รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S370

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สิ่งนี้ทำอะไร?
ตัวยูติลิตี้นี้ จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ BDP-S370 ไปเป็นเวอร์ชั่น 567 และจะให้ประโยชน์ต่อไปนี้:

ปรับปรุงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 473:

 • รองรับการทำงาน DLNA
 • เพิ่มความสามารถการเชื่อมต่อของ Route

ข้อดีที่มีให้ในการอัพเกรดครั้งก่อน และรวมอยู่ในเวอร์ชั่น M03.R.567:

 • ปรับปรุง การทำงานของ Gracenote Entertainment database browser :
  เพิ่่มคุณสมบัติใหม่ที่สัมพันธ์กับ Information Browse และ Contents Search เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ของ Blu-ray Disc™ ของท่าน
 • ปรับปรุง สไลด์โชว์ของรูปภาพ :
  เพิ่มเอฟเฟคใหม่ของภาพและเพลงเพื่อเพิ่มเข้ากับภาพถ่ายของท่าน เมื่อทำการแสดงบนจอทีวี
 • ปรับปรุงความสามารถในการทำงานร่วมกันได้:
  เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันได้กับ DTS Neo:6 เพื่อทำการแปลงเสียงไปเป็น ฟอร์แมท 5.1 หรือ 6.1 แชนแนล
 • แก้ปัญหาเรื่องที่วิดีโอที่ทำการส่งถ่าย(Video Streaming)ผ่านอินเตอร์เน็ต อาจจะแสดงด้วยภาพระดับ SD (Standard Definition) แทนที่จะเป็น HD (High Definition) ถึงแม้จะใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(10 Mbps หรือมากกว่า) และดูวิดีโอที่จัดทำไว้ในระดับ HD ก็ตาม

ระบบปฏิบัติการอะไรจะใช้กับสิ่งนี้ได้?
ระบบปฏิบัติการ:

 • Microsoft® Windows® XP
 • Microsoft® Windows® XP MCE
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit
 • Mac OS X v10.6.3

หมายเหตุ: ตัวยูติลิตี้นี้สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุและขายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ใช่ทุกรุ่นที่ขายในทุกประเทศ

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่องอินพุทให้ตรงกับที่ต่อกับของเครื่องเล่น Blu-ray Disc แล้ว
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc
 3. ถ้าเครื่องเล่นนั้นเริ่มทำการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม "STOP" และรอจนกระทั่งเมนูของ xross media bar™ menu แสดงขึ้นมาบนจอทีวี ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 4. ให้ใช้ปุ่มลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือก ไปที่"Setup" – "System Settings" แล้วหลังจากนั้นให้กดปุ่ม ENTER
 5. ใช้ปุ่มลูกศรนั้น ทำการเลือก "Quick Start Mode" และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัว"Quick Start Mode"นี้ ได้รับการตั้งไว้ที่ "Off" แล้ว
  ถ้าหาก"Quick Start Mode"นี้ถูกตั้งไปที่ "On" ให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น "Off" ไม่เช่นนั้น การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำได้ไม่ประสบผลสำเร็จ
 6. ให้ใช้ปุ่มลูกศรนี้ทำการเลือก "System Information" แล้วกดที่ปุ่ม ENTER
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้น จะแสดงขึ้นมาบนจอทีวีนั้น

  ถ้าหากตัวเลขสามหลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่น เป็น 567 หรือสูงกว่า ก็ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก

ก่อนที่จะทำการเริ่มต้น :

มีอยู่ สอง วิธีที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ของ BDP-S370 นี้:

 1. อัพเกรดผ่านเครือข่าย (Network Upgrade):
  การทำการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการ อัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้

  ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับแหล่งที่มาของอินเตอร์เน็ต โดยใช้สาย Ethernet  

  ให้ศึกษาดูคำแนะนำการอัพเกรดผ่านเครือข่ายในส่วนด้านล่างนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 2. การสร้างแผ่นอัพเกรด :
  ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc ของท่านเข้ากับแหล่งที่มาของอินเตอร์เน็ตได้ ให้ใช้วิธีการอัพเกรดผ่านแผ่นดิสก์

  ให้ดู ส่วนของการดาวน์โหลด เฟิร์มแวร์ และสร้างแผ่นอัพเกรด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  

  ในการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้จำเป็นจะต้องมี ไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ และต้องเตรียมแผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่าไว้ด้วย .

ขั้นตอนการอัพเกรดผ่านเครือข่าย

การอัพเกรดผ่านเครือข่ายเป็นเรื่องที่ง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้ในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับ เครื่อง BDP-S370 นี้

สำคัญ:

 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำสั่งการอัพเกรดอย่างระมัดระวัง ความผิดพลาดจากการไม่ได้ทำตามคำสั่งนี้ อาจจะไปทำให้การอัพเกรดขาดช่วง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้ารับการตรวจซ่อม  
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบไฟ AC การดับไปของเพาเวอร์ในขณะทำการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้น ไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้าไปรับการตรวจซ่อม
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดนี้จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นนั้น เข้ากับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นนี้เข้ากับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้

ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย  

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวี และต้องแน่ใจว่าได้ปรับไปที่อินพุทที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องเล่น BD นั้นไว้
 2. ต่อขั้ว LAN(100) บนตัวเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับแหล่งอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc
 4. ถ้ามีแผ่นอยู่ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc ให้เอาแผ่นนั้นออกไปก่อน
 5. ที่ xrossmediabar (XMB) ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือก "Setup" - "Network Upgrade" แล้วทำการกดปุ่ม ENTER 
 6. จะมีข้อความ "Perform version upgrade?" แสดงขึ้นมา
 7. เลือกที่ "OK" และกดปุ่ม ENTER 
 8. ขบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น และหน้าจอดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมา
 9. ในระหว่างการดาวน์โหลด ข้อความ "DL */9" ("*" เปลี่ยนจาก "0" ถึง "9," เพื่อแสดงความคืบหน้า ) จะแสดงบนหน้าจอทีวี
 10. หลังขบวนการดาวน์โหลดแล้ว การอัพเกรดจะเริ่มขึ้น และจะมีข้อความ "VUP" ปรากฎบนช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
 11. ในขณะที่อัพเกรดทำการติดตั้ง ข้อความ "VUP */9" จะแสดงที่ช่องแสดงผลของด้านหน้าเครื่องเล่น
  หมายเหตุ: ตัว "*" เปลี่ยนจาก"0" ไปถึง "9," แสดงความคืบหน้าของการอัพเกรดนั้น
 12. การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นั้นจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ มีคำว่า"FINISH" ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้น อาจจะเป็นสาเหตุให้เครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้นไม่ตอบสนองหรือต้องนำเข้าไปรับการตรวจซ่อม  
 13. เครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้นจะทำการปิดไฟเพาเวอร์เองโดยอัตโนมัติ  
 14. ให้เปิดไฟเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้น
 15. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่าการอัพเกรดนี้ติดตั้งได้สำเร็จแล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวเลข สามหลักสุดท้ายของเลขเวอร์ชั่นเป็น 567 แสดงว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว

ปัญหาที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวกับการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้

 1. "SYS ERR" หรือ "VUP NG" แสดงบนที่ช่องแสดงผลที่ด้านหน้าของเครื่องเล่น
  1. กดปุ่ม "POWER" ค้างไว้หลายวินาทีจนกระทั่งเพาเวอร์ของเครื่องนั้นปิดไป
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นขึ้นมา
  3. แล้วให้ทำการเรียก ขั้นตอนการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง
  4. ถ้าหากอาการนั้นไม่หายไป หลังการอัพเดตซ้ำให้ติดต่อกับ Sony.

 2. เมื่อทำการอัพเกรดผ่านเครือข่ายอยู่ หน้าจอทีวีแสดงคำว่า "Connection status cannot be confirmed" และท่านไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นั้นได้
  อาจจะมีปัญหาของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและการปรับตั้งว่าถูกต้องแล้ว
  1. ให้ตรวจสอบว่าสาย Ethernet ได้ทำการเชื่อมต่อกับขั้วต่อ"LAN(100)" บนตัวเครื่องเล่นและแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนามั่นคงแล้ว
  2. ตรวจสอบการปรับตั้งเครือข่ายของเครื่องเล่น Blu-ray Disc และตรวจสอบว่าตัวเครื่องเล่นนั้นมี IP address ของตนเองอยู่
  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server ให้ทำการป้อนค่า IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้อยู่ แทน proxy host name ในช่องของที่ให้ใส่ "Proxy Server"
  3. ทำตาม คำสั่งการอัพเกรดผ่านเครือข่ายอีกครั้ง
 3. เพาเวอร์ของเครื่องทำการตัดไปในระหว่างการอัพเกรด
  ให้ทำการเปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นขึ้นมาอีกครั้ง แล้วให้ทำตาม คำสั่งการอัพเกรดผ่านเครือข่ายอีกครั้ง

 4. ขบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายมีด้วยกันสองส่วน คือทำการดาวน์โหลดและอัพเกรด ถ้าหลังจากการดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว แต่ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นั้นยังไม่เสร็จสิ้น หลังจากที่ทำไปได้นานกว่า 30 นาทีแล้ว
  ให้ติดต่อกับ Sony.

ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นั้น แล้วทำการสร้างแผ่นอัพเกรด

ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อตัวเครื่อง BDP-S370 เข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่านได้ ให้ใช้วิธีการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์
ถ้าท่านได้ทำการอัพเดตเครื่อง BDP-S370 ของท่านโดยใช้ "การอัพเกรดผ่านเครือข่าย" ได้สำเร็จแล้วตามส่วนข้างต้น ท่านไม่จำเป็นต้องทำการใช้วิธีการนี้ อีก
ข้อสังเกตุที่สำคัญ :

 • เฉพาะกรณีที่ท่านยังไม่ได้ทำ ให้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อจะดูว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นสำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc ของท่านหรือไม่ 
 • สำคัญ: ในเวลานี้ ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ไม่ได้มีครบทุกเวอร์ชั่น ที่สามารถทำการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้ได้ ถ้าท่านประสบปัญหาในการสร้างแผ่นดิสก์นี้ ให้พิจารณาวิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่าย หรือร้องขอรับแผ่นดิสก์นี้ ท่านอาจจะเลือกที่จะทำการตรวจสอบภายหลังได้อีก เพื่อดูว่ามีอัพเกรดสำหรับเฟิร์มแวร์ใหม่หรือไม่
 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำสั่งการอัพเกรดนี้โดยระมัดระวัง ความผิดพลาดจากการไม่ได้ทำตามคำสั่งนี้ อาจจะทำให้ขบวนการอัพเกรดนี้ถูกขัดจังหวะ และอาจจะเป็นสาเหตุให้เครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้ ไม่ตอบสนอง หรือต้องนำเข้าไปรับการตรวจซ่อม
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบไฟ AC การดังไปของเพาเวอร์ในขณะทำการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์อาจจะทำให้เครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้น ไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้าไปรับการตรวจซ่อม  
 • ให้ใช้แผ่น CD-R ใหม่ ๆ ทำการเขียนตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ เครื่องเล่นนี้อาจจะไม่สามารถทำการอ่านแผ่นที่สกปรกหรือแผ่นที่เป็นรอยได้อย่างถูกต้อง
  หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้แผ่น CD-R เท่านั้น ห้ามใช้แผ่น CD-RW  
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะทำการดาวน์โหลดอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ : 
 • Microsoft® Windows® 98SE หรือใหม่กว่าเท่านั้น  
 • แนะนำให้เป็น Windows Vista®, Windows XP, หรือ Windows 2000 (Service Pack 4)  
 • ไดร์ฟที่มีความสามารถในการเขียนแผ่น CD และแผ่น CD-R เปล่า ใหม่ ๆ จำเป็นต้องมีในการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้
 • หลังจากที่ท่านได้แผ่นนี้มาแล้ว ให้อ่านคำสั่งการอัพเกรดจากส่วนด้านล่างนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นต้องทำการต่อทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องเล่นนี้อย่างถูกต้อง  
 • แนะนำให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งเหล่านี้ออกมาเพื่อใช้อ้างอิงในระหว่างขบวนการติดตั้งนั้น

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ BDP-S370 เวอร์ชั่น 567
ชื่อไฟล์ : UPDATA_M03R567.ZIP
ขนาดไฟล์: 37.5 MB
ปรับปรุง : 9 มิถุนายน 2553

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 567

ขนาดของไฟล์

 • 0.0MB

วันที่ออก

 • 2010-07-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Mac OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและสร้างแผ่น

 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M03R567.ZIP ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
 2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบขนาดของไฟล์ UPDATA_M03R567.ZIP ว่าเท่ากับ 39,396,371bytes.
  a.คลิกขวาที่ ไฟล์ UPDATA_M03R567.ZIP และคลิกที่ "Properties".
  b.ในหน้าจอของ "UPDATA_M03R567.ZIP Properties" ตรวจสอบว่า "Size:" แสดงไว้เป็น "37.5 MB (39,396,371bytes)".
  หมายเหตุ: "Size on disk:" ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติ
  c. ถ้าขนาดของไฟล์แตกต่างไปจาก "39,396,371 bytes" ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M03R567.ZIP นั้นใหม่อีกครั้ง  
 3. ดับเบิลคลิกที่ ไฟล์ UPDATA_M03R567.ZIP แล้วทำการขยายไฟล์ ZIP นั้น  
 4. ไฟล์ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า "MSB03-FW.BIN” และ “MSB03-FW.ID” 
 5. ในการทำแผ่นอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ให้เขียนไฟล์ที่ได้รับการขยายมานี้ (2 ไฟล์) ไปยังรูทของแผ่น CD-R โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD-R ทำตามคำสั่งการปฏิบัติงานสำหรับซอฟต์แวร์การเขียนแผ่น เพื่อทำการสร้างแผ่นขึ้นมา
  หมายเหตุ: คลิกที่นี่ เพื่อที่จะศึกษาวิธีการสร้างแผ่น ซีดี อัพเกรดเฟิร์มแวร์ 

หมายเหตุการเขียนแผ่น CD : 

 • สำคัญ: ในเวลานี้ ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ไม่ได้มีครบทุกเวอร์ชั่น ที่สามารถทำการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้ได้ ถ้าท่านประสบปัญหาในการสร้างแผ่นดิสก์นี้ ให้พิจารณาวิธีการ ขอรับแผ่นดิสก์นี้  
 • อย่าทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับข้อมูล เพื่อที่จะทำให้แผ่นอัพเกรดนี้ทำงานได้ จะต้องใช้ตัวเลือก "Burn Image" ของซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแผ่น CD ของท่าน  
 • แผ่นอัพเกรดนี้ต้องได้รับการปิดการเขียน (finalized)ให้แน่ใจว่าได้เลือก ทำ"Finalize CD (No further writing possible)" ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียน CD ของท่านเพื่อทำการปิดการเขียนแผ่นอัพเกรดนี้
 • ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการเขียนแผ่น CD ให้ทิ้งแผ่นนั้นไปและทำการสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่ขึ้นมา
 • การเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการเขียนแบบ packet จะไม่ได้รับการรองรับ
  อย่าใช้แผ่นอัพเกรดที่ทำการสร้างโดยขบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้น

คำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่น

คำแนะนำด้านล่างนี้เป็นวิธีการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น หรือถอดเต้าเสียบไฟ AC การทำเช่นนั้นอาจจะทำความเสียหายให้กับเครื่องเล่นจนถึงขั้นต้องทำการซ่อมได้
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นตามคำแนะนำเท่านั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้น การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้คัวเครื่องเล่นเสียหายถึงขั้นต้องส่งเข้าซ่อมได้
หมายเหตุ : ขบวนการอัพเกรดนี้ ใช้เวลาขั้นต่ำ 30 นาที

 1. ให้ทำการเปิดเครื่องรับทีวีและทำการปรับอินพุทไปที่เครื่องเล่น Blu-ray Disc เชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc  
 3. ให้ใส่แผ่นอัพเกรดนี้เข้าไปในเครื่องเล่น แล้วทำการปิดถาดใส่แผ่นนั้น
 4. หลังจากที่แผ่นได้รับการโหลด จะมีข้อความ "Perform version upgrade?" แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี  
 5. ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกที่ "OK" แล้วทำการกดที่ปุ่ม ENTER  
 6. ขบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และจะมีคำว่า "VUP" ปรากฎบนช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น  
 7. ในขณะที่การอัพเกรดถูกติดตั้ง ข้อความ "VUP */9" จะแสดงบนช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  หมายเหตุ: ตัว"*" จะเปลี่ยนจาก"0" จนถึง"9," แสดงความคืบหน้าของการอัพเกรดนั้น  
 8. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ "FINISH" ปรากฎในช่องแสดงผลของเครื่องเล่น
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานเครื่องหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้น จนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงออกมา การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนอง และต้องส่งเข้ารับการซ่อมแซมได้
 9. นำเอาแผ่นอัพเกรดนั้นออกมาจากเครื่องเล่น  
 10. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc  
 11. ตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อทำการตรวจสอบว่าการอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งสำเร็จแล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลชสามหลักหลังของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 567 การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว

ถ้าแผ่นอัพเกรดนี้ไม่ทำการคืนแผ่นออกมา 
ถ้าแผ่นอัพเกรดนี้ไม่คืนออกมาถึงแม้ว่าจะมีคำว่า "FINISH" แสดงออกมาแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc และถอดเอาสายไฟ AC ออก
 2. ต่อสายไฟ AC เข้าไปในขณะที่ทำการกดปุ่ม "Open/Close" ของเครื่องเล่นเอาไว้
  หมายเหตุ: การกดปุ่ม "Open/Close" บนตัวรีโมทคอนโทรล จะไม่ทำงาน จำเป็นต้องทำการกดที่ปุ่ม"Open/Close" บนตัวเครื่องเล่น Blu-ray Disc  
 3. ให้ทำการกดปุ่ม "Open/Close" เอาไว้จนกระทั่งถาดใส่แผ่นนั้นเปิดออกมา 
 4. นำเอาแผ่นนั้นออกมา

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ การอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

 1. "SYS ERR" หรือ "VUP NG" แสดงขึ้นมาในช่องแสดงของหน้าเครื่องเล่น
  ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
  1.กดปุ่ม"POWER" ค้างไว้หลายวินาทีจนกระทั่งเพาเวอร์ของเครื่องเล่นปิดไป
  2. ทำการเปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้น
  3. ทำตาม คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง
  ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังทำการอัพเกรดซ้ำอีกครั้งแล้ว ให้ติดต่อกับ Sony.
 2. "VUP" ไม่แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น เมื่อใส่แผ่นอัพเกรดนี้เข้าไป
  ให้เอาแผ่นอัพเกรดนั้นออกจากเครื่องเล่น และทำการลบไฟล์อัพเกรดนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลด เฟิร์มแวร์ และการสร้างแผ่นอัพเกรด เพื่อสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่แล้วทำตามขั้นตอนในส่วนของ คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ เพื่อทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
 3. เพาเวอร์ของเครื่องปิดไปเองในระหว่างขบวนการอัพเกรด
  ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc แล้วทำตาม คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง
 4. เมื่อฉันทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ อัพเกรด UPDATA_M03R567.ZIP ที่ฉันดาวน์โหลดมาจากหน้าเวปอัพเกรด แต่ไม่มีการสร้างไฟล์ "MSB03-FW.BIN” และ “MSB03-FW.ID” ขึ้นมาให้แต่อย่างใด
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้น และทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลด เฟิร์มแวร์ และการสร้างแผ่นอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่
 5. ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำงานมาแล้วมากกว่า 30 นาที
  ให้ทำการติดต่อกับ Sony.