รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDV-IT1000
 • BDV-IS1000

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้ จะอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD ไปเป็นเวอร์ชั่น 010 และจะเพิ่มข้อดีคือ :
ปรับปรุงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 006:

 • ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานร่วมเพื่อยกระดับการโต้ตอบกับ BD-ROM บางแผ่น
 • ปรับปรุงสมรรถนะของ BD-Live เพื่อปรับปรุงการสื่อสารโต้ตอบ

ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้

 • Microsoft® Windows® 98SE
 • Microsoft® Windows® Me
 • Microsoft® Windows® 2000 with Service Pack 4
 • Microsoft® Windows® XP
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate

หมายเหตุ:

 • ยูติลิตี้นี้ใช้เฉพาะกับ BDV-IT1000/BDV-IS1000 ที่ขายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับรุ่นทั้งหมดที่ขายในทุกประเทศ

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวี และต้องแน่ใจว่าได้ปรับไปที่อินพุทที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD นั้นไว้

 2. เปิดเพาเวอร์ของ ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD ขึ้นมา  

 3. ถ้าระบบเริ่มทำการเล่นแผ่นดิสก์ ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่ง หน้าจอของเครื่องหมายของ Sony® Blu-ray Disc&แสดงบนหน้าจอทีวี ก่อนที่จะดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป  

 4. ที่ xross media bar™ (เมนู XMB™) ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกที่ Setup - System Settings แล้วให้กดที่ปุ่ม ENTER  

 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกที่ System Information แล้วให้กดที่ปุ่ม ENTER  

 6. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ใน ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD จะแสดงขึ้นมาบนจอทีวี

  ถ้าสามตัวหลักสุดท้ายของเลขเวอร์ชั่นเป็น 010 หรือสูงกว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีกแต่อย่างใด

วิธีที่จะจัดหาอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้

มีสองวิธีที่จะจัดหาอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD นี้:

อัพเดตผ่านเครือข่าย:

 • การทำการอัพเดตผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการ อัพเดตผ่านเครือข่ายนี้

 • ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD นี้ เข้ากับแหล่งที่มาของอินเตอร์เน็ต โดยใช้สาย Ethernet 

 • ให้ดูที่ ส่วนของ  คำแนะนำในการอัพเดตผ่านเครือข่าย ด้านล่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างแผ่นอัพเดต: 

 • ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้ ให้ใช้วิธีการอัพเดตโดยใช้แผ่นดิสก์

 • ให้ทำการดาวน์โหลดตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ โดยการคลิกที่ปุ่ม "Proceed" ที่อยู่ด้านล่างของหน้านี้ ให้ดูในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และสร้างแผ่นดิสก์อัพเดต สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  

 • ต้องมี ไดร์ฟที่มีความสามารถในการเขียนแผ่นซีดีได้ และแผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่า เพื่อใช้ในการสร้างแผ่นดิสก์อัพเดตนี้

หมายเหตุ: ถ้าท่านมีคำถาม หรือต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อกับ Sony

คำแนะนำในการอัพเดตผ่านเครือข่าย

การทำการอัพเดตผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการ อัพเดตผ่านเครือข่าย นี้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD

หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าท่านยังไม่ได้ทำการอัพเดต ก่อนอื่นให้ทำการตรวจสอบ เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันก่อน เพื่อเป็นการพิจารณาว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ให้กับระบบโฮมเธียเตอร์ของท่านหรือไม่  

  คำเตือน!! ให้ทำตามคำแนะนำการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดตนี้ และอาจจะทำให้ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้

  คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของ ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD หรือปลดการเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC การสูญเสียกำลังงานในขณะทำการติดตั้งการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้ระบบไม่ตอบสนอง หรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้


 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเดตนี้ ระบบจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อระบบนี้ของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตได้ ให้ดูที่  ส่วนของวิธีจัดหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ที่อยู่ทางด้านบนสำหรับรายละเอียดเรื่องตัวเลือกการอัพเดตโดยใช้แผ่นดิสก์  


 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบนี้เข้ากับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้ อย่างถูกต้อง  


 • ขอแนะนำให้ท่านทำการพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ออกมาไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง

คำแนะนำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

คำเตือน!! ให้ทำตามคำแนะนำการอัพเดตนี้อย่างระมัดระวัง การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้ อาจจะทำให้เกิดการขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD นี้ไม่ตอบสนองหรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อม

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที ขึ้นอยู่กับคอนฟิกของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย

 1. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับอินพุทที่ตรงกับที่ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD เชื่อมต่ออยู่  

 2. เชื่อมต่อขั้วต่อของ "LAN" บนตัวระบบเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่านด้วยสาย Ethernet  

 3. เปิดเพาเวอร์ของ ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD ขึ้นมา  

 4. ถ้ามีแผ่นดิสก์อยู่ในระบบ ให้เอาแผ่นนั้นออกก่อน  

 5. ที่ เมนู xross media bar™ ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรล ทำการเลือก Setup - Network Update แล้วกดที่ปุ่ม ENTER  

 6. จะมีข้อความ "Perform version update?" แสดงบนจอทีวี  

 7. เลือกที่ OK แล้วกดที่ปุ่ม ENTER  

 8. กระบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น และหน้าจอดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมาบนจอ ทีวี  

 9. ในระหว่างการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "DOWNLOAD */9" แสดงบนจอทีวี และจอแสดงผลด้านหน้าของระบบ
  หมายเหตุ: ตัว "*" จะเปลี่ยนจาก "0" ไปถึง "9," เป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการดาวน์โหลด  

 10. หลังจากการดาวน์โหลดสำเร็จ การอัพเดตจะเริ่มขึ้น และคำว่า "UPDATE" จะแสดงบนหน้าต่างแสดงผลด้านหน้าของระบบ  

 11. ในระหว่างอัพเดตกำลังทำการติดตั้ง ข้อความ "UPDATE */9" จะแสดงบนหน้าจอแสดงผลของระบบ
  หมายเหตุ: ตัว "*" จะเปลี่ยนจาก "0" ไปจนถึง "9," แสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต  

 12. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้นเมื่อ มี "COMPLETE!" แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของระบบ .
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD นั้น ไม่ตอบสนองหรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้

 13. ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD จะทำการปิดเพาเวอร์เองโดยอัตโนมัติ  

 14. ให้เปิดเพาเวอร์ของ ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD ขึ้นมา  

 15. ตรวจสอบ เวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเดตได้ทำการติดตั้งสำเร็จแล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าหากสามหลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชั่นเป็น 010 การอัพเดตเฟิร์มแวร์นั้นสำเร็จแล้ว

FAQ ของการอัพเดตเฟิร์มแวร์ผ่านเครือข่าย

 คำถาม คำตอบ
"SYSTEM ERROR" หรือ "UPDATE NG" แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของระบบ

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

1. ถอดสายจ่ายกำลังไฟ AC ออก แล้วต่อเข้าไปใหม่
2. เปิดไฟของระบบโฮมเธียเตอร์ขึ้นมา
3. ทำตาม คำแนะนำการอัพเดตทางเครือข่าย อีกครั้ง

ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังทำการอัพเดตอีกครั้งแล้ว ให้ติดต่อกับส่วนบริการของโซนี่

เมื่อทำการอัพเดตทางเครือข่ายแล้วมีข้อความแสดงที่จอทีวีว่า "Connection status cannot be confirmed" และท่านไม่สามารถจะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ได้

อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการปรับตั้งของเครือข่ายนั้นว่าถูกต้องแล้ว

1. ตรวจสอบว่า สาย Ethernet ที่ใช้เชื่อมต่อกับขั้วต่อ "LAN" ของระบบและแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตว่า มีความแน่นหนาดีแล้ว


2. ตรวจสอบการปรับตั้งค่าเครือข่ายของระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD และตรวจสอบดูว่าระบบนั้นมี IP address เป็นของตัวเองแล้ว
หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้อยู่แทน proxy host name, ในช่องของ "Proxy Server"


3. ทำตาม  คำแนะนำการอัพเดตตามเครือข่าย อีกครั้ง

เพาว์เวอร์ของระบบมีการปิดไปในระหว่างกระบวนการอัพเดตให้เปิดเพาว์เวอร์ของระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD และให้ทำตาม คำแนะนำการอัพเดตทางเครือข่าย อีกครั้ง
กระบวนการอัพเดตทางเครือข่ายมีด้วยกันสองส่วน ส่วนแรกคือการดาวน์โหลดแล้วจึงทำการอัพเดต ถ้าหลังจากส่วนของการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว กระบวนการอัพเดตของเฟิร์มแวร์ยังไม่เสร็จหลังจากทำงานไปได้มากกว่า 30 นาทีให้ติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นอัพเดต

ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD นี้เข้ากับแหล่งอินเตอร์เน็ตของท่านได้ ให้ใช้วิธีการอัพเดตโดยแผ่นดิสก์

หมายเหตุที่สำคัญ

ถ้าท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ทำการตรวจสอบ  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน ก่อนเพื่อพิจารณาว่า การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำให้กับระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD ของท่านหรือไม่

สำคัญ: ในเวลานี้ แผ่นอัพเดตนี้ไม่สามารถถูกสร้างขึ้นได้ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีได้ครบทุกรุ่น ถ้าท่านพบกับความลำบากในการสร้างแผ่นดิสก์นี้ ให้พิจารณาการใช้วิธีการ  อัพเดตทางเครือข่าย ท่านอาจจะกลับมาตรวจสอบภายหลังเพื่อดูว่า มีเวอร์ชั่นใหม่กว่าของการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีกหรือไม่ก็ได้

คำเตือน!! ให้ทำตามคำแนะนำการอัพเดตนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้อาจจะเป็นการขัดจังหวะกระบวนการอัพเดตนี้และอาจจะทำให้ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD นี้ไม่ตอบสนองหรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อม
คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาว์เวอร์ของระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD นี้ หรือถอดสายจากกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับ การสูญหายของกำลังในระหว่างทำการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้ระบบได้รับการตอบสนองหรืออาจต้องส่งซ่อม

 1. ให้ใช้แผ่น CD-R ใหม่ ๆ เพื่อทำการเขียนอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ระบบอาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรกหรือมีรอยขีดข่วนได้อย่างถูกต้อง

  หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้แผ่น CD-R ห้ามใช้แผ่น CD-RW
 2. ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะทำการดาวน์โหลดอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ :
  o ต้องเป็น Microsoft® Windows® 98SE หรือใหม่กว่า
  o แนะนำให้เป็น Windows Vista®, Windows XP, หรือ Windows 2000 (Service Pack 4)

 3. จะต้องมีไดร์ฟที่มีความสามารถเขียนแผ่นซีดีได้และแผ่น CD-R ใหม่และว่างเปล่าเพื่อใช้ในการสร้างแผ่นอัพเดตนี้  

 4. ในการที่จะดำเนินการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะต้องให้ระบบนี้ทำการเชื่อมต่อกับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง  

 5. แนะนำให้ท่านพิมพ์คำแนะนำนี้ออกมา เพื่อใช้อ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
ชื่อไฟล์ : UPDATE_BDV1000_VER010EXE
เวอร์ชั่น : 010
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2552
ขนาด : 48.91 MB

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 010

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 10

ขนาดของไฟล์

 • 48.9MB

วันที่ออก

 • 2009-02-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและสร้างแผ่น

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_BDV1000_VER010.EXE ไปยังไดเรกทอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเรกทอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
 2. ไปยังไดเรกทอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้และตรวจสอบขนาดของไฟล์ UPDATE_BDV1000_VER010.EXE ว่าเท่ากับ 51,284,992 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_BDV1000_VER010.EXE แล้วคลิกที่ Properties.
  b. ที่หน้าจอของ UPDATE_BDV1000_VER010.EXE Properties ให้ตรวจสอบว่า "Size:" แสดงเป็น "48.9 MB (51,284,992 bytes)".
  หมายเหตุ: "Size on disk:" ที่แสดงอาจจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
  c. ถ้าขนาดของไฟล์แตกต่างไปจาก "51,284,992 bytes" ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_BDV1000_VER010.EXE อีกครั้ง 
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATE_BDV1000_VER010.EXE เพื่อเริ่มกระบวนการขยายไฟล์ของการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ 
 4. ที่กรอบไดอะล็อกของ UPDATE_BDV1000_VER010.EXE ให้พิมพ์ตำแหน่งลงไปหรือคลิกที่ปุ่ม Browse... เพื่อเลือกตำแหน่งให้กับไฟล์ที่ถูกขยายออกมาแล้วทำการคลิกที่ OK. ไฟล์ UPDATE_BDV1000_VER010.ISO จะได้รับการขยายออกมาแล้วเก็บไว้ในตำแหน่งที่ระบุ  
 5. ให้ใช้ตัวเลือก "Burn Image" ของซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีของท่าน ทำการสร้างแผ่นอัพเดตจากไฟล์ UPDATE_BDV1000_VER010.ISO  

  หมายเหตุในการเขียนแผ่นซีดี :
  • สำคัญ : ในตอนนี้ ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีที่จะสามารถทำการสร้างแผ่นอัพเดตนี้ได้ ไม่สามารถทำได้ครบทุกเวอร์ชั่น ถ้าท่านพบกับปัญหาในการสร้างแผ่นนี้ ให้พิจารณาใช้วิธีการอัพเดตผ่านเครือข่าย หรือขอรับแผ่นดิสก์นี้แทน ท่านอาจจะทำการกลับมาตรวจสอบในภายหลังว่ามีเวอร์ชั่นของอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่ใหม่กว่าอยู่หรือไม่
  • ห้ามทำการสร้างเป็นแผ่นสำหรับข้อมูล เพื่อที่จะให้แผ่นอัพเดตนี้ทำงานได้ ท่านจะต้องสร้างขึ้นมาโดยใช้ตัวเลือก "Burn Image" ของซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีของท่านเท่านั้น  
  • แผ่นอัพเดตนี้จะต้องได้รับการปิดการเขียน (finalize) ต้องมั่นใจว่า ได้เลือกที่ "Finalize CD (No further writing possible)" ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีของท่าน เพื่อที่จะทำการปิดการเขียนแผ่นซีดีอัพเดตนี้  
  • ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเขียนซีดีนี้ ให้ทิ้งแผ่นนั้นไป แล้วให้สร้างแผ่นอัพเดตใหม่ขึ้นมาแทน  
  • ไม่รองรับการเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีวิธีการเขียนเป็นชุด (packet writing)  
  • ห้ามทำการสร้างแผ่นอัพเดตนี้ นอกเหนือจากวิธีการที่ระบุไว้ จากข้างต้น

คำแนะนำในการอัพเดตโดยใช้แผ่นดิสก์

คำแนะนำด้านล่างนี้ เป็นวิธีการติดตั้งเฟิร์มแวร์อัพเดตโดยการใช้แผ่นดิสก์

คำแนะนำในการอัพเดตเฟิร์มแวร์

คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาว์เวอร์ของระบบหรือปลดสายกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับ การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้ระบบเสียหายถึงขั้นต้องรับการตรวจซ่อม

คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใดๆ ยกเว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำ จนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้ระบบเสียหายถึงขั้นต้องรับการตรวจซ่อม

หมายเหตุ : กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที

 1. เปิดทีวีขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับอินพุตไปเป็นตัวที่ระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD เชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดเพาว์เวอร์ของระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD
 3. ใส่แผ่นอัพเดตนี้เข้าไปในระบบแล้วปิดถาดใส่แผ่น
 4. หลังจากที่แผ่นได้รับการดาวน์โหลดแล้วจะมีข้อความ "Perform version update?" แสดงขึ้นมาบนจอทีวี
 5. ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลเลือกที่ "OK" และกดปุ่ม ENTER
 6. กระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น และจะมีคำว่า "UPDATE" แสดงในช่องแสดงผลด้านหน้าของระบบ
 7. ในขณะที่กำลังติดตั้งอัพเดตนี้จะมีข้อความ "UPDATE */9" แสดงอยู่ในช่องแสดงด้านหน้าของระบบ
  หมายเหตุ: เครื่องหมาย "*" จะเปลี่ยนจาก "0" ไปจนถึง "9," แสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต
 8. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะสำเร็จเมื่อมี "COMPLETE!" แสดงอยู่ในช่องแสดงผลด้านหน้าของระบบ
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเพาว์เวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้ระบบของท่านไม่ตอบสนอง และต้องได้รับการตรวจซ่อม
 9. นำแผ่นอัพเดตนี้ออกจากระบบ
 10. เปิดเพาว์เวอร์ของระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD ขึ้นมา
 11. ตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์เพื่อเป็นการยืนยันว่าการอัพเดตนี้ได้ทำการติดตั้งสำเร็จแล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าสามหลักสุดท้ายของเวอร์ชั่นเป็น 010, การอัพเดตเฟิร์มแวร์นั้นทำได้สำเร็จแล้ว

ถ้าแผ่นอัพเดตนี้ไม่คืนออกมา

ถ้าแผ่นอัพเดตนี้ไม่คืนออกมาถึงแม้จะมี "COMPLETE!" แสดงออกมา ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ให้ทำการกดปุ่ม Volume- และปุ่ม Open/Close บนตัวเครื่องพร้อมกันค้างไว้
  หมายเหตุ: การกดปุ่ม "Volume-" และปุ่ม "Open/Close" บนตัวรีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงานต้องทำการกดปุ่ม "Volume-" และปุ่ม "Open/Close" บนตัวระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD เท่านั้น

 2. ให้ทำการกดปุ่ม Volume- และปุ่ม Open/Close จนกระทั่งถาดใส่แผ่นเปิดออกมา

 3. ให้นำแผ่นนั้นออกมา

FAQ ของการอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

คำถามคำตอบ
"SYSTEM ERROR" หรือ "UPDATE NG" แสดงออกมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของระบบ

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

ถอดสายเพาว์เวอร์ AC ออกแล้วต่อเข้าไปใหม่
เปิดเพาว์เวอร์ของระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD ขึ้นมา
แล้วให้ทำตาม  คำแนะนำการอัพเดตโดยใช้แผ่นดิสก์ อีกครั้ง


ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังจากทำการอัพเดตนี้ซ้ำแล้ว ให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุนของโซนี่

"UPDATE" ไม่แสดงออกมาที่ด้านหน้าของระบบเมื่อใส่แผ่นอัพเดตเข้าไป

ให้นำแผ่นอัพเดตนี้ออกจากระบบแล้วทำการลบไฟล์อัพเดตที่ดาวน์โหลดมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านออก

ทำตามขั้นตอนในส่วนของ  การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดต แล้วทำตามในขั้นตอนในส่วนของคำแนะนำการอัพเดตโดยใช้แผ่นดิสก์เพื่อทำการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

วิธีการตรวจสอบว่าการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ได้รับการเขียนอย่างถูกต้องแล้ว

หลังจากสร้างแผ่นอัพเดตนี้ขึ้นมาให้ตรวจสอบดูว่าแผ่นดิสก์นี้มีชื่อเป็น "BV10-00010" จากในคอมพิวเตอร์ของท่าน

เพาว์เวอร์ของเครื่องปิดไปในระหว่างการอัพเดต

เปิดเพาว์เวอร์ของระบบโฮมเธียเตอร์ BD/DVD นี้ขึ้นมาแล้วทำตาม  คำแนะนำการอัพเดตโดยใช้แผ่นดิสก์ อีกครั้ง

เมื่อดับเบิลคลิกที่ไฟล์อัพเดต UPDATE_BDV1000_VER010.EXE ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์อัพเดต ไม่มีการสร้างไฟล์ UPDATE_BDV1000_VER010.ISO ขึ้นมาและมีข้อความแสดงความผิดพลาดต่อไปนี้ : "Win32 Cabinet Self-Extraction"

การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาในคอมพิวเตอร์ของท่าน และทำตามขั้นตอนในส่วนของ  การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นอัพเดต เพื่อทำการสร้างแผ่นอัพเดตขึ้นมาใหม่

กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้นเป็นเวลานานกว่า 30 นาทีให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุนของโซนี่