รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDV-N890W
 • BDV-N590
 • BDV-N990W
 • BDV-NF720

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้จะใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุและวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิก ไม่ได้สำหรับใช้กับทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในทุกประเทศ

ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชั่น M13.R.0510 และจะให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • แก้ไขปัญหาของ SSL

ระบบปฏิบัติการที่แนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับใช้ในการอัพเกรด:

 • Microsoft® Windows® XP
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน 

 1. เปิดเพาเวอร์บนโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับให้ไปเป็นอินพุทที่เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดเพาเวอร์บนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System.
 3. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
 4. ถ้าหากระบบเริ่มต้นทำการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อทำการเลือก Setup – System Settings และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกไปที่ System Information, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ตัวปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray/DVD Home Theatre System นั้นจะแสดงออกมาบนหน้าจอของโทรทัศน์.

  ถ้าหากตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของเวอร์ชันนั้นเป็น 0510 หรือสูงกว่า, ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก.

วิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ 
มีวิธีการที่จะหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System นี้อยู่สองวิธี:
การอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย (Network upgrade): 

 • การทำงานผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย จึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้
 • ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet
 • กรุณาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนของ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดผ่านเครือข่าย 

การสร้างแผ่นสำหรับใช้ในการอัพเกรด:

 • ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ กรุณาใช้วิธีการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์แทน
 • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับการอัพเกรด

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดผ่านเครือข่าย 
การทำการอัพเดตผ่านเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านเครือข่ายนี้ เพื่อทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System นี้.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ, กรุณาทำ การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่า อัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ของท่านหรือไม่.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray/DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจสอบได้ 
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray/DVD Home Theatre System หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray/DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเดตแบบนี้ เครื่องเล่นจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อระบบของท่าน เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้ กรุณาไปดูที่ส่วนของ วิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ข้างต้นสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกของการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ไว้ด้วย.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาเตรียมไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่างๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray/DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจสอบได้

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System นั้นเชื่อมต่ออยู่ไว้แล้ว
 2. เชื่อมต่อขั้วต่อ LAN(100) ของระบบเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System ขึ้นมา
 4. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในระบบ ให้นำแผ่านดิสก์นั้นออกไปก่อน
 5. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ กันจนกระทั่งฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
  ข้อสำคัญ: การอัพเกรดนี้ไม่สามารถจะทำได้ เว้นแต่ระบบจะต้องได้รับการปรับตั้งไว้ให้เป็นฟังก์ชั่น BD/DVD เท่านั้น
 6. ที่เมนู xross media bar™ ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำการเลือกไปที่ Setup – System Settings และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 7. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Quick Start Mode ได้มีการปรับตั้งให้เป็น Off ไว้แล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Quick Start Mode มีการปรับตั้งไว้ที่ On ให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Off. ไม่เช่นนั้น การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำได้ไม่สำเร็จ
 8. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกไปที่ Setup - Network upgrade และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER 
 9. จะมีข้อความของ Perform version upgrade? แสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์
 10. เลือกไปที่ OK และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 11. การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้นและจะมีข้อความ UPDATING แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
 12. ในระหว่างการอัพเกรดได้รับการติดตั้ง จะมีข้อความ UPDATING แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 13. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จเมื่อมีคำว่า COMPLETE แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
  คำเตือน!! ห้ามดำเนินการใด ๆ หรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre system นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจสอบได้ 
 14. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System นั้นจะทำการปิดเพาเวอร์ลงไปเองโดยอัตโนมัติ
 15. ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System ขึ้นมา
 16. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งเข้าไปสำเร็จหรือไม่
  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวเลขเวอร์ชั่นสี่หลักสุดท้ายเป็น 0510, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าหากท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ, โปรดติดต่อ Sony.

คำถามที่พบบ่อย ๆ ในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย

 1. มีคำว่า UPDATE และ ERROR แสดงสลับกันในช่องแสดงผลด้านหน้า และมีคำว่า Update failed แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. 
  กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้.
   - ตรวจสอบว่า เราท์เตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างระบบและเราท์เตอร์ได้มีการเปิดสวิทช์ไว้หมด.
   - ตรวจสอบว่า สายทั้งหมดระหว่างตัวระบบและเราท์เตอร์มีการเชื่อมต่อกันไว้อย่างถูกต้อง.
   - ตรวจสอบว่า ท่านได้ใช้สายชนิดที่ถูกต้องแล้ว (ตรง หรือไขว้) ระหว่างตัวระบบและเราท์เตอร์.
  2. ใช้รีโมททำการเลือกที่ Retry บนหน้าจอ และกดที่ Enter.
   ถ้าท่านไม่สามารถทำการอัพเดตผ่านเครือข่ายได้ ให้ลองทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์.
   กรุณาทำการตรวจเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับการอัพเกรด และ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์.
   ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไปภายหลังจากที่ได้ทำการอัพเกรดอีกครั้งหนึ่งไปแล้ว, โปรดติดต่อ Sony.

 2. เมื่อทำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย หน้าจอของเครื่องรับโทรทัศน์มีข้อความว่า Connection status cannot be confirmed และท่านไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้. 
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อของเครือข่าย และการตั้งค่าต่าง ๆ นั้นถูกต้องดีแล้ว.
  1. ตรวจสอบสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่ออย่างหนาแน่นเข้ากับ ขั้วต่อ LAN(100) บนตัวเครื่องและแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต.
  2. ตรวจสอบดูการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System network และตรวจสอบว่า ระบบนั้นมี IP address ของตัวเองอยู่
  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้อยู่นั้นเข้าไปแทน proxy host name, ในช่องสำหรับป้อนข้อความของ Proxy Server.
  3. ให้ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.

 3. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรดนี้
  เปิดเพาเวอร์เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System ขึ้นมา, และจากนั้นให้ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.

 4. หลังจากที่กระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายได้เริ่มต้นขึ้น จะมีข้อความ 1/9 แสดงที่ส่วนล่างขวา แต่แถบแสดงความคืบหน้าบนหน้าจอแสดงผลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายของท่าน กระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้อาจจะใช้เวลานาน (นานถึง 60 นาที)
  นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า 1/9 จึงแสดงขึ้นมาที่ส่วนล่างขวาแต่แถบแสดงความคืบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน.

 5. การอัพเกรดผ่านเครือข่ายได้ดำเนินการไปนานกว่า 60 นาที แต่ก็ยังไม่เสร็จ. 
  ถ้าระบบของท่านเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย กรุณาลองเชื่อมต่อด้วยสายเข้ากับเครือข่ายและลองกระบวนการนี้อีกครั้ง
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก อาจจะเป็นปัญหาเรื่องความเร็วของการรับส่งในเครือข่ายต่ำ ในกรณีนี้ให้ลองทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์.
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับการอัพเกรด และ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์.
  ถ้าหากปัญหายังไม่ดีขึ้นหลังจากที่ทำการอัพเกรดใหม่แล้ว โปรดติดต่อ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M13R0510.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M13.R.0510

ขนาดของไฟล์

 • 109.0MB

วันที่ออก

 • 2015-01-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับการอัพเกรด 
ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้ กรุณาใช้วิธีการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์แทน.
หมายเหตุที่สำคัญ

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่า ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System ของท่านหรือไม่
 • ข้อสำคัญ: ในเวลานี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียน CD ครบทุกเวอร์ชั่นที่สามารถจะทำการเขียนแผ่นสำหรับอัพเกรดได้ ถ้าท่านประสบปัญหาในการสร้างแผ่นนี้ กรุณาพิจารณาวิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่าย หรือขอรับแผ่นดิสก์แทน ท่านสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้ภายหลังว่ามีตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ที่เป็นตัวใหม่กว่าให้หรือไม่ก็ได้เช่นกัน
 • ให้ใช้แต่แผ่น CD-R ที่เป็นแผ่นใหม่ทำการเขียนตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้เท่านั้น ระบบอาจจะไม่สามารถทำการอ่านแผ่นที่สกปรก หรือแผ่นที่มีรอยขีดข่วนได้
  หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้แต่แผ่นที่เป็นชนิด CD-R อย่าใช้ แผ่นที่เป็นชนิด CD-RW
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่างๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจสอบได้ 
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD Home Theatre System หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจสอบได้ 
 • ระบบปฎิบัติการที่แนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ทำการดาวน์โหลดตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้: แนะนำให้ใช้
  Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP.
 • จะต้องมีตัวไดร์ฟแผ่น CD ที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ และแผ่น CD-R ที่ว่างเปล่าเตรียมไว้ ในการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ไว้ด้วย
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาเตรียมไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการดาวน์โหลด และสร้างแผ่นดิสก์

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M13R0510.zip ไปเก็บที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
 2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบขนาดของไฟล์ UPDATA_M13R0510.zip ว่าเท่ากับ 114,408,719 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M13R0510.zip, และคลิกที่ Properties.
  b. ในหน้าจอ UPDATA_M13R0510.zip Properties, ตรวจสอบว่า Size: ที่แสดงอยู่เท่ากับ 109 MB (114,408,719 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงอยู่อาจจะแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ.
  c. ถ้าหากขนาดของไฟล์นั้นแตกต่างออกไปจาก 114,408,719 bytes, กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M13R0510.zip นี้ใหม่อีกครั้ง.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M13R0510.zip. จากนั้น ให้ทำการขยายไฟล์ ZIP นี้ออกมา.
 4. ไฟล์ที่ขยายออกมานี้จะมีชื่อว่า MSB13-FW.BIN และ MSB13-FW.ID
 5. เพื่อที่จะทำการสร้างแผ่นสำหรับใช้ในการอัพเกรด ให้เขียนไฟล์ที่ถูกบีบอัดมานี้ (2 ไฟล์) ไปที่รากของแผ่น CD-R โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแผ่น CD-R ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่จะใช้ในการดำเนินการของซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนเพื่อทำการสร้างแผ่นนี้ขึ้นมา.

หมายเหตุในการเขียนแผ่น CD:

 • ข้อสำคัญ: ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับทำการเขียน CD ครบทุกเวอร์ชั่น ที่จะสามารถทำการสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดได้
 • เพื่อที่จะทำให้แผ่นสำหรับใช้ในการอัพเกรดนี้ทำงานได้ ท่านจะต้องสร้างแผ่นนี้ขึ้นมาโดยการใช้ ตัวเลือก Data Disc ของซอฟต์แวร์สำหรับเขียน CD ของท่าน
 • แผ่นสำหรับใช้ในการอัพเกรดนี้จะต้องได้รับการปิดการเขียน (finalized) ต้องแน่ใจว่า ได้เลือกที่ Finalize CD (No further writing possible) ในซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแผ่น CD ของท่านเพื่อปิดการเขียนแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้
 • ถ้าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการเขียนแผ่น CD นี้ ให้ทิ้งแผ่นนั้นไป และทำการสร้างแผ่นสำหรับใช้ในการอัพเกรดขึ้นมาใหม่
 • ไม่รองรับการเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เขียนเป็นแบบแพ็คเก็ต
 • ห้ามใช้แผ่นสำหรับทำการอัพเกรดที่สร้างขึ้นมา โดยใช้กระบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ข้างต้น.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ 
คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้สำหรับใช้ในการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยวิธีการใช้แผ่น.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามปิดกำลังงานของระบบ หรือปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การทำเช่นนั้นอาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงจุดที่จะต้องนำเข้ารับการตรวจสอบได้
คำเตือน!! ห้ามทำการกดที่ปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเกรดจะสิ้นสุด การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายกับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการบริการตรวจสอบได้
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาขั้นต่ำ 30 นาที.

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้มา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับให้ไปเป็นอินพุทอันที่เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD Home Theatre System
 3. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
  ข้อสำคัญ: การอัพเกรดไม่สามารถจะทำได้ถ้าระบบไม่ได้ตั้งไว้ที่ ฟังก์ชั่น BD/DVD 
 4. ที่เมนู xross media bar™ ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือก Setup – System Settings และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Quick Start Mode ได้มีการตั้งไว้เป็น Off.
  ถ้าหาก Quick Start Mode มีการตั้งไว้เป็น On ให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Off. ไม่เช่นนั้น การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์จะทำไม่สำเร็จ
 6. ใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดเข้าไปในระบบ และปิดถาดใส่แผ่น
 7. หลังจากที่แผ่นดิสก์ได้รับการโหลดเข้าไปแล้ว จะมีข้อความของ Perform version update? แสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์
 8. ใช้รีโมททำการเลือกที่ OK และ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER 
 9. กระบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และคำว่า UPDATING จะแสดงขึ้นมาบนช่องแสดงผลด้านหน้า
 10. ในระหว่างที่การอัพเกรดทำการติดตั้งอยู่จะมีข้อความ UPDATING แสดงอยู่ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 11. การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์จะสิ้นสุดเมื่อมีคำว่า COMPLETE แสดงขึ้นมาบนช่องแสดงผลด้านหน้า จากนั้นระบบจะ ปิดไปเองโดยอัตโนมัติ
  คำเตือน!! ห้ามดำเนินการใด ๆ หรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre system นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจสอบได้ 
 12. เปิดเพาเวอร์ของระบบขึ้นมาและให้นำเอาแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด ออกไปจากระบบ
 13. เปิดเพาเวอร์บนเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System.
 14. ตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อตรวจสอบดูว่า การอัพเกรดนี้ได้มีการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้วหรือไม่
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเฟิร์มแวร์คือ 0510, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปเป็นอินพุทที่เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดเพาเวอร์บนเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System และกดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ กันจนกระทั่งฟังค์ชั่น BD/DVD แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
 3. ถ้าหากระบบเริ่มทำการเล่นแผ่นดิสก์ ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการตั้งให้ Quick Start Mode ไปเป็น Off แล้ว
  ถ้าหาก Quick Start Mode มีการตั้งไว้เป็น On ให้เปลี่ยนการปรับตั้งไปเป็น Off. ไม่เช่นนั้น การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะทำไม่สำเร็จ
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ System Information และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งไว้ในเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของโทรทัศน์.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0510, แสดงว่า การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อย ๆ สำหรับการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์

 1. มีคำว่า UPDATE และ ERROR แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า. 
  โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
  1. ปลดสายไฟ AC ออกไป จากนั้นให้เสียบปลั๊กสายไฟ AC นั้นกลับเข้าไปอีกครั้ง.
  2. เปิดเพาเวอร์บนเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
  3. ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป หลังจากที่ได้ทำการอัพเกรดอีกครั้งหนึ่งแล้ว, โปรดติดต่อ Sony. 

 2. ไม่มีข้อความ UPDATING แสดงในช่องแสดงผลด้านหน้าเมื่อใส่แผ่นสำหรับอัพเกรดเข้าไป.
  ให้นำแผ่นสำหรับอัพเกรดนั้นออกไปจากระบบ และลบไฟล์สำหรับอัพเกรดนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดขึ้นมาใหม่ และจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ เพื่อทำการติดตั้งอัพเกรดเฟิร์มแวร์เข้าไป.

 3. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด. 
  ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD Home Theatre System ขึ้นมา และจากนั้นให้ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง.

 4. เมื่อฉันทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์สำหรับอัพเกรด UPDATA_M13R0510.zip ที่ฉันดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ใหรับให้อัพเกรด, ไม่มีการสร้างของไฟล์ MSB13-FW.BIN และ MSB13-FW.ID ขึ้นมาให้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นทิ้งไป และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดขึ้นมาใหม่.

 5. กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ยังคงดำเนินการไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อ Sony.