รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S570
 • BDP-S770
 • BDP-S470

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หมายเหตุ: ยูติลิตี้นี้ใข้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุที่วางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นที่มีขายในทุกประเทศ
ตัวยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไปเป็นเวอร์ชัน M04.R.789 และจะให้ประโยชน์ต่อไปนี้:

สิ่งนี้ทำอะไร?

 • แก้ไขปัญหาการรักษาความปลอดภัยของ SSL 

ประโยชน์ที่มีอยู่ในการอัพเกรดครั้งก่อนและรวมอยู่ในเวอร์ชัน M04.R.789:

 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่น BD-ROM.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อ YouTube.
 • รองรับโหมดการเล่นวิดีโอ 1080/60p, 50p ของ Cyber-shot และ Handycam video.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อ HDMI.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่นดิสก์หลังจากอัพเกรดเฟิร์มแวร์ในเอเชีย.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่นของ BD-ROM.
 • ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเล่นแผ่น BD-ROMs บางแผ่น.
 • ปรับปรุงความสามารถของเครื่องเล่นให้แสดงชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์.
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อ Internet Video.

ระบบปฏิบัติการอะไรจะใช้กับสิ่งนี้ได้?
ระบบปฏิบัติการ:

 • Microsoft® Windows® XP
 • Microsoft® Windows® XP MCE
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 8
 • Microsoft® Windows ® 8.1

การตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ปรับไปยังอินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้ว.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 3. ถ้าเครื่องเล่นนั้นเริ่มทำการเล่นแผ่น, ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่ง เมนูของ xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป.
 4. ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings, และ จากนั้นกดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ใช้คีย์ลูกศรนั้น ทำการเลือกที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัว Quick Start Mode นี้ ได้รับการตั้งไว้ที่ Off แล้ว.
  ถ้าหาก Quick Start Mode นี้ถูกตั้งไปที่ On, ให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Off. ไม่เช่นนั้น, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำได้ไม่สำเร็จ.
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรนี้ทำการเลือก System Information, และ จากนั้นกดที่ปุ่ม ENTER.
 7. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น จะแสดงขึ้นมาบนจอทีวีนั้น.  ถ้าหากเลขสามหลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชัน เป็น 789 หรือสูงกว่า, ก็ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก.

ก่อนที่จะทำการเริ่มต้น:

มีอยู่สองวิธีที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้:

 1. อัพเกรดผ่านเครือข่าย:
  การทำการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย, ขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการ อัพเกรดผ่านเครือข่าย นี้.

  ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับแหล่งที่มาของอินเตอร์เน็ต โดยใช้สาย Ethernet.

  โปรดดูคำแนะนำ การอัพเกรดผ่านเครือข่าย ในส่วนด้านล่างนี้, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
 2. การสร้างแผ่นอัพเกรด:
  ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านเข้ากับแหล่งที่มาของอินเตอร์เน็ตได้, ให้ใช้วิธีการอัพเกรดผ่านแผ่นดิสก์.

  โปรดดู ส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และ สร้างแผ่นอัพเกรด, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

  ในการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้, จำเป็นจะต้องมีไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ และต้องเตรียมแผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่าไว้ด้วย.

ขั้นตอนการอัพเกรดผ่านเครือข่าย

การอัพเกรดผ่านเครือข่ายเป็นเรื่องที่ง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้ในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.

สำคัญ:

 • คำเตือน!! โปรดทำตามคำสั่งการอัพเกรดอย่างระมัดระวัง. ความผิดพลาดจากการไม่ได้ทำตามคำสั่งนี้ อาจจะไปทำให้การอัพเกรดขาดช่วงซึ่งอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้ารับการตรวจซ่อม.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบไฟ AC. การดับไปของเพาเวอร์ในขณะทำการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น ไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องนำเข้าไปรับการตรวจซ่อม.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดนี้ จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นนั้น เข้ากับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้, จะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นนี้เข้ากับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้.

ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที, ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย. 

 1. เปิดเพาเวอร์ของทีวี และต้องแน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องเล่น BD นั้นไว้.
 2. ต่อขั้ว LAN(100) บนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับแหล่งอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 4. ถ้ามีแผ่นอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, โปรดเอาแผ่นนั้นออกไปก่อน.
 5. ที่ xrossmediabar (XMB), ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำการเลือกที่ Setup - Network Update และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. จะมีข้อความ Perform version upgrade? แสดงขึ้นมา.
 7. เลือกที่ OK และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 8. ขบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น และหน้าจอดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมา.
 9. ในระหว่างการดาวน์โหลด ข้อความ DL */9 (* เปลี่ยนจาก 0 ถึง 9, เพื่อแสดงความคืบหน้า) จะแสดงบนหน้าจอทีวี.
 10. หลังขบวนการดาวน์โหลด, การอัพเกรดจะเริ่มขึ้น และ VUP ปรากฎบนช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น.
 11. ในขณะที่อัพเกรดทำการติดตั้ง ข้อความ VUP */9 จะแสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น.
  หมายเหตุ: ตัว * เปลี่ยนจาก 0 ไปถึง 9, แสดงความคืบหน้าของการอัพเกรดนั้น.
 12. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นั้นจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีคำว่า FINISH ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น.
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา. การทำเช่นนั้น อาจจะเป็นสาเหตุให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือต้องนำเข้าไปรับการตรวจซ่อม.
 13. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะทำการปิดไฟเพาเวอร์เองโดยอัตโนมัติ.
 14. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray 
 15. ตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ติดตั้งได้สำเร็จแล้ว.
  หมายเหตุ: ถ้าหากเลขสามหลักสุดท้ายของเลขเวอร์ชันคือ 789, แสดงว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

ปัญหาที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวกับการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้

 1. SYS ERR หรือ VUP NG แสดงบนที่ช่องแสดงผลที่ด้านหน้าของเครื่องเล่น.
  1. กดปุ่ม POWER ค้างไว้หลายวินาที จนกระทั่ง เพาเวอร์ของเครื่องนั้นปิดไป.
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
  3. ให้ทำการเรียก ขั้นตอนการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.
  4. ถ้าหากอาการนั้นไม่หายไป หลังการอัพเกรดซ้ำ, โปรดติดต่อกับ Sony.
 2. เมื่อทำการอัพเกรดผ่านเครือข่ายอยู่ หน้าจอทีวีแสดงคำว่า Connection status cannot be confirmed และท่านไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นั้นได้.
  อาจจะมีปัญหาของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น. ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและการปรับตั้งว่า ถูกต้องแล้ว.
  1. ให้ตรวจสอบว่า สาย Ethernet ได้ทำการเชื่อมต่อกับขั้วต่อ LAN(100) บนเครื่องเล่นและแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนามั่นคงแล้ว.
  2. ตรวจสอบว่า การปรับตั้งเครือข่ายของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และตรวจสอบว่า ตัวเครื่องเล่นนั้น มี IP address ของตนเองอยู่.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ทำการป้อนค่า IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้อยู่, แทน proxy host name, ในช่องที่ให้ใส่ Proxy Server.
  3. ทำตาม คำแนะนำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.
 3. เพาเวอร์ของเครื่องทำการตัดไปในระหว่างการอัพเกรด.
  ให้ทำการเปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นขึ้นมาอีกครั้ง คำแนะนำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.
 4. ขบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายมีด้วยกัน 2 ส่วน, ส่วนแรกเป็นการดาวน์โหลดแล้วจึงทำการอัพเกรด. ถ้าภายหลังที่ส่วนของการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น, กระบวนการอัพเกรดยังไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำไปแล้วกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อกับ Sony.

ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นั้น แล้วทำการสร้างแผ่นอัพเกรด

ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่านได้, ให้ใช้วิธีการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์.
ถ้าท่านได้รับการอัพเดตเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านโดยใช้ การอัพเกรดผ่านเครือข่าย ได้สำเร็จแล้วตามข้างต้น, ท่านไม่จำเป็นต้องทำตามวิธีการนี้อีก.

ข้อสังเกตุที่สำคัญ:

 • ถ้าท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์เพื่อพิจารณาว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นสำหรับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านหรือไม่.
 • สำคัญ: ในตอนนี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่นซีดี ครบทุกเวอร์ชัน ที่สามารถจะทำการสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดนี้ได้ ถ้าท่านประสบกับความลำบากในการสร้างแผ่นนี้ ให้พิจารณาการใช้วิธีการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย หรือ การขอรับแผ่นนี้แทน ท่านอาจจะย้อนกลับมาตรวจสอบในภายหลังว่ามีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ที่ใหม่กว่าให้อีกหรือไม่ก็ได้.
 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้อาจจะนำไปสู่การขาดตอนของกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นกลายเป็นไม่ตอบสนอง หรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อม.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น หรือถอดเอาสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ. การสูญเสียของกำลังงานในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นกลายเป็นไม่ตอบสนอง หรือต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อม.
 • ให้ใช้แต่แผ่น CD-R ใหม่ในการเขียนตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ระบบอาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรกหรือที่เป็นรอยได้อย่างถูกต้อง
  หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้แต่แผ่น CD-R ห้ามใช้แผ่น CD-RW.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะทำการดาวน์โหลด ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้:
  แนะนำให้ใช้ Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, หรือ Windows XP.
 • ไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ และแผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่าจะจำเป็นต้องใช่ในการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้.
 • หลังจากที่ท่านได้สร้างแผ่นนี้, ให้อ่านคำสั่งการอัพเกรดจากส่วนล่างนี้, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อระบบเข้ากับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง
 • แนะนำให้ท่านทำการพิมพ์คำแนะนำนี้ออกมาเพื่อใช้อ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M04R789.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M04.R.789

ขนาดของไฟล์

 • 36.7MB

วันที่ออก

 • 2015-01-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและสร้างแผ่น

 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M04R789.zip ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
 2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบขนาดของไฟล์ UPDATA_M04R789.zip ว่าเท่ากับ 38,488,177 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M04R789.zip, และคลิกที่ Properties.
  b. ในหน้าจอของ UPDATA_M04R789.zip Properties, ตรวจสอบว่า Size: แสดงไว้เป็น 36.7 MB (38,488,177 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติ.
  c. ถ้าขนาดของไฟล์แตกต่างไปจาก 38,488,177 bytes, ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M04R789.zip นั้นใหม่อีกครั้ง.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M04R789.zip. และทำการขยายไฟล์ ZIP นั้น.
 4. ไฟล์ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า MSB04-FW.BIN และ MSB04-FW.ID
 5. ในการทำแผ่นอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ให้เขียนไฟล์ที่ได้รับการขยายมานี้ (2 ไฟล์) ไปยังรูทของแผ่น CD-R โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD-R ทำตามคำสั่งการปฏิบัติงานสำหรับซอฟต์แวร์การเขียนแผ่นเพื่อทำการสร้างแผ่นขึ้นมา.
  หมายเหตุ: คลิกที่นี่ เพื่อที่จะศึกษาวิธีการสร้างแผ่นซีดีอัพเกรดเฟิร์มแวร์. 

หมายเหตุการเขียนแผ่น CD: 

 • สำคัญ: ในเวลานี้, ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ไม่ได้มีครบทุกเวอร์ชันที่สามารถทำการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้ได้. ถ้าท่านประสบปัญหาในการสร้างแผ่นดิสก์นี้, ให้พิจารณาวิธีการขอรับแผ่นดิสก์นี้.
 • แผ่นอัพเกรดนี้ต้องได้รับการปิดการเขียน (finalized). ให้แน่ใจว่า ได้เลือกทำ Finalize CD (No further writing possible) ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียน CD ของท่าน เพื่อทำการปิดการเขียนแผ่นอัพเกรดนี้.
 • ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการเขียนแผ่น CD ให้ทิ้งแผ่นนั้นไปและทำการสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่ขึ้นมา.
 • การเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการเขียนแบบ packet จะไม่ได้รับการรองรับ.
  อย่าใช้แผ่นอัพเกรดที่ทำการสร้างโดยขบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้น.

คำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์

คำแนะนำด้านล่างนี้เป็นวิธีการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์.

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามปิดเพาเวอร์ของระบบหรือถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบถึงกับต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้น การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับระบบถึงกับต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
หมายเหตุ: ขบวนการอัพเกรดนี้ ใช้เวลาขั้นต่ำ 30 นาที.

 1. ทำการเปิดทีวีและทำการปรับอินพุทไปที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 3. ใส่แผ่นอัพเกรดนี้เข้าไปในเครื่องเล่น, และทำการปิดถาดใส่แผ่นนั้นy.
 4. หลังจากที่แผ่นได้รับการโหลด, มีข้อความ, Perform version update? แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
 5. ใช้รีโมททำการเลือกที่ OK, และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. ขบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น มีข้อความ VUP ปรากฎบนช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น.
 7. ในขณะที่การอัพเกรดถูกติดตั้ง ข้อความ VUP */9 จะแสดงบนช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น.
  หมายเหตุ: ตัว * จะเปลี่ยนจาก 0 จนถึง 9, แสดงความคืบหน้าของการอัพเกรดนั้น.
 8. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้จ เมื่อมีข้อความ FINISH ปรากฎในช่องแสดงผลของเครื่องเล่น.
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานเครื่องหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้น จนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงออกมา. การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนอง และต้องส่งเข้ารับการซ่อมแซม.
 9. นำเอาแผ่นอัพเกรดนั้นออกมาจากเครื่องเล่น.
 10. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 11. ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งสำเร็จ.

  หมายเหตุ: ถ้าเลขสามหลักหลังของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 789, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

ถ้าแผ่นอัพเกรดนี้ไม่ทำการคืนแผ่นออกมา
ถ้าแผ่นอัพเกรดนี้ไม่คืนออกมา ถึงแม้ว่า จะมีคำว่า FINISH แสดงออกมา, โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. ปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, และถอดเอาสายไฟ AC ออก.
 2. ต่อสายไฟ AC เข้าไปในขณะที่ทำการกดปุ่ม Open/Close ของเครื่องเล่นเอาไว้.
  หมายเหตุ: การกดปุ่ม Open/Close บนรีโมทจะไม่ทำงาน จำเป็นต้องทำการกดที่ปุ่ม Open/Close บนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 3. ให้ทำการกดปุ่ม Open/Close เอาไว้ จนกระทั่ง ถาดใส่แผ่นนั้นเปิดออกมา.
 4. นำเอาแผ่นนั้นออกมา.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

 1. SYS ERR หรือ VUP NG แสดงขึ้นมาในช่องแสดงของหน้าเครื่องเล่น.
  โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. กดปุ่ม POWER ค้างไว้หลายวินาที จนกระทั่ง เพาเวอร์ของเครื่องเล่นปิดไป.
  2. ทำการเปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
  3. ทำตาม คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง.
  ถ้าปัญหายังคงอยู่ หลังทำการอัพเกรดซ้ำอีกครั้ง, โปรดติดต่อกับ Sony.

 2. VUP ไม่แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น เมื่อใส่แผ่นอัพเกรดนี้เข้าไป.
  ให้เอาแผ่นอัพเกรดออกจากเครื่องเล่น และทำการลบไฟล์อัพเกรดนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  ทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และการสร้างแผ่นอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ เพื่อสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่ และทำตามขั้นตอนในส่วนของ คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ เพื่อทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์.

 3. เพาเวอร์ของเครื่องปิดไปเอง ในระหว่างขบวนการอัพเกรด.
  ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, และทำตาม คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง.

 4. เมื่อฉันทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ อัพเกรด UPDATA_M04R789.zip ที่ฉันดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บอัพเกรด แต่ไม่มีการสร้างไฟล์ MSB04-FW.BIN และ MSB04-FW.ID ขึ้นมาให้แต่อย่างใด.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว. ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้น และทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และการสร้างแผ่นอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่.

 5. ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้น หลังจากที่ทำงานมาแล้วมากกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อกับ Sony.