รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S7200

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมยูติลิตี้นี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุและวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น, ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นและที่วางจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศ.
โปรแกรมยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S6200/S7200 ไปเป็นเวอร์ชัน M21.R.0164 และให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • แก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ SSL.
 • ปรับปรุง BRAVIA Internet Video.

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับให้เป็นอินพุท ที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ถ้าหากเครื่องเล่นเริ่มทำการเล่นแผ่นดิสก์ ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่ง เมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อ.
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกไปที่ Setup – System Settings, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกที่ System Information, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชันนั้นเป็น 0164 หรือสูงกว่า, ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการติดตั้งตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้เข้าไปอีก.

วิธีการหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
มีสองวิธีการที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่อง BDP-S6200/S7200 นี้:
การอัพเดตผ่านทางเครือข่าย:

 • การอัพเดตผ่านทางเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย, ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายนี้.
 • ท่านจำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่าน. (โดยใช้สาย Ethernet หรือ เชื่อมต่อแบบไร้สาย)
 • แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า 512Kbps เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และ เพื่อจะหลีกเลี่ยงขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่เชื่องช้า.
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาดูที่ ส่วนของ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย.

การอัพเดตผ่านทาง USB:

 • ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray กับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, ให้ใช้วิธีการอัพเดตผ่านทาง USB.
 • กรุณาดูที่การดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับการอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน ตามด้านล่างนี้, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย
การอัพเดตผ่านทางเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ดังนั้น ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายนี้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S6200/S7200.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเดตแบบนี้ เครื่องเล่นจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์, ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ไว้ด้วย.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที, ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เครื่องเล่น Blu-ray นั้นเชื่อมต่ออยู่.
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยใช้สาย Ethernet หรือเราท์เตอร์ไร้สาย.
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 4. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, กรุณาเอาแผ่นนั้นออกไปก่อน.
 5. ในเมนู xrossmediabar (XMB), ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อทำการเลือกที่ Setup - Software Update และ จากนั้น ให้เลือกที่ Update via Internet.
 6. การยืนยันในการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายจะแสดงขึ้นมา. ให้กดที่ OK เพื่อทำการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย.
 7. จะมีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นมา, และเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์.
 8. เลือกที่ Start และ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. การทำงานในส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้าที่แสดงเป็น x % และขนาดที่ดาวน์โหลดมาแล้ว, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อทำได้เสร็จสิ้น และการทำงานในส่วนที่สองจะเริ่มต้นต่อไป.
 12. แถบแสดงความคืบหน้า, ที่แสดงเป็น x % และปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้น เมื่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ปิดเพาเวอร์ลงไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้นจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น. การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 14. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 15. การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขของเฟิร์มแวร์เป็น 0164, แสดงว่า การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ, กรุณาติดต่อกับ Sony.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางเครือข่าย

 1. เมื่อดำเนินการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย, โทรทัศน์จะแสดงข้อความว่า Connection status cannot be confirmed หรือ This device is not connected to network และท่านไม่สามารถจะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้.
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย. ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อและการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายทำได้ถูกต้อง.
  1. ตรวจเช็คสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN(100) บนตัวเครื่องและแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนาดี.
  2. ตรวจเช็คว่า การปรับตั้งค่าของเครือข่ายของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และตรวจสอบดูว่า เครื่องเล่นนั้นมี IP address ของตัวเอง.
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้เข้าไป,  แทน proxy host name, ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไปนั้น.
  3. ตรวจสอบว่า ทั้ง Physical Connection และ Internet Access นั้น OK ใน Network Settings - Network Connection Status.
  4. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการ อัพเดตผ่านทางเครือข่าย อีกครั้ง.
 2. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างอัพเดต.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา และลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง.
 3. กระบวนการอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ยังคงทำงานอยู่ต่อไป หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที 
  ให้ใช้เครือข่ายที่มีความเร็วมากกว่า เพื่อให้สามารถทำการอัพเดตผ่านอินเตอร์เน็ตได้.
  ถ้าหากการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่สำเร็จ, โปรดยกเลิกและทำการอัพเดตผ่านทาง USB.  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, กรุณาติดต่อ Sony.
 4. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, หน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลวปรากฎขึ้นมา.
  กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  2. ในหน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว, ให้เลือกไปที่ OK เพื่อลองทำการอัดเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง หรือเลือกที่ Cancel เพื่อทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่าย.
  3. ถ้าอาการยังไม่ขึ้น หลังจากที่พยายามจากทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง, กรุณาทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากหน้าเว็บ และ อัพเดตผ่านทาง USB.
  4. ทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย และดำเนิน อัพเดตผ่านทาง USB.
 5. การอัพเดตเฟิร์มแวร์ยังคงมีความล้มเหลวต่อไป หลังจากที่ได้ลองทำมาแล้วหลายครั้ง.
  โปรดดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเว็บและ อัพเดตผ่านทาง USB.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, กรุณาติดต่อ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATE_M21R0164.ZIP

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M21.R.0164

ขนาดของไฟล์

 • 106.0MB

วันที่ออก

 • 2015-01-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดอัพเดตผ่านทาง USB 
ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง BDP-S6200/S7200 เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้, กรุณาใช้วิธีการอัพเดตผ่านทาง USB.
หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์, กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่า ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านหรือไม่.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน. การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:
  - Macintosh® OS version 10.5 หรือที่ใหม่กว่า
  - Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows XP®
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา เพื่อใช้ในการอ้างอิงในระหว่างการติดตั้งด้วย.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการดาวน์โหลดผ่านทาง USB

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M21R0164.ZIP ไปเก็บที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).

 2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบว่า ไฟล์ UPDATE_M21R0164.ZIP เท่ากับ 111,416,898 bytes.
  1. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M21R0164.ZIP, และคลิกที่ Properties.
  2. ที่หน้าต่างของ UPDATE_M21R0164.ZIP Properties, ตรวจสอบดูว่า Size: แสดงเท่ากับ 106 MB (111,416,898 bytes)
   หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป นั่นเป็นสิ่งที่ปกติ.
  3. ถ้าขนาดของไฟล์นั้นแตกต่างออกไป 111,416,898 bytes, กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M21R0164.ZIP.
 3. ทำการขยายไฟล์ UPDATE_M21R0164.ZIP.

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS® X:

  1. ไปที่ตำแหน่งที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ UPDATE_M21R0164.ZIP.
  2. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ "UPDATE" ถูกสร้างขึ้นมาให้ 

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® Vista® , Windows® 7 หรือ Windows® 8:

  1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดขึ้นมา และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M21R0164.ZIP, และ จากนั้น คลิกที่ Extract All.
  2. ที่หน้าต่าง Extract Compressed (Zipped) Folders, ให้คลิกที่ Extract.
  3. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ UPDATE

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® XP®:

  1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดขึ้นมา และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M21R0164.ZIP, และ จากนั้น คลิกที่ Extract All
  2. ที่กล่องโต้ตอบ Extraction Wizard, ให้คลิกที่ Next.  
  3. คลิกที่ Next.
  4. คลิกที่ Finish.
  5. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ UPDATE ถูกสร้างขึ้นมาให้
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีไฟล์ทั้งหมดสี่ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ UPDATE: 
  MSB21FW.BIN และ MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN, และ MSB21-FW_MB.ID
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 5. ทำการโอนถ่ายโฟลเดอร์สำหรับอัพเดตนี้ไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ดังกล่าว:

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS® X: 
  ให้ลากและวางโฟลเดอร์ UPDATE ไปที่โฟลเดอร์รากของอุปกรณ์ USB.

  สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows®:

  1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นมา,
  2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ UPDATE และจากเมนู,
  3. ให้คลิกที่ Send To..., และจากนั้น ให้คลิกที่ไดร์ฟนั้น (เช่น: Removable Disk E:) ที่แสดงเป็นอุปกรณ์ USB ของท่าน.
  4. โฟลเดอร์สำหรับใช้ในการอัพเดตจะถูกคัดลอกเข้าไปไว้ในอุปกรณ์ USB ของท่าน.
   หมายเหตุ: การอัพเดตนี้จะไม่ทำงาน ถ้าหากไฟล์นี้ไม่ได้รับการคัดลอกไปที่ไดเร็กตอรี่รากของอุปกรณ์ USB หรือ ถ้าหากมีการแก้ไขในชื่อของไฟล์.
  5. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  6. กรุณาทำต่อในส่วนถัดไป.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทาง USB
คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้สำหรับใช้ในการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยผ่านทาง USB.
คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

 • คำเตือน!! ห้ามปิดกำลังงานของระบบ หรือปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC. การทำเช่นนั้นอาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงจุดที่จะต้องนำเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
  หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาขั้นต่ำ 5 นาที. ระหว่างการอัพเดต, หน้าจอบนโทรทัศน์ของคุณจะแสดงความคืบหน้า, หรืออาจจะว่างเปล่า. ซึ่งเป็นเรื่องปกติ. 
 • คำเตือน!! ห้ามทำการกดที่ปุ่มใด ๆ, เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น, จนกว่าการอัพเดตจะสิ้นสุด. การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายกับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการบริการตรวจซ่อมได้
 • กรุณาอย่าถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออก จนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น.
 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับให้ไปเป็นอินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บ USB อื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, ถ้าหากมี, โปรดถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออกจากเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 4. ใส่อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มีไฟล์อัพเดตเข้ากับพอร์ต USB ที่อยู่แผงด้านหน้าของเครื่องเล่น.
 5. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกไปที่ Setup - Software Update และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. การอัพเดตซอฟต์แวร์จะปรากฎที่หน้าจอ. เลือกที่ Update via USB Memory. กดที่ OK เพื่ออัพเดตผ่านทางอุปกรณ์จัดเก็บ USB.
 7. มีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นที่หน้าจอของโทรทัศน์.
 8. เลือกที่ OK และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. ส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต, แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงเป็น x % ขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, แสดงการคืบหน้าของการอัพเดต.
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะทำการรีสตาร์ทตัวเอง เมื่อเสร็จสิ้น และส่วนที่สองของการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 12. แถบแสดงความคืบหน้าที่แสดงเป็น x% จะแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, แสดงการคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้จะสิ้นสุดเมื่อถาดใส่แผ่นเปิดคืนแผ่นออกมา และเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามดำเนินการใด ๆ หรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา. ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 14. ถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออกจากเครื่องเล่น.
 15. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 16. ทำการตรวจเช็คเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อดูว่า การอัพเดตนี้ได้ทำการติดตั้งเข้าไปสำเร็จหรือไม่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0164, การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อยของการอัพเดตผ่านทาง USB

 1. ไม่สามารถทำการเลือก Update via USB Memory
  กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ให้แน่ใจ:-
  - อุปกรณ์ USB ได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเข้ากับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray 
  - อุปกรณ์ USB ได้รับการฟอร์แมทให้เป็นระบบไฟล์ที่รองรับได้ (FAT32 & NTFS)
  - อุปกรณ์ USB ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray 
  ถ้าหากยังคงมีปัญหาอีกต่อไป, กรุณาติดต่อกับ Sony.

 2. มีข้อความเตือนว่า There is no update file (ไม่มีไฟล์สำหรับอัพเดต) แสดงขึ้นมา.
  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อของไฟล์สำหรับอัพเดตนั้นถูกต้องดีแล้ว (UPDATE – โดยเป็นตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด) และมีไฟล์ต่าง ๆ อยู่ในโฟลเดอร์ UPDATE:-
  - MSBXX-FW.BIN
  - MSBXX-FW.ID
  - MSBXX-FW_MB.BIN
  - MSBXX-FW_MB.ID
  กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของการ ดาวน์โหลดสำหรับการอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน.
  ถ้าหากยังคงมีปัญหาอีกต่อไป, กรุณาติดต่อกับ Sony.

 3. มีข้อความเตือนว่า The file is corrupted (ไฟล์นี้ใช้การไม่ได้) แสดงขึ้นมา.
  กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M21R0164.ZIP ใหม่อีกครั้งและทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของการ ดาวน์โหลดสำหรับการอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน.
  ถ้าหากยังคงมีปัญหาอีกต่อไป, กรุณาติดต่อกับ Sony.

 4. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างการอัพเดต.
  ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมาและทำตามขั้นตอนการอัพเดตอีกครั้ง.

 5. ไฟล์ UPDATE_M21R0164.ZIP สำหรับใช้ในการอัพเดตที่ฉันดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์สำหรับการอัพเดตไม่สามารถแตกไฟล์ออกมาได้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว. ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นทิ้งไปก่อน และทำตามในส่วนของการ ดาวน์โหลดสำหรับการอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน.

 6. ขบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำงานมาแล้วนานกว่า 30 นาที.
  กรุณาติดต่อกับ Sony.