฟล์ “ICDUXX00_V101.zip” ได้รับการดาวน์โหลดอย่างถูกต้องแล้ว มีดังต่อไปนี้ :

  สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows
  เพื่อตรวจสอบขนาดของไฟล์ ให้คลิกขวาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และเลือกที่ Properties Properties ของไฟล์นั้นจะแสดงขึ้นมา และให้ตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น ถ้าขนาดของไฟล์ไม่เท่ากันกับขนาดที่แสดงข้างต้น ให้ลองทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นใหม่ อีกครั้ง

  สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh
  เพื่อตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น ให้เลือกไอคอนของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และเลือกที่ “Get Info” จากเมนู File แล้วให้คลิกที่ สามเหลี่ยมแสดงรายการของ General เพื่อดูขนาดของไฟล์นั้น ถ้าขนาดของไฟล์ไม่เท่ากันกับขนาดที่แสดงข้างต้น ให้ลองทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นใหม่ อีกครั้ง

 2. ขยายไฟล์ที่ท่านได้ทำการดาวน์โหลดมา

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับการตั้งคอนฟิกในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านอาจจะไม่สามารถทำการขยายไฟล์ได้ ดังแสดงไว้ด้านล่างนี้

  เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ Windows XP /Windows Vista /Windows 7
  1. ให้คลิกขวาที่ไฟล์ “ICDUXX00_V101.zip” และคลิกที่ Extract All.
  2. ไฟล์ “ICDUXX00_V101.zip” จะเปิดและแสดงขึ้นมา ตรวจสอบดูว่า มีไฟล์ด้านล่างนี้อยู่ในนั้นด้วย ซึ่งไฟล์นี้ก็คือโปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์

  ICDUXX00FW.upg

  ขึ้นอยู่กับ การคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของท่าน นามสกุลไฟล์ของ “.upg” ในชื่อไฟล์ของ “ICDUXX00FW.upg” อาจจะไม่แสดงออกมา


  เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ Windows 2000
  1. ให้ขยายไฟล์ “ICDUXX00_V101.zip” ที่ดาวน์โหลดมาโดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการขยายไฟล์ เมื่อไฟล์ถูกขยายออกมา จะมีโฟลเดอร์ “ICDUXX00_V101.zip” ถูกสร้างขึ้นมา
  2. ตรวจสอบว่า ไฟล์ด้านล่างนี้มีอยู่ภายในนั้น ซึ่งไฟล์นี้ก็คือ โปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์

  ICDUXX00FW.upg

  ขึ้นอยู่กับ การคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของท่าน นามสกุลไฟล์ของ “.upg” ในชื่อไฟล์ของ “ICDUXX00FW.upg” อาจจะไม่แสดงออกมา


  สำหรับ Mac OS X
  1. ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ “ICDUXX00_V101.zip.” ที่ดาวน์โหลดมา
  2. ตรวจสอบว่า ไฟล์นั้นได้รับการขยายออกมาแล้ว และไฟล์ “ICDUXX00FW.upg” ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนหน้าเดสก์ทอปของคอมพิวเตอร์แล้ว ไฟล์นี้ก็คือ โปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์

  ICDUXX00FW.upg

  ขึ้นอยู่กับ การคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของท่าน นามสกุลไฟล์ของ “.upg” ในชื่อไฟล์ของ “ICDUXX00FW.upg” อาจจะไม่แสดงออกมา

 

ขั้นตอนการอัพเดต
หลังจากที่ท่านได้ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในส่วนของ เตรียมตัวสำหรับการอัพเดต แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการอัพเดตโปรแกรมนี้

 1. เชื่อมต่อตัว IC recorder เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. คัดลอกไฟล์ที่ขยายออกมา (ชื่อไฟล์ : ICDUXX00FW.upg) ตามที่ท่านได้ทำการขยายออกมาดังอธิบายไปในส่วนของ ขั้นตอนการดาวน์โหลด แล้ว ไปยังไดเร็กตอรี่ราก ที่อยู่ถัดจาก “IC RECORDER” บนเครื่องคอมพิวเตอร์

  * ขึ้นอยู่กับ การคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของท่าน นามสกุลไฟล์ของ “.upg” ในชื่อไฟล์ของ “ICDUXX00FW.upg” อาจจะไม่แสดงออกมา

  รูปภาพด้านบนแสดงหน้าต่างของ Windows Vista explorer.

 3. ให้ปลดการเชื่อมต่อตัว IC recorder ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

 4. หน้าจอสำหรับอัพเดตจะแสดงในหน้าต่างแสดงผลของตัว IC recorder และการอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มต้นขึ้น

  การอัพเดตเฟิร์มแวร์จะสำเร็จในประมาณ 1 นาที และโหมดหยุดจะแสดง หรือการแสดงการปรับตั้งนาฬิกาจะปรากฎขึ้นมา
  (ไฟล์อัพเดตที่อยู่ในตัว IC recorder จะได้รับการลบออกไปโดยอัตโนมัติ)

  ภาพด้านบนแสดงถึงหน้าจอการอัพเดต

ความผิดพลาดในระหว่างการอัพเดต

 • ในกรณีที่เครื่อง IC recorder แสดงข้อความ “Low battery power to Update”
  ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่เก่านั้นด้วยอันใหม่ หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้ด้วยอันใหม่

 • ในกรณีที่เครื่อง IC recorder นั้นแสดงข้อความ “Memory Full”
  ให้ลบข้อมูลของข้อความที่บันทึกไว้บางอันในตัวเครื่องออกไป หรือทำการโอนย้ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นที่ว่างในดิสก์เก็บข้อมูลมากกว่า 10MB. แล้วให้เริ่มทำการอัพเดตอีกครั้ง

ภายหลังการอัพเดต
โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้น ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ :

 1. เปิดเครื่อง IC Recorder ขึ้นมา
 2. ตรวจสอบว่า เครื่อง IC Recorder นั้นอยู่ในโหมดหยุดทำงานอยู่
  (รูปต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของหน้าต่างแสดงผลของตัว IC recorder เมื่อตัว IC recorder นั้นอยู่ในโหมดหยุดทำงาน)
 3. กดที่ปุ่ม STOP ค้างไว้ให้นานกว่า 1 วินาที
  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างแสดงผลนั้น
  (เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้นจะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างแสดงผลของเครื่องนั้น)

  การติดตั้งโปรแกรมอัพเดตนี้จะสำเร็จเมื่อ “1.01” แสดงในหน้าต่างแสดงผลของเครื่องนั้น