รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDV-E370
 • BDV-E870
 • BDV-E970W
 • BDV-IZ1000W

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้ใข้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุที่วางจำหน่ายใน เอเซียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นที่มีขายในทุกประเทศ

สิ่งนี้ทำอะไร?

 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของ Bravia(R) Internet Video.

ประโยชน์ที่มีอยู่ในการอัพเกรดครั้งก่อนและรวมอยู่ในเวอร์ชั่น 789:

 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่น YouTube.
 • เพิ่มความสามารถในการเล่นไฟล์วิดีโอ 1080/60p/50p โดยกล้อง Cyber-shot และกล้อง Handycam.
 • การแก้ปัญหาเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray การตั้งค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เมื่อ "Do not allow internet connection (ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)"
 • การแก้ปัญหาเครื่องมือเปลี่ยนภาษา xross media bar ไปใช้ภาษาอังกฤษ หลังจากระบบเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray Disc/DVD Home Theatre เริ่มต้นทำงาน.
 • รองรับฟีเจอร์ PARTY STREAMING
 • รองรับฟีเจอร์ของ Renderer
 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่นแผ่น BD-ROM 
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของ HDMI
 • ปรับปรุงในความสามารถของการเชื่อมต่อกับ iPod Touch
 • รองรับฟีเจอร์ Three Dimension
 • รองรับฟีเจอร์ของ DLNA
 • ความสามารถในการเชื่อมต่อของ Router
 • ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการโต้ตอบกับแผ่น BD-ROMs บางแผ่น.
 • ปรับปรุงฟีเจอร์ของเบราเซอร์ฐานข้อมูลของ Gracenote Entertainment:
  เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เช่น Related Information Browse และ Contents Search เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของภาพยนตร์แผ่น Blu-ray Disc™ ของท่าน.
 • ปรับปรุง photo slideshow:
   เพิ่มเอฟเฟคให้กับภาพและเพลง เพื่อเพิ่มให้กับรูปภาพของท่านเมื่อแสดงบนหน้าจอทีวี.
 • ปรับปรุงความเสถียรภาพในการทำงานของ Auto Calibration.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเข้ากันได้ของ BRAVIA sync.
 • ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของ Firmware upgrade.

ระบบปฏิบัติการที่แนะนำ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สร้างแผ่นอัพเกรด:

 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 8 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 8 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 8 Pro 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 8 Pro 64-bit

การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน 

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวี และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับช่องอินพุทให้ตรงกับที่ต่อกับของเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System แล้ว
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 3. กดที่ปุ่ม "FUNCTION" ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่งฟังค์ชัน "BD/DVD" แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
 4. ถ้าระบบเริ่มทำการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม "STOP" และรอจนกระทั่ง เมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อ
 5. ให้ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมททำการเลือก ไปที่ "Setup" – "System Settings" แล้วหลังจากนั้นให้กดปุ่ม ENTER
 6. ใช้ปุ่มลูกศรนั้น ทำการเลือก "System Information" แล้วหลังจากนั้นให้กดปุ่ม ENTER
 7. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้น จะแสดงขึ้นมาบนจอทีวี.

  ถ้าหากตัวเลขสามหลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชัน เป็น 789 หรือสูงกว่า, ก็ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก.

วิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้

มีสามวิธีการที่จะให้ได้ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:
อัพเกรดผ่านเครือข่าย (Network upgrade): 

 • การทำการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการ อัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้
 • ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งที่มาของอินเตอร์เน็ต โดยใช้สาย Ethernet
 • ให้ศึกษาดู คำแนะนำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

การสร้างแผ่นอัพเกรด:

 • ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ของท่านเข้ากับแหล่งที่มาของอินเตอร์เน็ตได้ ให้ใช้วิธีการอัพเกรดผ่านแผ่นดิสก์
 • ให้คลิกที่ปุ่มด้านล่างของหน้านี้เพื่อทำการดาวน์โหลดตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้
 • ให้ดู ส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และสร้างแผ่นอัพเกรด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ในการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้จำเป็นจะต้องมี ไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ และต้องเตรียมแผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่าไว้ด้วย.

การขอรับแผ่นอัพเกรด

 • ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งกำเนิด อินเตอร์เน็ตของท่านได้ ให้ใช้วิธีการอัพเกรดโดยการใช้แผ่นแทน
 • ถ้าท่านไม่สามารถทำการสร้างแผ่นซีดีในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โซนี่สามารถที่จะจัดหาแผ่นที่มีตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ให้ท่านได้ ให้ติดต่อกับ Sony.
 • หลังจากที่ท่านได้รับแผ่นนี้แล้ว ให้ดูที่ส่วนของคำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่น, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

คำแนะนำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย 
การอัพเกรดผ่านเครือข่ายเป็นเรื่องที่ง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้ในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับ เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้

หมายเหตุสำคัญ

 • ถ้าท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น, ให้ ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อพิจารณาว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นสำหรับ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้.
 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำสั่งการอัพเกรดอย่างระมัดระวัง ความผิดพลาดจากการไม่ได้ทำตามคำสั่งนี้ อาจจะไปทำให้การอัพเกรดขาดช่วง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้ารับการตรวจซ่อม
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System หรือปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบไฟ AC การดับไปของเพาเวอร์ในขณะทำการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่น Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้น ไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้าไปรับการตรวจซ่อม
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดนี้ จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อระบบเข้ากับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อระบบของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่าน ให้ดูในส่วน วิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ข้างต้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์แทน.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้, เป็นที่จะต้องเชื่อมต่อระบบเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานด้วยกันได้อย่างถูกต้อง
 • ขอแนะนำให้ท่านพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ออกมาใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ให้ทำตามคำสั่งการอัพเกรดอย่างระมัดระวัง ความผิดพลาดจากการไม่ได้ทำตามคำสั่งนี้ อาจจะไปทำให้การอัพเกรดขาดช่วง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้นไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้ารับการตรวจซ่อม

หมายเหตุ: ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวี และต้องแน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้นไว้
 2. เชื่อมต่อขั้วต่อ "LAN(100)" ในระบบเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet
 3. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 4. ถ้ามีแผ่นอยู่ในระบบ ให้นำเอาแผ่นนั้นออกไปก่อน
 5. กดที่ปุ่ม "FUNCTION" ซ้ำ ๆ จนกระทั่งฟังค์ชั่น "BD/DVD" ปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
  คำเตือน!! ไม่สามารถทำการอัพเดตได้ ยกเว้นฟังค์ชั่นของ "BD/DVD"
 6. ที่เมนู xross media bar™ ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำการเลือก "Setup" – "System Settings" แล้วทำการกดปุ่ม ENTER
 7. ให้ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือก "Quick Start Mode" และต้องมั่นใจว่า ได้ตั้งให้ "Quick Start Mode" ไปอยู่ที่ "Off".
  หมายเหตุ: ถ้าหาก "Quick Start Mode" ถูกตั้งไว้ที่ "On", ให้เปลี่ยนการปรับตั้งนั้นไปที่ "Off" ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้
 8. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำการเลือก "Setup" - "Network upgrade" แล้วทำการกดปุ่ม ENTER
 9. จะมีข้อความของ "Perform version upgrade?" แสดงขึ้นมาที่หน้าจอโทรทัศน์
 10. เลือกที่ "OK" แล้วกดปุ่ม ENTER
 11. กระบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น และหน้าจอดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอโทรทัศน์
 12. ในระหว่างการดาวน์โหลด จะมีข้อความแสดงความคืบหน้าเป็น " */9" แสดงบนหน้าจอของโทรทัศน์
  หมายเหตุ: ตัว "*" เปลี่ยนจาก "0" ถึง "9," แสดงความคืบหน้าของการดาวน์โหลด.
 13. ภายหลังที่การดาวน์โหลดเสร็จสิ้น การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และ "UPDATING" จะปรากฎขึ้นในช่องแสดงผลด้านหน้า.
 14. ในขณะที่การอัพเกรดกำลังติดตั้ง ข้อความ "UPDATING" จะแสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 15. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นเมื่อ "COMPLETE" ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้นจะทำให้ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre system ไม่ตอบสนองหรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ๋อม 
 16. เครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้นจะทำการปิดไฟเพาเวอร์เองโดยอัตโนมัติ
 17. ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้น.
 18. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ติดตั้งได้สำเร็จแล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวเลขสามหลักสุดท้ายของเลขเวอร์ชั่นเป็น 789, แสดงว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อกับ Sony.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านระบบ

 • "Update" และ "INCOMPLETE" แสดงสลับกันในช่องแสดงผลด้านหน้าเครื่อง. 
  ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปลดการเชื่อมต่อของสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง (mains), แล้วเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากที่ถอดเอาไว้หลายนาที.
  2. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านระบบเครือข่าย อีกครั้ง.
 • ถ้าปัญหายังคงอยู่ ภายหลังจากที่ทำการอัพเกรดไปแล้วอีกครั้ง, ให้ติดต่อกับกับ Sony.
 • เมื่อทำการอัพเกรดผ่านระบบเครือข่าย หน้าจอของโทรทัศน์จะแสดงข้อความของ, "Connection status cannot be confirmed" และท่านไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้. 
  1. ให้ตรวจสอบว่า สาย Ethernet ได้รับการเชื่อมต่อที่แน่นหนาดีแล้ว กับขั้วต่อของ "LAN(100)" บนตัวเครื่องและที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต.
  2. ตรวจสอบดูการปรับตั้งค่าเครือข่ายของ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System และตรวจสอบดูว่าระบบนั้นมีค่า IP address เป็นของตัวเอง
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อนค่า IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้อยู่นั้น, แทนชื่อของ proxy host , ใน "Proxy Server" ในช่องป้อนข้อความ
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.

 • เพาเวอร์มีการปิดไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System, และทำตามใน คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.

 • กระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายมีด้วยกันสองส่วน  ส่วนแรกเป็นการดาวน์โหลดแล้วจึงเป็นการอัพเกรด ถ้าส่วนของการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว แต่กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ยังไม่เสร็จสิ้นภายหลังจากที่ได้ทำงานไปแล้วนานกว่า 30 นาที. 
  ให้ทำตามกระบวนการต่อไปนี้:
  1. ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง (ไฟหลัก) แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าไปใหม่ หลังจากนั้นอีกหลายนาทีต่อมา.
  2. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System.
  3. ให้ทำตามกระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายอีกครั้ง.
  ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ภายหลังจากที่ทำการอัพเกรดใหม่แล้ว ให้ติดต่อกับ Sony.

 • ระบบไม่ให้เอาท์พุทออกมาเป็น สัญญาณ 3D หลังจากที่ได้ทำการอัพเดต 3D แล้ว ถึงแม้ว่า ระบบจะได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับทีวีที่ใช้งานร่วมกับระบบ 3D แล้ว.
  เชื่อมต่อเข้ากับทีวีที่ใช้งานร่วมกับ 3D ด้วยการเชื่อมต่อทาง HDMI.
  ให้ทำตามดังนี้:
  1. กดที่ HOME. เมนู home จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอของทีวี.
  2. กดที่ เพื่อเลือกที่ Setup.
  3. กดที่ เพื่อเลือกที่ Screen Settings, แล้วกด Enter.
  4. กดที่ เพื่อเลือกที่ Output Video Format, แล้วกด Enter.
  5. กดที่ เพื่อเลือกที่ HDMI, แล้วกด Enter.
  6. เลือก Auto, และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจบการติดตั้ง.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M04R789.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M04.R.789

ขนาดของไฟล์

 • 36.9MB

วันที่ออก

 • 2015-01-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows Vista

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดและสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด

ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้ ให้ใช้วิธีการอัพเกรดโดยใช้แผ่น.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์เพื่อพิจารณาว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นสำหรับ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System ของท่านหรือไม่
 • สำคัญ: ในตอนนี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น ซีดี ครบทุกเวอร์ชั่น ที่สามารถจะทำการสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดนี้ได้ ถ้าท่านประสบกับความลำบากในการสร้างแผ่นนี้ ให้พิจารณาการใช้วิธีการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย หรือ การขอรับแผ่นนี้แทน ท่านอาจจะย้อนกลับมาตรวจสอบในภายหลังว่ามีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ที่ใหม่กว่าให้อีกหรือไม่ก็ได้
 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้อาจจะนำไปสู่การขาดตอนของกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นกลายเป็นไม่ตอบสนอง หรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อม
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้น หรือถอดเอาสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ การสูญเสียของกำลังงานในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์อาจจะทำให้ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นกลายเป็นไม่ตอบสนอง หรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อม
 • ให้ใช้แต่แผ่น CD-R ใหม่ในการเขียนตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ระบบอาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรกหรือที่เป็นรอยได้อย่างถูกต้อง
  หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้แต่แผ่น CD-R ห้ามใช้แผ่น CD-RW
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะทำการดาวน์โหลด ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้:
  แนะนำให้ใช้ Windows 8, Windows 7, Windows Vista, หรือ Windows XP.
 • ไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ และแผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่าจะจำเป็นต้องใช่ในการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อระบบเข้ากับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง.
 • แนะนำให้ท่านทำการพิมพ์คำแนะนำนี้ออกมาเพื่อใช้อ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง.

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและสร้างแผ่น

 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M04R789.zip ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
 2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบขนาดของไฟล์ UPDATA_M04R789.zip ว่าเท่ากับ 38,764,545 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M04R789.zip, และคลิกที่ "Properties".
  b. ในหน้าจอของ " UPDATA_M04R789.zip Properties", ตรวจสอบว่า "Size:" แสดงไว้เป็น "36.9 MB (38,764,545 bytes)".
  หมายเหตุ: ตัว "Size on disk:" ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติ.
  c. ถ้าขนาดของไฟล์แตกต่างไปจาก "38,764,545 bytes", ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M04R789.zip นั้นใหม่อีกครั้ง.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M04R789.zip. แล้วทำการขยายไฟล์ ZIP นั้น.
 4. ไฟล์ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า "MSB04-FW.BIN" และ "MSB04-FW.ID"
 5. ในการทำแผ่นอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ให้เขียนไฟล์ที่ได้รับการขยายมานี้ (2 ไฟล์) ไปยังรูทของแผ่น CD-R โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD-R ทำตามคำสั่งการปฏิบัติงานสำหรับซอฟต์แวร์การเขียนแผ่นเพื่อทำการสร้างแผ่นขึ้นมา.

หมายเหตุการเขียนแผ่น CD:

 • สำคัญ: ในเวลานี้ ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ไม่ได้มีครบทุกเวอร์ชัน ที่สามารถทำการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้ได้
 • เพื่อที่จะให้แผ่นอัพเกรดนี้ทำงานได้ ท่านจะต้องสร้างโดยใช้ตัวเลือก "Data Disc" ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีของท่าน
 • แผ่นอัพเกรดนี้ต้องได้รับการปิดการเขียน (finalized) ต้องแน่ใจว่า ได้เลือกทำ "Finalize CD (No further writing possible)" ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียน CD ของท่านเพื่อทำการปิดการเขียนแผ่นอัพเกรดนี้ไว้แล้ว
 • ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการเขียนแผ่น CD ให้ทิ้งแผ่นนั้นไปและทำการสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่ขึ้นมา
 • การเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการเขียนแบบ packet จะไม่ได้รับการรองรับ
 • อย่าใช้แผ่นอัพเกรดที่ทำการสร้างโดยขบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้น

คำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์ 
คำแนะนำด้านล่างนี้เป็นวิธีการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์.
คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามปิดเพาเวอร์ของระบบหรือถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบถึงกับต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้น การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบถึงกับต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
หมายเหตุ: ขบวนการอัพเกรดนี้ ใช้เวลาขั้นต่ำ 30 นาที.

 1. ให้ทำการเปิดเครื่องรับทีวีและทำการปรับอินพุทไปที่เครื่องเล่น Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System และกดที่ปุ่ม "FUNCTION" ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังค์ชั่น "BD/DVD" ปรากฎในช่องแสดงผลด้านหน้า
  คำเตือน : ท่านสามารถจะทำการอัพเกรดได้เฉพาะเมื่อมีการเลือกฟังค์ชั่น "BD/DVD" ไว้เท่านั้น
 3. ที่เมนู xross media bar™ ให้ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ "Quick Start Mode" และตั้งมั่นใจว่า "Quick Start Mode" ได้ตั้งไว้ที่ "Off"
  ถ้าหาก "Quick Start Mode" ถูกตั้งไว้ที่ "On", ให้เปลี่ยนการปรับตั้งไปเป็น "Off" ไม่เช่นนั้น การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำได้ไม่สำเร็จ
 4. ใส่แผ่นสำหรับอัพเกรดเข้าไปในระบบ และปิดถาดใส่แผ่นนั้น
 5. ภายหลังจากที่แผ่นนั้นถูกโหลด จะมีข้อความของ "Perform version upgrade?" แสดงขึ้นมาที่หน้าจอโทรทัศน์
 6. ให้ใช้รีโมททำการเลือก "OK", แล้วกดที่ปุ่ม ENTER
 7. กระบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และข้อความ "UPDATING" จะปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง
 8. ในขณะที่กำลังติดตั้งการอัพเกรด จะมีข้อความ "UPDATING" แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง
 9. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ "COMPLETE" แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง หลังจากนั้น ระบบจะทำการปิดไปเองโดยอัตโนมัติ
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้น อาจจะส่งผลให้ระบบของท่านไม่ตอบสนองและต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 10. เปิดระบบขึ้นมาและนำเอาแผ่นสำหรับอัพเกรดนั้นออกจากระบบ
 11. การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า การอัพเกรดทำได้สำเร็จ
  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลขสามหลักหลังของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 789, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวี และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับช่องอินพุทให้ตรงกับที่ต่อกับของเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System แล้ว
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System และ กดที่ปุ่ม "FUNCTION" ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่ง ฟังค์ชั่น "BD/DVD" แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
 3. ถ้าระบบเริ่มทำการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม "STOP" และรอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อ
 4. ให้ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมททำการเลือก ไปที่ "Setup" – "System Settings" แล้วหลังจากนั้น ให้กดปุ่ม ENTER
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือก "Quick Start Mode" และต้องมั่นใจว่าได้ตั้งให้ "Quick Start Mode" ไปอยู่ที่ "Off"
  ถ้าหาก "Quick Start Mode" ถูกตั้งไว้ที่ "On" ให้เปลี่ยนการปรับตั้งนั้นไปที่ "Off" ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือก "System Information", แล้วทำการกดปุ่ม ENTER
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ใน Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นี้จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.

  ถ้าตัวเลขสามหลักหลังของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 789, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อย สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

 1. "INCOMPLETE" แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง. 
  ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ถอดสายไฟ AC ออก,แล้วเสียบปลั๊กไฟ AC นั้นเข้าไปอีกครั้ง.
  2. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง.
  ถ้าปัญหายังคงอยู่ภายหลังที่ทำการอัดเกรดอีกครั้งแล้ว, ให้ติดต่อกับ Sony. 
 2. "UPDATING" ไม่แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง เมื่อใส่แผ่นอัพเกรดเข้าไป.
  ให้นำเอาแผ่นสำหรับอัพเกรดนั้นออกมาจากระบบ แล้วทำการลบไฟล์อัพเกรดนั้นจากคอมพิวเตอร์ของท่าน ทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด เพื่อสร้างแผ่นอัพเกรดขึ้นมาใหม่ แล้วทำตามในขั้นตอนในส่วนของ คำแนะนำในการอัพเกรดด้วยแผ่น เพื่อทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.
 3. เพาเวอร์มีการดับไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด. 
  เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System,ขึ้นมาแล้วทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดด้วยแผ่น อีกครั้ง.
 4. เมื่อดับเบิลคลิกที่ไฟล์อัพเกรด UPDATA_M04R789.zip ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำหรับอัพเกรด, ไม่มีการสร้างไฟล์ "MSB04-FW.BIN" และ "MSB04-FW.ID" ขึ้นมาให้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดขึ้นมาใหม่.
 5. กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ยังไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำงานมาแล้วกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อ Sony.