รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • ICD-SX55

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมอัพเดทนี้ ทำให้ Digital Voice Editor Ver.2 สามารถใช้งานร่วมกับ CPU ความเร็วสูง

ลูกค้าที่ใช้ Digital Voice Editor Ver.2 บนคอมพิวเตอร์ด้วย dual core processor สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนี้

ชื่อไฟล์ : DVE2_Hi-CPU_Updater_E.EXE
ขนาดที่ดาวน์โหลด: 155 KB
ประกาศครั้งแรก : 9 กุมภาพันธ์ 2007

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • โปรแกรม Digital Voice Editor Ver.2.x High-speed CPU Compatible

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.1.0.11060

ขนาดของไฟล์

  • 0.15MB

วันที่ออก

  • 2007-04-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 2000
  • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

1. สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงบนฮาร์ดดิสก์ของท่าน  
สมมุติให้โฟลเดอร์มีชื่อว่า SonyTemp และสร้างไว้ในไดร์ฟ C:

2. ดาวน์โหลดไฟล์ต่อไปนี้ลงโฟลเดอร์ที่สร้าง ในขั้นตอนที่ 1.
DVE2_Hi-CPU_Updater_E.EXE (155 KB)

3. เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จ, โปรดตรวจสอบขนาดของไฟล์ดังต่อไปนี้ :
เลือกView -> Details ในWindows Explorer

ถ้าขนาดของไฟล์เหมือนกัน แสดงว่าการดาวน์โหลดสำเร็จ มิฉะนั้นโปรดลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดทั้งหมดและทำการดาวน์โหลดอีกครั้ง ขอแนะนำให้ทำสำเนาไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อสำรองไว้

ขั้นตอนการติดตั้ง
ทันทีที่การดาวน์โหลดสำเร็จ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์

1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังเปิดอยู่
2. คลิ๊กStart และ คลิ๊ก Run.
3. ที่กล่อง Run พิมพ์C:\SonyTemp\DVE2_Hi-CPU_Updater_E.EXE ในกล่องข้อความOpenและคลิ๊ก OK.
4. ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อติดตั้งให้สำเร็จ

การตรวจสอบ ความสำเร็จในการติดตั้ง
เมื่อการติดตั้งสำเร็จ โปรด ตรวจสอบว่า การติดตั้งสำเร็จหรือไม่ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบวันที่ที่ทำการแก้ไขไฟล์ICDUSB.dll
1. คลิ๊กStart และคลิ๊ก Search เพื่อเปิด Search Results.
2. คลิ๊ก All files and foldersที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
3. พิมพ์ C:\WINDOWS\system32\ICDUSB.dllในกล่องข้อความAll or part of the file name; และเลือก Local Disk (C:)ในกล่องLook in;และคลิ๊ก Search
4. คลิ๊กขวาของไฟล์ICDUSB.dllที่ค้นหาและคลิ๊ก Properties.
5. ตรวจสอบว่าวันที่ที่ทำการแก้ไขไฟล์เหมือนกับวันที่ต่อไปนี้หรือไม่
แก้ไข : 19 ตุลาคม 2006, 16:34

ตรวจสอบวันที่ที่ทำการแก้ไขไฟล์ICDUSB2.dll
6. เหมือนกับกรณีของขั้นตอนที่ 1 และ 2, คลิ๊กAll files and folders.
7. พิมพ์ C:\WINDOWS\system32\ICDUSB2.dllในกล่องข้อความAll or part of the file name;และเลือกLocal Disk (C:) ในกล่อง Look in; จากนั้นคลิ๊กSearch
8. คลิ๊กขวาไฟล์ICDUSB2.dllที่ค้นหาและคลิ๊ก Properties.
9. ตรวจสอบว่าวันที่ที่ทำการแก้ไขไฟล์เหมือนกับวันที่ต่อไปนี้หรือไม่
แก้ไข: 6 พฤศจิกายน 2006, 8:48

การติดตั้งจะสำเร็จถ้าวันที่ที่ทำการแก้ไขไฟล์ICDUSB.dll และICDUSB2.dllเหมือนกับที่แสดงไว้ข้างต้น

ข้อควรทราบ: ในกรณีที่ติดตั้งไปโดยที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Digital Voice Editor Ver.2.x จะปรากฎข้อความต่อไปนี้ Please quit the installation (โปรดยกเลิกการติดตั้ง)