รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDV-E980W
 • BDV-E985W
 • BDV-E880
 • BDV-E380
 • BDV-E280

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หมายเหตุ: ยูติลิตี้นี้ใข้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุที่วางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น.

ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไปเป็น version M07.R.0631 และจะให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่นของ BRAVIA Internet Video.
  หมายเหตุ: การอัพเดตนี้ รวมถึงข้อมูลเทคโนโลยี Cinavia™. โดยข้อมูลเทคโนโลยีดังกล่าวรวมอยู่ที่ศูนย์บริการข้อมูลของ Cinavia ที่: http://www.cinavia.com. โดยเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ และ เมื่อผู้ใช้งานทำการอัพเกรดดังกล่าว จะไม่สามารถย้อนกลับไปใช้งานรุ่นก่อนหน้านี้ได้.

การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ครั้งก่อน:

 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่นของ BRAVIA® Internet Video.
 • เพิ่มการรองรับสำหรับการรับชมภาพถ่ายที่เป็นพาโนรามา 3D ที่ถ่ายด้วยฟังก์ชัน 3D Sweep Panorama™ ที่มีอยู่ในกล้องของ Sony® บางรุ่น.
 • เพิ่มการรองรับสำหรับฟังก์ชั่นการค้นหาเว็บ (Web Search) ที่ใช้ ฐานข้อมูลของ Gracenote™ Entertainment (ยกเว้น BDV-E280).
 • เพิ่มการรองรับสำหรับฟังก์ชั่น SendToMyTV.
 • ปรับปรุงความสามารในการเชื่อมต่อของ VUDU (BRAVIA® Internet Video).
 • เพิ่มความสามารถในการเล่นไฟล์วิดีโอ 1080/60p, 50p โดยกล้อง Cyber-shot และกล้อง Handycam.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่นกับ BD-ROM.
 • เพิ่มการรองรับของ Media Remote App เพื่อทำการควบคุม Party Streaming.
  หมายเหตุ: แอพพลิเคชันที่จะมีการเพิ่มขึ้นมาเร็ว ๆ นี้.
 • การปรับปรุงของ BIVL Streaming.
 • เพิ่มความสามารถในการเล่นของ AVCHD ver 2.0 (AVCHD 3D/Progressive).
 • เพิ่มความสามารถในการเล่นของ BDAV จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ 3D/Progressive ใน BD-R/BD-RE.

ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำหรับการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด:

 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน 

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวีขึ้นมา และต้องแน่ใจว่า ได้ปรับตั้งไปยังอินพุทที่เครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 3. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังก์ชัน BD/DVD ปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
 4. ถ้าเครื่องเล่นนั้นเริ่มทำการเล่นแผ่น, ให้กดปุ่ม STOP และ รอจนกระทั่ง เมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนทีวีนั้น ก่อนจะดำเนินการต่อไป.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings, และ กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรนั้นทำการเลือกที่ System Information, และ กดที่ปุ่ม ENTER.
 7. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้น จะแสดงออกมาบนหน้าจอทีวี.  ถ้าสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเฟิร์มแวร์เป็น 0631 หรือสูงกว่า, ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก.

วิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้
มีสองวิธีการที่จะให้ได้ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:
อัพเกรดผ่านเครือข่าย (Network upgrade): 

 • การทำงานการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย, จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งที่มาของอินเตอร์เน็ต โดยใช้สาย Ethernet.
 • ให้ศึกษาดู คำแนะนำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

การสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด:

 • ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ของท่านเข้ากับแหล่งที่มาของอินเตอร์เน็ตได้ ให้ใช้วิธีการอัพเกรดผ่านแผ่นดิสก์.
 • ให้ดูส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และสร้างแผ่นอัพเกรด, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

คำแนะนำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย
การอัพเกรดผ่านเครือข่ายเป็นเรื่องที่ง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้ในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้.
หมายเหตุสำคัญ

 • เว้นแต่ท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น, ให้ ตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อพิจารณาว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นสำหรับ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ของท่านหรือไม่.
 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำสั่งการอัพเกรดอย่างระมัดระวัง ความผิดพลาดจากการไม่ได้ทำตามคำสั่งนี้ อาจจะไปทำให้การอัพเกรดขาดช่วง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้ารับการตรวจสอบ.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System หรือปลดการเชื่อมต่อจาก AC การดับไปของเพาเวอร์ในขณะทำการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่น Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้น ไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้าไปรับการตรวจสอบ.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดนี้ จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อระบบเข้ากับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อระบบของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่าน ให้ดูในส่วน วิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ข้างต้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์แทน.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้, จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อระบบเข้ากับทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้อย่างถูกต้อง.
 • ขอแนะนำให้ท่านพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ออกมาใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ให้ทำตามคำสั่งการอัพเกรดอย่างระมัดระวัง ความผิดพลาดจากการไม่ได้ทำตามคำสั่งนี้ อาจจะไปทำให้การอัพเกรดขาดช่วง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้นไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้ารับการตรวจสอบ.
หมายเหตุ: ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวี และต้องแน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้นไว้.
 2. เชื่อมต่อขั้วต่อ LAN(100) ในระบบเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 4. ถ้ามีแผ่นอยู่ในระบบ, ให้นำเอาแผ่นนั้นออกไปก่อน.
 5. กดปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมา ในช่องแสดงผลด้านหน้า .
  สำคัญ: ไม่สามารถทำการอัพเกรดได้ ยกเว้น จะตั้งระบบไว้ที่ฟังก์ชั่นของ BD/DVD.
 6. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำการเลือก Setup – System Settings, และทำการกดปุ่ม ENTER.
 7. ให้ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือก Quick Start Mode และต้องแน่ใจว่า ได้ตั้งให้ Quick Start Mode ไปอยู่ที่ Off.
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Quick Start Mode ถูกตั้งไว้ที่ On, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งนั้นไปที่ Off. ไม่เช่นนั้น, จะไม่สามารถดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้.
 8. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมท ทำการเลือก Setup - Network upgrade และ ทำการกดปุ่ม ENTER.
 9. มีข้อความของ Perform version upgrade? แสดงขึ้นมาที่หน้าจอทีวี.
 10. เลือกที่ OK และ กดปุ่ม ENTER.
 11. กระบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น และหน้าจอดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอทีวี.
 12. ในระหว่างการดาวน์โหลด จะมีข้อความแสดงความคืบหน้าเป็น */9 แสดงบนหน้าจอของทีวี.
  หมายเหตุ: ตัว * เปลี่ยนจาก 0 ไปถึง 9 แสดงความคืบหน้าของการดาวน์โหลดนั้น.
 13. ภายหลังที่การดาวน์โหลดเสร็จ, การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และ UPDATING จะปรากฎขึ้นในช่องแสดงผลด้านหน้า.
 14. ในขณะที่การอัพเกรดกำลังติดตั้ง, ข้อความ UPDATING จะแสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
 15. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จ เมื่อ COMPLETE ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา. การทำเช่นนั้นจะทำให้ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre system ไม่ตอบสนองหรือต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบ.
 16. เครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้นจะทำการปิดไฟเพาเวอร์เองโดยอัตโนมัติ.
 17. ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้น.
 18. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ติดตั้งได้สำเร็จแล้ว.
  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของเลขเวอร์ชันเป็น 0631, แสดงว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ, ให้ติดต่อกับ Sony.

คำถามที่ถามบ่อยในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านระบบเครือข่าย

 • Update และ ERROR แสดงสลับกันในช่องแสดงผลด้านหน้าเครื่อง. 
  ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปลดการเชื่อมต่อของสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง (mains), แล้วเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากที่ถอดเอาไว้หลายนาที.
  2. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านระบบเครือข่าย อีกครั้ง.
   ถ้าปัญหายังคงอยู่, ภายหลังจากที่ทำการอัพเกรดไปแล้วอีกครั้ง ให้ติดต่อกับ Sony.
 • เมื่อทำการอัพเกรดผ่านระบบเครือข่าย หน้าจอของทีวีจะแสดงข้อความของ Connection status cannot be confirmed และท่านไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้ 
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อของเครือข่ายและการปรับตั้งนั้นถูกต้องดีแล้ว.
  1. ให้ตรวจสอบว่า สาย Ethernet ได้รับการเชื่อมต่อที่แน่นหนาดีแล้ว กับขั้วต่อของ LAN(100) บนเครื่องและที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต.
  2. ตรวจสอบดูการปรับตั้งค่าเครือข่ายของ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System และตรวจสอบว่า ระบบนั้นมีค่า IP address เป็นของตัวเอง.
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อนค่า IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้อยู่นั้น, แทนชื่อของ proxy host, ใน Proxy Server ในช่องป้อนข้อความ.
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.
 • เพาเวอร์มีการปิดไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System, และทำตามใน คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.

 • กระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายมีด้วยกันสองส่วน, ส่วนแรกเป็นการดาวน์โหลด, ส่วนที่สองจึงเป็นการอัพเกรด, ถ้าส่วนของการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว แต่กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ยังไม่เสร็จสิ้นภายหลังจากที่ได้ทำงานไปแล้วนานกว่า 30 นาที. 
  ให้ทำตามกระบวนการต่อไปนี้:
  1. ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง (ไฟหลัก), แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าไปใหม่ หลังจากนั้นอีกหลายนาทีต่อมา.
  2. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System.
  3. ให้ทำตามกระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายอีกครั้ง.
   ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ภายหลังจากที่ทำการอัพเกรดใหม่แล้ว, ให้ติดต่อ Sony. 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M07R0631.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M07.R.0631

ขนาดของไฟล์

 • 70.8MB

วันที่ออก

 • 2015-01-14

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดและสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด

ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้ ให้ใช้วิธีการอัพเกรดโดยใช้แผ่น.
หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์เพื่อพิจารณาว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นสำหรับ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System ของท่านหรือไม่
 • สำคัญ: ในตอนนี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่นซีดีครบทุกเวอร์ชั่น ที่สามารถจะทำการสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดนี้ได้ ถ้าท่านประสบกับความลำบากในการสร้างแผ่นนี้ ให้พิจารณาการใช้วิธีการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย หรือ การขอรับแผ่นนี้แทน ท่านอาจจะย้อนกลับมาตรวจสอบในภายหลังว่ามีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ที่ใหม่กว่าให้อีกหรือไม่ก็ได้.
 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้อาจจะนำไปสู่การขาดตอนของกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นกลายเป็นไม่ตอบสนอง หรือต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบ.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้น หรือถอดเอาสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ การสูญเสียของกำลังงานในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์อาจจะทำให้ Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นกลายเป็นไม่ตอบสนอง หรือต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบ.
 • ให้ใช้แต่แผ่น CD-R ใหม่ในการเขียนตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ระบบอาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรกหรือที่เป็นรอยได้อย่างถูกต้อง.
  หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้แต่แผ่น CD-R ห้ามใช้แผ่น CD-RW.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะทำการดาวน์โหลด ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้:
  แนะนำให้ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista.
 • ไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ และแผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่าจะจำเป็นต้องใช่ในการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อระบบเข้ากับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง.
 • แนะนำให้ท่านทำการพิมพ์คำแนะนำนี้ออกมาเพื่อใช้อ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง.

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและสร้างแผ่น

 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M07R0631.zip ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
 2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบขนาดของไฟล์ UPDATA_M07R0631.zip ว่าเท่ากับ 74,277,177 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M07R0631.zip, และคลิกที่ Properties.
  b. ในหน้าจอของ UPDATA_M07R0631.zipProperties, ตรวจสอบว่า Size: แสดงไว้เป็น 70.8 MB (74,277,177 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติ.
  c. ถ้าขนาดของไฟล์แตกต่างไปจาก 74,277,177 bytes, ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M07R0631.zip นั้นใหม่อีกครั้ง.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M07R0631.zip. แล้วทำการขยายไฟล์ ZIP นั้น.
 4. ไฟล์ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า MSB07-FW.BIN และ MSB07-FW.ID
 5. ในการทำแผ่นอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ให้เขียนไฟล์ที่ได้รับการขยายมานี้ (2 ไฟล์) ไปยังรูทของแผ่น CD-R โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD-R ทำตามคำสั่งการปฏิบัติงานสำหรับซอฟต์แวร์การเขียนแผ่นเพื่อทำการสร้างแผ่นขึ้นมา.

หมายเหตุการเขียนแผ่น CD:

 • สำคัญ: ในเวลานี้ ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ไม่ได้มีครบทุกเวอร์ชั่น ที่สามารถทำการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้ได้
 • เพื่อที่จะให้แผ่นอัพเกรดนี้ทำงานได้ ท่านจะต้องสร้างโดยใช้ตัวเลือก Data Disc ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีของท่าน
 • แผ่นอัพเกรดนี้ต้องได้รับการปิดการเขียน (finalized) ต้องแน่ใจว่า ได้เลือกทำ Finalize CD (No further writing possible) ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียน CD ของท่านเพื่อทำการปิดการเขียนแผ่นอัพเกรดนี้ไว้แล้ว
 • ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการเขียนแผ่น CD ให้ทิ้งแผ่นนั้นไปและทำการสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่ขึ้นมา
 • การเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการเขียนแบบ packet จะไม่ได้รับการรองรับ
 • อย่าใช้แผ่นอัพเกรดที่ทำการสร้างโดยขบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้น.

คำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์ 
คำแนะนำด้านล่างนี้เป็นวิธีการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์.
คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามปิดเพาเวอร์ของระบบหรือถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบถึงกับต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จ การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบถึงกับต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้
หมายเหตุ: ขบวนการอัพเกรดนี้ ใช้เวลาขั้นต่ำ 30 นาที.

 1. ให้ทำการเปิดทีวีและทำการปรับอินพุทไปที่เครื่องเล่น Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System
 3. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ  จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎในช่องแสดงผลด้านหน้า
  สิ่งสำคัญ: ท่านสามารถจะทำการอัพเกรดได้เฉพาะ เมื่อมีการเลือกฟังก์ชั่น BD/DVD ไว้เท่านั้น
 4. ที่เมนู xross media bar™ ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings แล้วกดที่ปุ่ม ENTER
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ Quick Start Mode และต้องแน่ใจว่า Quick Start Mode ได้ตั้งไว้ที่ Off
  ถ้าหาก Quick Start Mode ถูกตั้งไว้ที่ On ให้เปลี่ยนการปรับตั้งไปเป็น Off ไม่เช่นนั้น การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำได้ไม่สำเร็จ
 6. ใส่แผ่นสำหรับอัพเกรดเข้าไปในระบบ และปิดถาดใส่แผ่นนั้น
 7. ภายหลังจากที่แผ่นนั้นถูกโหลด จะมีข้อความของ Perform version update? แสดงขึ้นมาที่หน้าจอทีวี
 8. ให้ใช้รีโมททำการเลือก OK แล้วกดที่ปุ่ม ENTER.
 9. กระบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และข้อความ UPDATING จะปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง 
 10. ในขณะที่กำลังติดตั้งการอัพเกรด จะมีข้อความ UPDATING แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง
 11. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จ เมื่อมีข้อความ COMPLETE แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง หลังจากนั้น ระบบจะทำการปิดไปเองโดยอัตโนมัติ
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้น อาจจะส่งผลให้ระบบของท่านไม่ตอบสนองและต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้
 12. เปิดระบบขึ้นมาและนำเอาแผ่นสำหรับอัพเกรดนั้นออกจากระบบ
 13. เปิดเพาเวอร์ของระบบ Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System ขึ้นมา
 14. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า การอัพเกรดทำได้สำเร็จแล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลขสี่หลักหลังของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0631, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

การตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวี และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับช่องอินพุทให้ตรงกับที่ต่อกับของเครื่องเล่น Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System แล้ว
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System และกดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ กันจนกระทั่งฟังก์ชั่น BD/DVD แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
 3. ถ้าระบบเริ่มทำการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม STOP และ รอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีก่อนที่จะดำเนินการต่อ
 4. ให้ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมททำการเลือก ไปที่ Setup – System Settings แล้วหลังจากนั้นให้กดปุ่ม ENTER
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือก Quick Start Mode และต้องแน่ใจว่า Quick Start Mode ได้ตั้งไว้ที่ Off
  ถ้าหาก Quick Start Mode ถูกตั้งไว้ที่ On ให้เปลี่ยนการปรับตั้งนั้นไปที่ Off ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือก System Information แล้วทำการกดปุ่ม ENTER
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ใน Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นี้จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.  ถ้าตัวเลขสี่หลักหลังของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0631, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

 1. UPDATE และ ERROR แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง. 
  ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ถอดสายไฟ AC ออก แล้วเสียบปลั๊กไฟ AC นั้นเข้าไปอีกครั้ง
  2. เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง.
  ถ้าปัญหายังคงอยู่ภายหลังที่ทำการอัพเกรดอีกครั้งแล้ว โปรดติดต่อ Sony.
 2. UPDATING ไม่แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง เมื่อใส่แผ่นอัพเกรดเข้าไป.
  ให้นำเอาแผ่นสำหรับอัพเกรดนั้นออกมาจากระบบ แล้วทำการลบไฟลือัพเกรดนั้นจากคอมพิวเตอร์ของท่าน ทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด เพื่อสร้างแผ่นอัพเกรดขึ้นมาใหม่ แล้วทำตามในขั้นตอนในส่วนของ คำแนะนำในการอัพเกรดด้วยแผ่น อีกครั้ง.
 3. เพาเวอร์มีการดับไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด 
  เปิดเพาเวอร์ของ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นแล้วทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดด้วยแผ่น อีกครั้ง.
 4. เมื่อดับเบิลคลิกที่ไฟล์อัพเกรด UPDATA_M07R0631.zip ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำหรับอัพเกรด, ไม่มีการสร้างไฟล์ MSB07-FW.BIN และ MSB07-FW.ID ขึ้นมาให้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดขึ้นมาใหม่.
 5. กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ยังไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำงานมาแล้วกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อ Sony.